Minkkommissionens rapport slår ned som en bombe – Mette Frederiksen i store vanskeligheder

I tiden efter den store corona-nedlukning har dansk politik ligget i et nogenlunde fast mønster.

 

Rød blok har haft et forspring i meningsmålingerne – ikke kæmpestort, men dog relativt stabilt. Mette Frederiksen har stået til at kunne fortsætte som statsminister efter det kommende valg med et rødt flertal i ryggen.

 

Men nu er der opbrud og usikkerhed i luften.

 

Mette Frederiksen har ikke længere det faste greb om vælgernes flertal, som hun kom ud af corona-krisen med.

 

Den politiske situation er mindre stabil, vælgerne er blevet mere søgende, og Mette Frederiksen står med betydelige problemer forud for det kommende folketingsvalg.

 

Inger Støjbergs nye parti vil givetvis skubbe yderligere til dette opbrud. Samtidig får Støjbergs gamle partiformand og modstander Lars Løkke en mulighed for at vinde fodfæste i dansk politik.

 

En aktuel meningsmåling viser således, at Løkkes parti Moderaterne står til at få 3,5 procent af stemmerne og blive tungen på vægtskålen i forholdet mellem rød og blå blok. (Megafon/TV2).

 

Midt i dette politiske opbrud slår Minkkommissionens rapport så ned som en bombe.

 

Kan give Mette Frederiksen alvorlige problemer

Udkastet til rapporten, der har til opgave at blotlægge forløbet omkring regeringens håndtering af minksagen, rummer tilsyneladende en hård kritik af denne håndtering. Oplysninger, som Weekendavisen har bragt frem, peger i den retning.

 

Hvis disse oplysninger ellers står til troende, kan Minkkommissionens rapport et kraftigt bidrag til at svække Mette Frederiksens position og hendes muligheder for at vinde næste valg.

 

De færreste vælgere vil gå op i minksagens finere detaljer. Men der er en kerne i sagen, som kan give statsministeren problemer op mod næste valg.

 

Den kerne handler om hendes troværdighed.

 

En meget alvorlig anklage

På det berømte pressemøde den 4. november 2020 meddelte Mette Frederiksen, at alle mink i Danmark skulle aflives – også i områderne uden for de såkaldte sikkerhedszoner.

 

Men Minkkommissionen slår fast, at statsministeren ikke havde noget gyldigt grundlag for at komme med denne ordre. Der var ikke nogen juridisk hjemmel.

 

Sagt på en anden måde: Mette Frederiksen lagde tilsyneladende op til et lovbrud. Hun gav en form for ordre, som hun ikke havde ret til at give, og dermed vildledte hun offentligheden og minkavlerne.

 

Det er en meget alvorlig anklage. I et retssamfund kan en statsminister naturligvis ikke diktere vidtrækkende indgreb i forhold til borgere og virksomheder uden et gyldigt retsgrundlag.

 

Alle alarmklokker skulle have ringet

Hvordan kunne det komme så vidt?

 

Den Korte Avis har tidligere peget på, at én begivenhed havde afgørende betydning for, at en dansk regering tog en så vidtrækkende beslutning på så problematisk et retsgrundlag:

 

Forud for Mette Frederiksens melding på pressemødet den 4. november 2020 var der kommet meget dramatiske advarsler fra direktør Kaare Mølbak på Statens Serum Institut.

 

En opskræmt Mølbak advarede i stærke vendinger mod en ny variant af corona-virus, der blev kaldt cluster 5. Han frygtede, at denne variant kunne gøre mennesker immune over for en kommende vaccine mod corona.

 

Som han så dramatisk formulerede det: Danmark kunne ende som et nyt Wuhan, det kinesiske centrum for smitten.

 

Brud på grundloven

En så voldsom advarsel fra en nøgleembedsmand anbragte naturligvis Mette Frederiksen i en vanskelig situation.

 

Hun frygtede givetvis, at hun ville blive anklaget for ansvarsløshed, hvis hun ikke reagerede hurtigt og stærkt på den.

