Glem alt om asylstop: På blot tretten år har ikke-vestlige indvandrere og efterkommere født over hundrede tusinde børn

Foto: Steen Raaschou

Det er nu kommet så vidt i Danmark, at flygtninges og migranters årlige fødselstal langt overstiger tilstrømningen af asylansøgere.

 

Endda i en sådan grad, at antallet af ikke-vestligt fødte børn i Danmark i perioden 2007 – 2019 oversteg det dobbelte af det antal asylansøgere, der i løbet af denne trettenårige periode fik opholdstilladelse her i landet.

 

I perioden 2007 – 2019 fik således i alt 44.140 asylansøgere opholdstilladelse i Danmark samtidig med, at der i samme periode blev født ikke færre 100.952 børn med ikke-vestlig oprindelse.

 

Blandt dem blev lidt over halvdelen eller i alt cirka 63.000 født i muslimske miljøer.

 

Især syrerne har fuld gang i børnefødslerne

I forhold til samtlige skiller syrerne sig kraftigt ud, når det gælder børnefødsler.

 

Fra 2007 og til og med 2015 fødte syriske kvinder 1.422 børn, men så kom tilstrømningen af syriske flygtninge med det resultat, at de syriske børnefødsler eksploderede til i alt 4.612 børn i løbet af de efterfølgende fire år.

 

Det svarer til omkring tre børn om dagen.

 

Ingen kan dog slå tyrkerne, der i løbet af de sidste tretten år har bidraget til samfundet med lidt over 14.000 nyfødte børn, medens libaneserne bidrog med små seks tusinde nyfødte og somalierne med et pænt stykke over fem tusinde.

 

Indtil en ny lov trådte i kraft en 1. juli 2014, var der en række forskellige forudsætninger, der skulle opfyldes, hvis barnet automatisk skulle fødes med dansk statsborgerskab.

 

Det er således svært at afgøre, hvor mange af de lidt over hundrede tusinde ikke-vestlige børn automatisk blev født med dansk statsborgerskab i perioden frem til 2015.

 

Efter lovændring: De mest kriminelle grupper føder de fleste

Lovændringen betød, at barnet fremover vil blive født som dansk statsborger, hvis blot en af forældrene har dansk statsborgerskab.

 

Og da Danmarks Statistik oplyser både moderens oprindelsesland og moderens statsborgerskab, er det fra 2015 og frem muligt at registrere, hvor mange ikke-vestlige, der som minimum fødes med dansk statsborgerskab

 

Således fødte ikke-vestlige kvinder i den seksårige periode 2015 – 2019 i alt 45.313 børn og af dem blev lidt over en tredjedel eller i alt 15.936 født som danske statsborgere.

 

Men i nogle grupper, og det er de mest kriminelle og sværeste at integrere, fødes i gennemsnit hvert andet barn med dansk statsborgerskab.

 

Det drejer sig om:

 

Tyrkerne: I den seksårige periode fødte tyrkiske kvinder i alt 5.500 børn, og af dem blev over halvdelen eller i alt 3.325 født med dansk statsborgerskab.

 

I 2018 blev i alt 3.693 tyrkiske mænd og 693 tyrkiske kvinder kendt skyldige i kriminalitet.

 

Syrerne: I den seksårige periode fødte syriske kvinder i alt 5.099 børn, men af dem blev kun et fåtal eller i alt 245 børn født med dansk statsborgerskab.

 

I 2018 blev i alt 1.754 syriske mænd og 195 syriske kvinder kendt skyldige i kriminalitet.

 

Libaneserne: I den seksårige periode fødte libanesiske kvinder i alt 2.586 børn, og af dem blev næsten samtlige eller i alt 2.239 født med dansk statsborgerskab.

 

I 2018 blev i alt 2.239 libanesiske mænd og 416 libanesiske kvinder kendt skyldige i kriminalitet.

 

Irakerne: I den seksårige periode fødte irakiske kvinder i alt 2.212 børn, og af dem blev lidt over halvdelen eller i alt 1.334 født med dansk statsborgerskab.

 

I 2018 blev i alt 1.753 irakiske mænd og 306 irakiske kvinder kendt skyldige i kriminalitet.

 

Somalierne: I den seksårige periode fødte somaliske kvinder i alt 1.840 børn, og af dem blev lidt under halvdelen eller i alt 804 født med dansk statsborgerskab.

 

I 2018 blev i alt 1.295 somaliske mænd og 194 somaliske kvinder kendt skyldige i kriminalitet.

 

I den trettenårige periode fra 2007 til 2019 fik desuden i alt 56.947 ikke-vestlige personer dansk statsborgerskab fordelt med 30.280 kvinder og 26.667 mænd, så der er sammen med børnefødsler godt gang i danskheden.

 

Eller hvad man nu skal kalde det, der i realiteten ligner en langsomt snigende udskiftning af den oprindelige etniske danske befolkning.

 

Denne artikel er baseret på følgende kilder:

https://www.statistikbanken.dk/10017 (Tabelkode: FODIE)

 

https://www.statistikbanken.dk/10026 (Tabelkode: VAN66)

 

https://www.statistikbanken.dk/10025 (Tabelkode: DKSTAT)

 

https://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/GetPubFile.aspx?id=29446&sid=indv2019

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…