Venstreorienterede medier taler om “tvangstest” i indvandrertætte Vollsmose – det er nogle borgerlige partier gået med på

Corona-pandemien er en voldsom tryktest af det danske samfund. I lang tid har det danske samfund klaret denne tryktest imponerende godt.

 

Det skyldes først og fremmest danskernes meget ansvarsbevidste adfærd. Men det skyldes også en beslutsom og kontant politisk håndtering af pandemien med bred tilslutning i Folketinget.

 

Nu ser det imidlertid ud til, at enigheden om denne håndtering begynder at smuldre. Det vil nok overraske en del mennesker, at det i høj grad er borgerlige partier som De Konservative og Venstre, der bidrager til denne proces. Men det er ikke desto mindre tilfældet.

 

Smitten er tårnhøj i Vollsmose og det har vist sig svært at få denne smitte ned. Derfor foreslog regeringen i går at indføre en pligt til at lade sig teste. Beboerne skal kunne dokumentere, at de er testet. Hvis de ikke kan det, får de en bøde og må blive hjemme. Hvis de er smittet, skal de gå i isolation.

 

De Konservative og Venstre stemte sammen med Nye Borgerlige og Liberal Alliance mod pligten til at lade sig teste. Til gengæld var der flertal for at kræve, at smittede borgere skal gå i isolation.

 

Men uden pligt til at lade sig teste er dette krav ikke meget værd, som en beboerrepræsentant i Vollsmose sagde til TV2 News her til morgen.

 

Dansk Folkeparti er i øjeblikket det eneste parti i blå blok, der holder fast i, at der skal være pligt til at lade sig teste. Det fremgår af udtalelser fra partiets ordfører Liselott Blixt til Den Korte Avis.

 

Hun siger, at der er testet langt færre, end hævdet af Odenses borgmester.

 

Nye borgerlige stemte mod både test og isolation. De mener, at bøder ikke nytter og vil i stedet tage de offentlige ydelser fra dem, når de nægter at lade sig teste og ignorerer påbuddet om at selvisolere sig.

 

De andre blå partier angriber regeringens kontante coronalinje.

 

Der er ved at opstå en særpræget alliance mellem disse borgerlige partier og de stærkt venstreorienterede miljøer, som dominerer medierne. De går sammen om at stikke en kæp i hjulet på regeringens stramme kurs over for smitten – herunder især smitten i de indvandrertætte områder.

 

Den høje smitte blandt ikke-vestlige indvandrere

Det er en kendsgerning, at smitten er særligt høj i områder med mange ikke-vestlige indvandrere.

 

Statens Serum Institut har dokumenteret dette. Coronasmitten blandt ikke-vestlige indvandrere er cirka tre gange højere end deres andel af befolkningen skulle lægge op til. Tre gange højere! Det er jo helt vildt. Den samme tendens findes i andre europæiske lande.

 

De ikke-vestlige indvandrere udgør 8,9 procent af befolkningen her i landet. Men de står for 25,7 procent af de smittede. De smitter så at sige tre gange mere, end deres befolkningsandel skulle tilsige.

 

Derfor er indsatsen i forhold til de ikke-vestlige indvandrermiljøer helt afgørende, hvis man vil have styr på smitten i samfundet.

 

Pligt til at lade sig teste

Der har været gjort en indsats fra regering, folketing og myndigheder for at få smitten i de indvandrertætte områder under kontrol. Men den har ikke været tilstrækkelig. Der er fortsat et stort problem med meget høj smitte i disse miljøer.

 

Senest er smitten kommet ud af kontrol i Vollsmose. Det såkaldte incidenstal, der angiver antallet af smittede pr. 100.000 indbyggere, røg forleden op på det rekordhøje tal: 953.

 

Derfor har regeringen, bakket op af eksperter, lagt op til, at beboerne i området skal have pligt til at lade sig teste, så man hele tiden kan følge udviklingen og slå ned, når det er nødvendigt.

