ENERGIØ OG LYNETTEHOLM- Folketinget har vedtaget Danmarks største projekter på et uhyre overfladisk grundlag

Foto: Regeringen.dk

Danmarks hidtil største projekter om henholdsvis en ø til godt 200 milliarder til grøn el og om en halvø til ca. 80 milliarder til udvidelse af Københavns areal af salgbare byggegrunde er begge kørt på samme vis.

 

For begge foreligger overfladiske projektbeskrivelser på niveau med hensigtserklæringer og uden dybere faglige analyser har de to ansvarlige ministerier (klima og transport) fremlagt deres materiale til hastig behandling i Folketinget.

 

Trods det svage arbejdsgrundlag har Folketinget med stort flertal vedtaget begge projekter. Begge udføres som en nedsænket ramme, hvori der fyldes sand, indtil en ø/halvø er dannet. Inden dette ad åre er sket, forventes de politiske krav om øernes anvendelse at være klarlagt.

 

Hidtil er store danske anlægsprojekter igangsat på grundlag af omfattende og dybgående tekniske-økonomiske-miljømæssige analyser. At flertallet af folketingets medlemmer nu accepterer at tage stilling til Danmarkshistoriens hidtil største projekter på et svagt fagligt grundlag er derfor svært at forstå.

 

Man mindes H.C.Andersen`s, ”Kejserens nye klæder”, hvor to veltalende vævere sælger kejseren et specielt nyt stof, der er meget smukt og kostbart, men usynligt for folk, der er utilladeligt dumme.

 

Ved den procession, hvor kejserens nye tøj af det fine stof vises for folket, roser alle det dejlige tøj, der er usynligt for dumme personer. Kun en lille uskyldig dreng råber: ”Han har jo ikke noget på”! Derefter begynder hele folket at råbe som ham!

 

Hvor længe kan danske politikere fascineres af store ramme-projekter ude i det blå? Her drejer det sig om en kvart BILLION af befolkningens skattepenge og pensionisternes opsparing: 250.000.000.000 kr.

Ib Andersen, Østerbro    7/6-2021

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…