Pensioner, sundhed og klima præger optakten til valget – men udlændingepolitik kan eksplodere i valgkampen

Tilfældigt udsnit af migranter

I de seneste årtier har udlændingepolitikken domineret folketingsvalgene. Sådan var det også ved sidste valg i 2015.

 

Der er intet mærkeligt i udlændingepolitikkens centrale rolle. Udlændingepolitik drejer sig om kernen i vores fremtid som nation.

 

Den ikke-vestlige indvandring er på vej til at skabe fundamentale forandringer i vores befolknings sammensætning og i den kultur, som bærer vores samfund.

 

Der findes ikke noget politisk emne, som er mere afgørende for, hvem vi er, og hvem vi bliver.

 

V og S profilerer sig som strammere

Udlændingepolitikkens centrale placering gav Dansk Folkeparti et kanonvalg med 21,6 procent af stemmerne ved sidste valg i 2015.

 

Den situation ønsker de to andre store partier, Socialdemokratiet og Venstre, ikke at gentage. Begge disse partier har en strategi for at undgå en gentagelse. Man følger to spor.

 

I optakten til valget har både S og V gjort en del for at markere, at de også står for en stram udlændingepolitik.

 

Lars Løkke har blandt lanceret sin ghettoplan og indgået forlig med Kristian Thulesen Dahl om hjemsendelse af flygtninge (”paradigmeskiftet”).

 

Mette Frederiksen har for nylig tilsluttet sig dette ”paradigmeskifte” og i det hele taget lagt sig i kølvandet på de borgerliges stramme udlændingepolitik.

 

Men samtidig vil de nedtone udlændingepolitik

Læs også
TV2 gik over stregen i forhold til Dansk Folkeparti, men trækker nu tilsyneladende i land

Men sideløbende forsøger V og S at give udlændingepolitikken en mindre dominerende rolle i valgkampen end tidligere. Spørgsmålet er så, om vælgerne er med på det.

 

 

 

Venstre har lanceret sin reform af sundhedsapparatet, og Socialdemokratiet har profileret sig stærkt på at kritisere denne for centralisme og kræve en anden retning for sundhedspolitikken.

 

Socialdemokraterne har selv luftet tanker om en pensionsreform, der skal give nedslidte personer mulighed for en tidligere pensionering.

 

Dette forslag møder kritiske kommentarer fra ikke mindst Venstre. Man anklager S for at være alt for uklare i meldingerne om, hvad den ny reform skal indebære økonomisk og praktisk.

 

Eksplosion i valgkampen

Disse debatter er meget svære at gennemskue for vælgerne. Hverken reformen af sundhedssystemet eller pensionsreformen synes at have den folkelige styrke og klarhed til at rykke vælgerne med sig og blive hovedtema ved valget.

Læs også
Dansk Folkeparti ikke velkomne i området – partimedlemmer truet med tæsk og køller, da de ville hænge valgplakater op

 

Faktisk sker det jævnligt, at en valgkamp starter uden et klart politisk hovedtema. Og så pludselig sker der noget undervejs, som giver debatterne en tydelig hovedretning.

 

Flere gange har det været udlændingepolitikken, der i løbet af valgkampen trak det meste af opmærksomheden til sig – selv om valgkampen startede et andet sted.

 

Det kan sagtens ske igen. Udlændingepolitikken kan igen eksplodere i valgkampen.

 

Tilstrømningen

For det første er vælgerne forståeligt nok meget optaget af udlændingepolitikken.

 

For det andet er de største problemer i udlændingepolitikken på ingen måde løst. Trods mange års opmærksomhed på emnet, og trods mange forsikringer om, at der nu er ved at være styr på sagerne.

 

Læs også
Danmark går til valg i en stemning af mistillid til politikerne og utilfredshed med demokratiet – det stiller enorme krav til blå bloks valgkamp

Den nuværende regering har gang på gang fremhævet, at antallet af asylansøgere til Danmark er faldet kraftigt.

 

Det har den ret i, og det bør Dansk Folkeparti og regeringen roses for – på det seneste også Socialdemokratiet.

 

Dette skyldes dog ikke kun en dansk indsats. Hele Europa mærker et markant fald i den ikke-vestlige tilstrømning for tiden.

 

Men strømmen kan meget vel tage kraftigt til igen. Mindst lige så alvorlig er en anden udvikling:

 

Selv om den ikke-vestlige tilstrømning til landet er faldet, så ændrer befolkningen sig alligevel mere og mere i ikke-vestlig, især muslimsk retning. På den måde får vi et stadig mere muslimsk Danmark.

 

Mange muslimer og ringe integration

Det skyldes, at de muslimske og andre ikke-vestlige indvandrere er unge og føder væsentligt flere børn end danskerne. Derved kommer disse grupper til at udgøre en stærkt stigende andel af landets befolkning.

Læs også
De Radikale angriber Socialdemokratiets udlændingepolitik og sender Mette F. i krise

 

Ifølge Danmark Statistik er der udsigt til, at vi får 867.258 ikke-vestlige indvandrere og efterkommere i 2060!

 

Samtidig peger en analyse fra Undervisningsministeriet og Integrationsministeriet på, integrationen i meget høj grad står i stampe selv i tredje generation af indvandrere. De er ikke ved at blive danskere.

 

Det store flertal af politikere er helt tavse om denne udvikling. Det skyldes vel, at de ikke aner, hvad de skal sige. Men det får altså ikke problemerne til at gå væk.

 

Disse udsigter kræver yderligere stramninger på tilstrømningen. Og de kræver en kraftigt forstærket indsats for, at flygtninge sendes tilbage igen, når forholdene er fredelige nok til det i hjemlandet.

 

Dansk Folkeparti har presset på for, at dette sker, og har opnået resultater. Men der må skabes en langt bredere politisk bevidsthed om, hvor alvorlige udfordringerne er.

 

Forhåbentlig vil valgkampen blive en del af denne udvikling. I modsætning til, hvad nogle prøver at give indtryk af, er der stærkt behov for endnu et valg med udlændingepolitikken i en afgørende rolle.

Læs også
Dansk Folkeparti vigtigste opgave er at bevare selvtilliden og føre en valgkamp, der ikke bliver dikteret af Journalistisk Venstreparti
Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…