 

Men det går altså ikke i et demokrati, at statsministeren i et anfald af panik sætter retssamfundet ud af kraft og bruger et pressemøde til at tvinge ny lovgivning igennem.

 

Alle alarmklokker skulle have ringet og fået statsministeren til at opgive dette forehavende, der var et brud på grundloven.

 

Handlekraft er godt. Men en sådan hovedløs handlekraft er farlig for retsprincipper og demokrati.

 

Mette Frederiksen skulle have sørget for at få en bredere ekspertrådgivning end den, der kom fra den letbevægelige Kaare Mølbak. Sådan at hun kunne træffe beslutninger, der godt nok var hurtige, men ikke brød med grundloven.

 

Nu står Mette Frederiksen i alvorlige problemer, der bliver afspejlet i den minkrapport, som Weekendavisen har viderebragt dele af.

 

”Grov vildledning” og ”ulovlig instruks”

Generelt synes Minkkommissionen at tegne et billede af en kaotisk håndtering af den alvorlige smittesituation. Særligt alvorligt var det, at der var alvorligt rod i, hvem der havde ansvaret for hvad.

 

Dette rod hang sammen med, at statsministeren og Statsministeriets departementschef blandede sig ekstremt aktivt i håndteringen af problemerne, mens de ansvarlige fagministre dukkede sig og forsøgte at undgå konflikter.

 

Minkkommissionen konkluderer:

 

”Samlet set er det kommissionens vurdering, at Statsministeriet har handlet meget kritisabelt i forløbet, som førte til den grove vildledning af minkavlere og offentlighed og den klart ulovlige instruks til myndigheder i forbindelse med pressemødet den 4. november 2020.”

 

Mette Frederiksen gav en ordre til at aflive alle mink, som hun ikke havde ret til at give. Det slår Minkkommissionen nu endegyldigt fast, hvis man kan tro omtalen af kommissionens rapportudkast.

 

To handlekraftige og magtbevidste skikkelser

Når dette brud på almindelige retsprincipper kunne finde sted, hang det sammen med, at hele forløbet omkring beslutningen var præget af centralisering og lukkethed.

 

Det var i meget høj grad Mette Frederiksen og hendes departementschef Barbara Bertelsen, der styrede slaget. Det er to meget handlekraftige og meget magtbevidste skikkelser.

 

Helt efter Mette Frederiksens filosofi fungerer deres parløb via en særdeles stram styring af beslutningsprocessen med Statsministeriet som det ubetingede centrum.

 

Benhård styring og lukkethed

Samtidig synes minksagen også at vise, at makkerparret Frederiksen og Bertelsen er gået meget langt i deres benhårde styring af informationsprocessen – altså hvad offentligheden får at vide om de politiske beslutninger og deres baggrund.

 

Dette har resulteret i, at en meget stor del af den beslutningsproces, der ligger bag den fatale minkhåndtering, er holdt ude fra offentligheden.

 

En stor del af den kommunikation, der mundede ud i disse fatale beslutninger, er bogstaveligt talt væk!

 

Denne kommunikation foregik nemlig via sms-beskeder. Og disse beskeder er slettet. I Statsministeriet havde man udtænkt et system, der betød automatisk sletning af dem efter 30 dage.

 

Regeringen har ikke udvist den store vilje til at forsøge at få gendannet disse beskeder blandt andet til gavn for Minkkommissionens arbejde.

 

Mette Frederiksens troværdighed

Det er dybt betænkeligt, at helt central kommunikation omkring denne afgørende sag således er utilgængelig.

 

Særdeles vigtige beslutninger og drøftelser, hvor Statsministeriet har spillet en afgørende rolle, er forsvundet uden nogen form for journalisering.

 

Mette Frederiksen undgår, at sms-beskeder, der måske kunne være belastende for hende, kommer til offentlighedens kundskab.

 

Umiddelbart letter det livet for hende i forbindelse med Minkkommissionens rapport. Men risikoen for hende er også til at få øje på:

 

Den debat, som Minkkommissionens rapport nu igen bringer helt i front, kan komme til at koste hende alvorligt på troværdigheden.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…