EU’s desperate ekstremister: “Landenes forfatninger skal respektere Unionens værdier”

Jeg må beundre den politiske dødsforagt, som besjæler føderalisterne i Spinelligruppen. Siden sin oprettelse i 2010 har Spinelligruppen med mere fynd og klem end nogen andre plæderet for – ikke bare ”stadig tættere union”, men en politisk og økonomisk føderation – Europas Forenede Stater.

 

Forleden udkom så ”Grundlov for Den Europæiske Union”, som gradvis skal blive til virkelighed, når det kommende valg til EU-parlamentet er overstået næste år.

 

EU’s skatteborgere betaler

Spinelli-gruppen er en slags superloge, et broderskab for EU-føderalister, det hele betalt med millioner om året fra EU. I styregruppen på 33 medlemmer finder man tidligere og nuværende EU- og nationale ministre som franske  Jacques Delors, tyske Joschka Fischer og  italienske Mario Monti.

 

Grønne socialister og blå borgerlige arm i arm. Det er den britiske formand for Unionen af Europæiske Føderalister Andrew Duff og Belgiens tidligere statsminister Guy Verhofstadt, en af EU-parlamentets mest provokerende skikkelser, som har skrevet ”Grundloven”.

 

Mere magt til EU og til EU-domstolen – her er de konkrete punkter

Ifølge forfatterne er problemet i EU ikke demokratisk underskud, men mangel på fast ledelse, en handlekraftig regering, og den regering skal udgøres af en mindre men mere magtfuld EU-kommission. Landenes regeringer skal sammensætte et ministerråd, hvor krav om enstemmighed bliver afskaffet.

 

EU-domstolen skal have mere direkte magt, og borgerne skal have lettere ved at stævne deres egne lande.

 

Slut med forbehold og undtagelser.

 

Stærkere centralbank og ”finans-disciplin”, altså forpligtende samordning af landenes budgetter.

 

Skatteopkrævning fra Bruxelles til at finansiere EU-apparatet.

 

Læs også
EU-Domstolen foretager grov diskrimination mod Israel – kræver speciel mærkning af israelske varer fra besatte områder

Flere pladser i Europarparlamentet skal afsættes til pan-europæiske partier, og parlamentet skal have mere magt over social- og økonomisk politik.

 

Ingen lande skal kunne have undtagelser.

 

Økonomiske immigranter skal fordeles i kvoter i ”Finans-disciplin”.

 

Direkte skatter til Bruxelles til at finansiere EU-apparatet. Slut med undtagelser og forbehold.

 

Og så dét blandt de 25 punkter, som får hårene til at rejse sig på mit hoved: ”Landenes forfatninger skal respektere Unionens værdier”.

 

I deres overmod opstiller føderalisterne et ultimatum til dem, som nøler foran tusindårsriget: Take it or leave it!

 

Læs også
Erdogan vil ødelægge kurderne – EU og FN er magtesløse

Lande som Storbritannien og Danmark vil i stedet få tilbudt associeringsaftaler.

 

Det lyder umiddelbart som en mulig udvej af hængedyndet for Storbritannien, Danmark og andre lande, som måtte have fået nok til den tid, men det kommer aldrig dertil: Den største forhindring for det føderalistiske projekt er nemlig, at EU består af parlamentariske demokratier, som er nødt til at holde frie valg og folkeafstemninger, hvor folk i stigende grad stemmer nej, nej og atter nej.

 

Da mistilliden til det ”fælleseuropæiske projekt” aldrig har været større i Den Europæiske Unions historie, så forudsætter føderalisternes utopi enten et bonapartistisk Europa eller en teknokratisk-politisk konspiration så diabolsk snedig, at man skal være paranoid for at frygte dens virkeliggørelse.

 

Men den er ikke død, før den er lagt i graven, og jeg skal gøre mit til, at forslaget til ”Grundlov for Den Europæiske Union” får en plads i valgkampen 2014.

 

Forslaget er jo fostret af politikere fra de grupper, som Ellen Trane Nørby, Britta Thomsen, Bent Bendtsen og Margrete Auken har allieret sig med i Europaparlamentet.

 

Det er den slags EU-politikere, som lovede os, at unionen var stendød. Vil de nu sige det samme om føderationen? Europas Forenede Stater?

 

Læs også
Tjek udløbsdatoen på dit EU-sygesikringskort inden sommerferien

Derfor er min opfordring til EU-partiernes trofaste medlemmer ude i vælgerforeningerne: Spørg jeres kandidater, om de er med EU’s ekstremister – eller med Danmark.

 

Morten Messerschmidt er medlem af Europa-parlamentet for Dansk Folkeparti

 

http://www.spinelligroup.eu/article/fundamental-law-european-union

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…