 

Men det er blevet blokeret af den særprægede alliance mellem borgerlige partier og stærkt venstreorienterede journalister.

 

Påstanden om, at regeringen vil ”tvangsteste”

Knap var regeringen begyndt at tale om stramninger i Vollsmose, før Politiken og andre på den ekstreme journalistiske venstrefløj begyndte at tale om, at regeringen ville ”tvangsteste” beboerne i Vollsmose.

 

Det er et absurd udtryk, der er et propagandistisk forsøg på at skabe et indtryk af, at regeringen undertrykker indvandrerne i Vollsmose på det grusomste.

 

Man får det nærmest til at lyde, som om de brutale magthavere lader stakkels indvandrere overfalde på gaden og blive slæbt hen i et testlokale.

 

Den såkaldte tvang består slet og ret i, at regeringen ville indføre en pligt for beboerne i Vollsmose til at lade sig teste. Den var et påbud til borgerne af den slags, som myndigheder i Danmark jævnligt udsteder.

 

En konservativ snakker efter venstrefløjen

Denne propaganda var slem at høre på. Endnu værre var det at høre på, at borgerlige partier slugte den råt.

 

Tirsdag morgen kunne man således høre det konservative folketingsmedlem Per Larsen tordne i TV2 News mod denne ”tvangstestning”. Dermed slugte han helt ukritisk de venstreorienterede kræfters dagsorden og sprogbrug.

 

Ikke nok med det. Tilsyneladende inspireret af en avisartikel fik Per Larsen det fremstillet, som om det var helt urimeligt at stille skærpede krav til beboerne i Vollsmose, når situationen også var slem i Ishøj.

 

Logikken i dette ræsonnement er ikke helt indlysende. Men det korte af det lange er, at de Konservative deltager i angrebet på regeringen, fordi denne vil forpligte beboerne i Vollsmose til at lade sig teste. Arm i arm med Venstre og med mindre borgerlige partier.

 

Det er helt i orden, at man fyrer løs i en ophedet debat, men …

Det er klart, at disse borgerlige partier øjner en mulighed for at få stukket kniven ind hos regeringen. Til det formål søger man at fremstille Mette Frederiksen og hendes regering som tvangsbegejstrede forbudsfanatikere.

 

Der er i og for sig ikke noget særlig slemt i, at man fører politisk debat med voldsomme retoriske overdrivelser. Det gør alle partier.

 

Det er i orden, at man fyrer løs i en ophedet debat. Socialdemokratiet er ikke et hår bedre, hvad det angår.

 

Men den er gal, når man bliver så grebet af polemisk iver, at man smider sit samfundsansvar over styr.

 

Dybt uansvarlig alliance med de venstreorienterede

Det er dybt uansvarligt, når borgerlige partier nu allierer sig med de venstreorienterede kræfter, der vil bremse testningen i Vollsmose og tilsløre den krystalklare og meget stærke sammenhæng der findes mellem store ikke-vestlige indvandrermiljøer og coronasmitte.

 

Og det er meget farligt, når Per Larsen og andre modarbejder, at der er holdes stærk kontrol med coronasmitten specielt i indvandrermiljøer – under henvisning til, at man vil forsvare den personlige frihed.

 

Den personlige frihed er en absolut grundværdi i vores samfund. Men den omfatter ikke friheden til at udsætte andre for farlig smitte.

 

Tiden er inde til, at Venstre, De Konservative og andre gør det klart, hvad de vil stille op med den alvorlige sammenhæng mellem ikke-vestlig indvandring og voksende coronasmitte, som vi nu oplever i det danske samfund.

 

Man sparer ikke på de skarpe ord i forhold til regeringens politik – og det er jo helt, som det skal være.

 

Men hvor er de borgerliges skarpe ord om, hvad de vil gøre ved coronasmitten blandt ikke-vestlige indvandrere, herunder i Vollsmose?

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…