Opråb til landets muslimer

Foto: Steen Raaschou

Af Martin Henriksen, udlændingeordfører for Dansk Folkeparti

I 2015 kostede den ikke-vestlige indvandring danskerne 36 milliarder kroner. Det viser beregninger fra Finansministeriet. Tænk på alle de gode ting, vi kunne have gjort for de ældre på plejehjemmene, for børnene i daginstitutionerne, for de unge i uddannelsessystemet, for vores hospitaler etc., hvis alle de penge var gået til velfærd frem for indvandring.

 

Den officielle betegnelse er ‘ikke-vestlig’ indvandring. Men lad os nu være ærlige. Det er i høj grad indvandringen fra muslimske lande, der skaber udfordringer for vores lille land. Det ses tydeligt i kriminalitetsstatikkerne, på antallet af muslimske indvandrere på overførselsindkomst og ikke mindst i de mange parallelsamfund, hvor dansk kultur og danske værdier ikke er rodfæstede.

 

Den muslimske indvandring udgør den største økonomiske, sociale og kulturelle udfordring, som Danmark står over for i disse år. Intet mindre.

 

Og hvad kan vi så gøre for at dæmme op for denne udfordring?

 

Fra politisk hold har vi gjort en del, og vi nærmer os et historisk højt antal udlændingestramninger. Men vi skal gøre meget mere. Hvis det stod til Dansk Folkeparti, skulle vi blandt andet indføre et asylstop her og nu. Forbyde muslimske tørklæder på offentlige institutioner og arbejdspladser. Stoppe familiesammenføringer for de flygtninge, der allerede befinder sig i Danmark. Og selvfølgelig sikre flere hjemsendelser af de flygtninge og migranter, som er i landet.

 

Alt sammen med det formål at stoppe – eller i hvert fald begrænse – den muslimske indvandring.

 

Tillad mig nøgternt at konstatere, at den væsentligste årsag til ghettodannelser er den muslimske indvandring og dermed også islam. Islam isolerer muslimerne i parallelsamfund, geografisk og mentalt. Det ligger i islams natur at skabe afstand til moderate og anderledes tænkende, fordi islam stiller krav, som sørger for at mange af ideologiens/religionens følgere helt naturligt skiller sig ud og tilmed stiller krav, om at ikke-muslimer skal indordne sig. Et sådant menneskeundertrykkende syn på tilværelsen må nødvendigvis skabe spændinger i et hvert samfund, hvor der også lever personer, som ikke ønsker at følge islam.

 

Og spørgsmålet er så: Hvem skal indordne sig? I Dansk Folkeparti kender vi svaret. De sidstankomne må indordne sig! For os DF’ere er det hævet over enhver tvivl. Her er der ikke plads til flere kompromisser.

 

Vi kan selvfølgelig ikke løse alt fra Christiansborg. De muslimer, som er kommet hertil, har selv et stort ansvar. Jeg mener ganske enkelt, at det er en forudsætning for at kunne blive til en del af det danske samfund, at herboende muslimer tager et opgør med store dele af deres religion/ideologi. Det vil gøre det betydeligt lettere at klare sig her i landet. Og helt ærligt: Der er helt klart elementer af islam, som er uforenelige med dansk kultur og vestlige værdier. Visse af disse elementer har Folketinget allerede kriminaliseret, selvsagt efter ønske fra Dansk Folkeparti. Jeg vil gerne understrege, vi i Dansk Folkeparti altid hilser det velkomment, når personer med indvandrerbaggrund, og det gælder også dem med muslimsk baggrund, bevæger sig i den rigtige retning og tager dansk kultur og danske værdier til sig, og gør dem til sine egne værdier. Det er godt for alle parter.

 

Drop sharia. Smid tørklædet. Det er ikke dansk. Tal dansk. Også til hinanden og til jeres børn. Drop kravene om religiøst betinget særbehandling. Drop forbuddet mod, at en muslimsk kvinde gifter sig eller er kæreste med en dansk mand. Det er kvindeundertrykkende og udtryk for religiøs racisme rettet mod danske mænd. Gør I det, kære muslimer, så er I i hvert fald kommet et stykke af vejen. Gør I det ikke, så vil jeres religionsopfattelse til evig tid stå i skarp kontrast til alt det, vi står for her i Danmark. I bliver derfor nødt til at tilpasse jer for at blive en del af fællesskabet. Vil I ikke det, så bliver I ude på sidelinjen.

Læs også
Derfor kan islam ikke integreres – endsige assimileres i det danske samfund

 

Det er vigtigt, at vi fra dansk side er meget mere tydelige i forhold til, hvad vi forventer af de folk, der kommer hertil. Det er indvandrerne – uanset baggrund – der skal tilpasse sig danske forhold. Ikke omvendt. Vil man ikke tilpasse sig, så bør man have så meget respekt og selvrespekt, at man rejser frivilligt. Jeg ved godt, at der er mange, som nægter at rejse. De vil hellere blive og lave Danmark om. Men så må Christiansborg til gengæld arbejde på at sikre en langt mere effektiv hjemsendelsespolitik ved at håndhæve det paradigmeskifte, som regeringen og DF står bag.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…