Danmark i dyb jobkrise

Mens antallet af personer i job kun er vokset med 2,3 procent siden 1996 i Danmark, så har lande som Sverige, Tyskland, Storbritannien og USA haft en vækst i beskæftigelsen der er 4-6 gange så høj. Danmark er havnet i en jobkrise, hvor fremgangen fra den seneste højkonjunktur, der endte brat i 2008, nu helt er tabt igen.

 

Det viser en sammenligning af beskæftigelsesudviklingen i en række OECD-lande fra DA’s kommende Arbejdsmarkedsrapport 2013. Beskæftigelsesvæksten kan dels forklares med udvidelser af arbejdsstyrken i de enkelte lande, men også ved en stigende erhvervsdeltagelse i alderen 15-64 år. Således havde Sverige i 1996 den samme befolkningsandel i sin arbejdsstyrke som Danmark, men i 2012 lå Sverige på et højere niveau end Danmark.

 

Private sektor

Antallet af job i den danske private sektor er i dag næsten 200.000 under niveauet fra 2008. Danmark skiller sig klart ud som dét land, hvor tabet af arbejdspladser siden 2008 har været størst og er mest langvarigt. Tyskland formåede at fastholde beskæftigelsen målt i hoveder hen over krisen, og i Sverige blev fald hurtigt vendt til fremgang.

 

 

Bagud

Desværre ser det ikke ud til, at Danmark begynder at indhente vore vigtige samhandelspartneres vækst i beskæftigelse foreløbig. Ifølge OECD’s seneste prognoser, vil Danmark kun opleve en lille fremgang på 0,4 pct. i beskæftigelsen i 2014, samtidig med at beskæftigelsen i Tyskland, Sverige og Storbritannien stiger med 0,5-0,8 pct.

 

Den svage danske jobvækst hænger tæt sammen med, at væksten i dansk økonomi også har været markant ringere end i de andre lande. I perioden 2008-2012 er BNP faldet med i gennemsnit 0,9 pct. årligt. Desværre er der heller ikke her udsigt til at Danmark i den nærmeste fremtid vil indhente noget af det tabte i forhold til udlandet.

 

 

Ikke tilstrækkelige reformer

I årene lige op til krisen var der god fremgang i dansk økonomi, og beskæftigelsen steg. Desværre steg arbejdsstyrken ikke tilsvarende, og der blev ikke gennemført tilstrækkelige reformer, der kunne øge arbejdsudbuddet. Det betød, at der opstod en massiv mangel på arbejdskraft, og resultatet var langt højere lønstigninger end i udlandet.

 

Danmark er et dyrt land at producere i og dermed også et dyrt land for virksomheder at skabe arbejdspladser i. Medarbejderomkostningen for en person ansat inden for fremstilling er næsten 300 kr. pr. time. Det er 30 kr. mere pr. time, end en virksomhed betaler i Tyskland og næsten det dobbelte af, hvad en britisk virksomhed betaler.

Læs også
Likvideringen af 31-årig kvindelig læge i Malmø: Hun fik det dræbende skud, da hun lå på jorden – en medgerningsmand er anholdt

 

 

Høje danske lønniveau

Det høje danske lønniveau er et resultat af, at Danmark har haft højere lønstigningstakster end i udlandet i en længere årrække. At noget af det tabte er indhentet i de seneste par år, har ikke rokket ved, at Danmark stadig er udfordret på et højt lønniveau, der giver danske virksomheder en ekstra udfordring i konkurrence med udenlandske virksomheder.

 

Stigningen i medarbejderomkostningerne har siden 1997 generelt været højere i Danmark end i udlandet, og forskellen har i gennemsnit udgjort godt ¾ pct.-point pr. år i perioden 1997-2012.

 

 

www.agenda.dk

 

Læs også
Sverige asyl-amok: Har alene i år uddelt langt over tredive tusinde statsborgerskaber og modtaget et hav af asylansøgere
Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…