De bliver flere og flere: Nu er antallet af familiesammenførte næsten dobbelt så stort som antallet af asylansøgere med opholdstilladelse

Modelfoto: rights.no

Det ser vældig fint ud, at antallet af asylansøgere i år ser ud til at blive det laveste nogensinde.

 

I øjeblikket ligger antallet af asylansøgere i perioden 1. januar – 30. september således på i alt 1.137 personer, der har søgt asyl i Danmark.

 

Til sammenligning søgte i alt 2.023 personer i samme periode sidste år asyl i Danmark, hvor antallet af asylansøgere ved årets slutning nåede op på i alt 2.716.

 

Det hidtil laveste årlige antal asylansøgere, Danmark har modtaget, var under VKO-flertallet i 2006, hvor i alt 1.960 personer søgte asyl i Danmark, men den rekord vil efter alle solemærker at dømme blive slået i år.

 

Mange asylansøgere bliver afvist – og de koster en formue

De lidt over ét tusinde personer, som i øjeblikket har søgt asyl i Danmark, er naturligvis ikke på forhånd garanteret opholdstilladelse.

 

Således har i alt 437 asylansøgere her i årets første måneder fået asyl, altså opholdstilladelse.

 

Til gengæld opstår der nu af forskellige grunde en række problemer med de resterende asylansøgere, der er blevet nægtet opholdstilladelse, og de er dyre.

 

Dansk Flygtningehjælp ved ankomsten orienteret asylansøgerne om deres rettigheder.

 

Blandt andet, at de med advokatbistand betalt af den danske stat kan anke et afslag til Flygtningenævnet, og den mulighed benytter mange sig af.

 

Således behandlede Flygtningenævnet sidst år i alt 941 sager om afslag på asyl.

 

Flygtningenævnet havde sidste et budget på en halv milliard kroner til ordinære driftsomkostninger.

 

Der er er tale om et beløb, der vel at mærke ikke omfatter statens udgifter til advokatbistand for de afviste asylansøgere

 

Læg så dertil udgifter til indkvartering af afviste asylansøgere samt problemerne med at få dem sendt ud af landet.

 

Alene indkvarteringen af de lidt over 1.100 afviste asylansøgere, der øjeblikket opholder sig i Danmark, koster årligt lidt over 300 millioner kroner.

 

Og dem med opholdstilladelse får familien herop

I princippet er en opholdstilladelse kun midlertidig indtil forholdene i hjemlandet har forbedret sig så meget, at flygtningen atter kan vende tilbage.

 

Det forhindrer dog ikke, at asylansøgere med midlertidig opholdstilladelse kan hente familien, det vil sige kone og børn op til 15 år gamle til Danmark, når opholdstilladelsen er i hus.

 

Som nævnt har i alt 437 asylansøgere her i løbet af årets første ni måneder fået opholdstilladelse, men det er intet imod, de familiesammenføringer, der er blevet gennemført i samme periode.

 

Næsten otte hundrede familiesammenføringer

Således har i alt 794 personer alene i år fået familiesammenføring med flygtninge i Danmark.

 

Det drejer sig om i alt 371 ægtefæller og 323 børn, der uden noget kendskab til det danske sprog nu skal til at gå i børnehave eller skole, medens den tilrejsende ægtefælle skal have integrationsydelse.

 

Skal mod tidligere år nu selv betale transporten

For år tilbage betalte staten transportudgifterne i forbindelse med familiesammenføringerne.

 

I 2015 beløb det sig således til i alt 16,8 millioner kroner.

 

I januar 2016 ændrede daværende udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) imidlertid reglerne således, at flygtningene siden da selv har skullet betale transportudgifterne i forbindelse med familiesammenføring.

 

Det er således ikke alle flygtninge, der er fattige forhutlede stakler, når de efter en udmattende flugt gennem flere europæiske lande omsider når frem til de danske grænser og kommer i sikkerhed.

 

Og så skal det lige med, at ud over udgifterne til transporten af familiemedlemmerne, så har flygtningen også måttet betale et gebyr på 8.210 kroner for at få sin ansøgning om familiesammenføring behandlet.

 

Men så venter der jo til gengæld også offentlig forsørgelse i Danmark for resten af livet for hele familien.

 

For selv velbeslåede flygtninge er det ikke en så ringe investering endda.

 

Denne artikel er baseret på følgende kilder:

https://uim.dk/filer/indrejse-og-ophold/tal-pa-udlaendingeomradet/2020/tal-paa-udlaendingeomraadet-30-september-2020.pdf

 

https://uim.dk/filer/nyheder-2019/faktaark-hjs_final.pdf

 

https://flygtning.dk/danmark/asyl/raadgivning-om-asyl/spoergsmaal-og-svar

 

https://www.ft.dk/samling/20191/almdel/uui/spm/249/svar/1649906/2176632/index.htm

 

https://www.dr.dk/nyheder/politik/regeringen-sparer-20-mio-paa-lade-flygtninge-betale-transport-af-familiesammenfoerte

 

https://nyidanmark.dk/da/Words%20and%20Concepts%20Front%20Page/Shared/Fees/Overview%20of%20fees

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…