Tre ting giver endnu engang udlændingepolitikken en afgørende rolle ved folketingsvalget

Foto: Steen Raaschou

Siden 2001 har danske folketingsvalg i høj grad været præget af udlændingepolitikken.

 

Det afspejler en udbredt opfattelse i den danske befolkning: Den ikke-vestlige, specielt muslimske indvandring har meget store konsekvenser for det danske samfund og dansk kultur.

 

Her ligger en stor del af forklaringen på, at de borgerlige partier har domineret dansk politik fra og med 2001. Og en stor del af forklaringen på, at Dansk Folkeparti har haft så stærk fremgang i denne periode.

 

Det kan de røde og politisk korrekte ikke lide.

 

Så ved hvert valg har de røde partier og Journalistisk Venstreparti gjort sig store anstrengelser for at få udlændingepolitikken skubbet til side og få andre emner placeret øverst på den politiske dagsorden.

 

Vælgerne har dog villet det anderledes. Emnet har hver gang presset sig på.

 

Andre emner

Men nu øjner de politisk korrekte nyt håb. Det hænger sammen med, at den aktuelle tilstrømning af migranter er væsentligt lavere, end den har været.

 

De røde partier og de politisk korrekte medier gør sig klar til at udnytte chancen for at lade valgkampen dreje sig om alt muligt andet.

 

Også regeringspartiet Venstre har bestræbt sig på at fremhæve andre emner, herunder klima- og miljøpolitikken og sundhedspolitikken.

 

Foreløbig er Venstres bestræbelser dog ikke gået efter hensigten. Det ser ud til, at Socialdemokratiet og partierne til venstre har høstet mest på disse dagsordener.

Læs også
TV2 gik over stregen i forhold til Dansk Folkeparti, men trækker nu tilsyneladende i land

 

Socialdemokratiet forsøger at gå med både livrem og seler.

 

Man forsøger at få placeret andre emner end udlændingepolitikken i centrum af valget. Men samtidig har man bevæget sig i retning af en strammere udlændingekurs.

 

Med denne helgardering vil man undgå at blive kørt over af udlændingepolitikken i endnu en valgkamp.

 

Succes for Socialdemokratiet

Det er indtil videre lykkedes ganske godt for socialdemokraterne.

 

Man har tilsyneladende haft succes med at angribe regeringens sundhedsreform og komme med forslag om tidligere pensionering for særligt nedslidte.

 

Læs også
Dansk Folkeparti ikke velkomne i området – partimedlemmer truet med tæsk og køller, da de ville hænge valgplakater op

Begge dele har fået kraftigt medløb fra Journalistisk Venstreparti.

 

Medierne har således været meget venlige i deres dækning af Socialdemokratiets udspil om de nedslidte. De økonomiske og praktiske problemer ved udspillet er blevet nedtonet.

 

I TV-dækningen står socialdemokraterne som dem, der vil de nedslidte det godt. Så kan et parti dårligt ønske sig mere op til et valg.

 

Udlændingepolitik er stadig afgørende

Men også denne gang har udlændingepolitikken en afgørende betydning i valgkampen.

 

Det sker dog ikke så ’automatisk’, som det tidligere har gjort.

 

Tidligere var tilstrømningen så massiv, at emnet satte sig selv på dagsordenen. Nu vil det kræve mere politisk initiativ at få den nødvendige store valgdebat om indvandringens problemer.

Læs også
Danmark går til valg i en stemning af mistillid til politikerne og utilfredshed med demokratiet – det stiller enorme krav til blå bloks valgkamp

 

Første problem

Det drejer sig især om tre problemer:

 

For det første: Selv om tilstrømningen af migranter er faldet betragteligt på det seneste, fortsætter indvandringen med at skabe dramatiske ændringer i den danske befolkning.

 

Ifølge Danmarks Statistiks fremskrivninger vil der i 2060 være 867.258 ikke-vestlige indvandrere og efterkommere i Danmark!

 

Den ikke-vestlige indvandrerbefolkning føder nemlig af flere grunde langt flere børn end befolkningen med dansk baggrund.

 

Hvis man vil bremse denne udvikling, bliver man nødt til at have strammere regler for indvandringen.

 

Læs også
De Radikale angriber Socialdemokratiets udlændingepolitik og sender Mette F. i krise

Samtidig må der for alvor gang i hjemsendelser af mennesker, der ikke længere har behov for beskyttelse i Danmark. Det såkaldte paradigmeskift.

 

Andet problem

For det andet: Vi kan ikke leve med, at den ikke-vestlige indvandring år efter år bliver ved med at belaste de offentlige kasser voldsomt.

 

Vi fører lange diskussioner om, hvorvidt der er økonomisk råderum til at hjælpe ældre, nedslidte og syge danskere.

 

Samtidig har vi en udlændingepolitik, der ifølge Finansministeriet belaster de offentlige budgetter med udgifter på 36 mia. kr. om året til indvandrere og efterkommere (tal fra 2015).

 

Og det er ikke et forbigående problem. En langsigtet fremskrivning fra Finansministeriet konkluderer, at ikke-vestlige indvandrere og efterkommere betyder en varig nettoudgift for det offentlige på 33 mia. kr. årligt frem til 2100!

 

Tredje problem

Læs også
Dansk Folkeparti vigtigste opgave er at bevare selvtilliden og føre en valgkamp, der ikke bliver dikteret af Journalistisk Venstreparti

For det tredje:

 

I årtier har danskerne fået fortalt, at indvandrerne ville blive integrerede og dermed bidrage til det danske samfund.

 

Det er der heldigvis nogen, der gør. Men en ny undersøgelse viser, at integrationen generelt er en stor fiasko.

 

Tredje generation af indvandrere klarer sig ikke bedre end anden generation.

 

Undersøgelsen er lavet af Undervisningsministeriet og Integrationsministeriet. Der har været nogle fejl i den, hvilket har fået politisk korrekte miljøer til at lade, som om den slet ikke kan bruges.

 

Det er fuldstændig hen i vejret og udtryk for meget grove metoder i debatten.

 

Kendsgerningen er, at denne undersøgelse trods fejl er en rødt lysende advarselslampe: Årtiers luftige intentioner om integration har i høj grad været løs snak, der har kostet det offentlige enorme spildte summer.

 

Disse tre ting giver udlændingepolitikken en nøglerolle også i denne valgkamp.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…