Sidste år var hver sjette nyfødte i Danmark af udenlandsk oprindelse – på blot ti år er danske kvinders fødselstal dalet med flere tusinde

Parallelsamfund i Toveshøj ved Aarhus (Arkivfoto: Privat)

Børnefødsler skal være midlet til at underminere de vestlige demokratier, og det er ikke nogen skjult dagsorden.

 

Det er tværtimod den officielle politik, som den tyrkiske præsident Recep Tayyip Erdogan helt åbenlyst lægger for dagen.

 

”Fød ikke tre, men fem børn, for I er Europas fremtid,” lød opfordringen fra Erdogan til tyrkerne i Europa under et valgmøde den 19. marts 2017 i den tyrkiske by Eskisehir.

 

Tyrkerne i Danmark har da heller ikke holdt sig tilbage. I løbet af de sidste ti år er der blevet født i alt 4.330 tyrkiske børn i Danmark.

 

Faldende fødselstal skyldes danske kvinder

Målt over den ti-årige periode fra 2009 og til og med 2018, er antallet af fødsler sidste år faldet med 1.342 nyfødte i forhold til 2009, men faldet skyldes udelukkende, at det er danske kvinder, der føder færre børn.

 

Det danske fødselstal faldt således i runde tal fra 56.100 tilbage i 2009 til i alt 51.500 nyfødte sidste år. Altså et minus på 4.600.

 

I samme periode steg antallet af vestligt fødte børn fra 2.700 tilbage i 2009 til i alt 4.300 sidste år.

 

Blandt ikke-vestlige kvinder steg antallet af fødsler fra 4.000 tilbage i 2009 til i alt 5.800 sidste år.

 

Samlet set blev der i hele den ti-årige periode født i alt 598.578 børn.

 

Af dem blev i alt 515.630 børn født af kvinder med dansk oprindelse, som dermed gennemsnitlig stod for 86,1 procent af samtlige nyfødte i hele perioden. Den andel var sidste år faldet til 83,7 procent.

Læs også
“Man gik hjem fra mødet med en tung følelse af, at løbet er ved at være kørt for vores svenske broderland”

 

Hvad angår vestlige kvinder fødte de samlet i hele perioden i alt 34.969 børn og stod dermed gennemsnitlig for 5,8 procent af samtlige nyfødte. Deres andel af de nyfødte var sidste år steget til 7,0 procent.

 

I den samme periode fødte ikke-vestlige kvinder i alt 47.979 børn og stod dermed gennemsnitlig for 8,0 procent af samtlige nyfødte. Deres andel af de nyfødte steg sidste år til 9,3 procent.

 

Her fødes de fleste ikke-vestlige børn

I 2009 blev der født blot 31 syriske børn i Danmark. Det antal er siden eksploderet, og i dag er syrerne blandt de absolut mest produktive, når det gælder om at avle bøn, og de giver på det punkt tyrkerne konkurrence til stregen.

 

Tyrkerne: I hele den ti-årige periode har tyrkiske kvinder som nævnt  født i alt 4.330 børn. Antal fødte sidste år: 378.

Den 1. januar i år boede der i alt 20.635 tyrkiske kvinder i Danmark i den fødedygtige alder 15 – 50 år.

 

Syrerne: Siden den beskedne start med 31 nyfødte børn i 2009, er syrerne nu tæt på at slå tyrkernes rekord med i alt 4.081 nyfødte i den ti-årige periode. Antal fødte sidste år: 994.

Læs også
I morgen er de elskede Lucia-optog aflyst mange steder i Sverige – ‘der er for mange, der ikke kan genkende sig i de blonde piger’, siger forsker

Den 1. januar i år havde syrerne i alt 10.465 fødedygtige kvinder i alderen 15 – 50 år til rådighed i Danmark.

 

Pakistanerne: I hele den ti-årige periode har pakistanske kvinder født i alt 2.626 børn. Antal fødte sidste år: 307.

Den 1. januar i år boede der i alt 7.903 pakistanske kvinder i Danmark i den fødedygtige alder 15 – 50 år.

 

Irakerne: I hele den ti-årige periode har irakiske kvinder født i alt 2.421 børn. Antal fødte sidste år: 168.

Den 1. januar i år boede der i alt 9.163 irakiske kvinder i Danmark i den fødedygtige alder 15 – 50 år.

 

Somalierne: I hele den ti-årige periode fødte somaliske kvinder i alt 2.298 børn. Antal fødte sidste år: 175.

Den 1. januar i år boede der i alt 6.075 somaliske kvinder i Danmark i den fødedygtige alder 15 – 50 år.

 

Samlet set står disse fem nationaliteter med tilsammen 2.022 fødsler i 2018 for lidt mere end en tredjedel af samtlige ikke-vestligt nyfødte i Danmark i 2018.

Læs også
Nu bliver danskerne for alvor færre og færre: Antallet af indvandrere og efterkommere er på et år steget eksplosivt i forhold til danskerne

 

Færre danske kvinder i den fødedygtige alder

En af grundene til det faldende danske fødselstal i perioden 2009 – 2018 hænger sammen med, at antallet af danske kvinder i den fødedygtige alder er faldet med 60.000 i forhold til 2009.

 

Den 1. januar 2009 var der i alt 1.287.328 fødedygtige kvinder i alderen 15 – 50 år i Danmark. Det antal steg sidste år til i alt 1.307.679 samtidig med, at antallet af danske kvinder i aldersgruppen som nævnt faldt.

 

I 2009 udgjorde kvinder med dansk oprindelse i alt 87,3 procent af samtlige. Deres andel faldt sidste år til 81,3 procent.

 

I 2009 udgjorde kvinder med vestlig oprindelse i alt 4,0 procent af samtlige. Deres andel steg sidste år til 6,6 procent.

 

I 2009 udgjorde kvinder med ikke-vestlig oprindelse 8,7 procent af samtlige. Deres andel steg sidste år til 12,1 procent.

 

Læs også
Før var det en fredelig by – nu skal butiksansatte gå med veste, der kan beskytte dem mod knivoverfald

Så længe man ikke sender hjem, men tværtimod lukker ind …

Egentlig var det meningen at eksempelvis de børneproduktive syrere skulle sendes tilbage hurtigst muligt som en del af paradigmeskiftet.

 

Det er nu et åbent spørgsmål, om det nogensinde vil ske sådan som Dansk Folkeparti ønskede det, efter at De Radikale med krav integration i stedet for hjemsendelse nu står til at få indflydelse på den udlændingepolitik, der skal føres i forbindelse med regeringsskiftet.

 

Fakta er, at så længe man ikke sender hjem, men tværtimod bliver ved med at lukke ind, vil den muslimske andel af befolkningen støt og roligt stige alene på grund af fødsler og efterhånden for alvor ødelægge sammenhængskraften i det danske samfund.

 

Det er udsigterne, hvis De Radikale får magt, som de har agt.

 

Denne artikel er baseret på følgende kilder:

https://www.statistikbanken.dk/10017 (Tabelkode: FODIE)

 

Læs også
De elskede deres lokale værtshus – nu er det lukket, og der skal være en moské i stedet

https://www.statistikbanken.dk/10021 (Tabelkode: FOLK2)

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…