Udvist tyrkisk morder skal tilbage til Danmark for at få psykiatrisk behandling – nu tvinger dom os til at tage imod syge indvandrere

Modelfoto fra arkivet

En tyrkisk mand i Danmark blev dømt for mord og udvist til Tyrkiet. Men han er psykisk syg, og nu skal han tilbage til Danmark for at få behandling.

 

Det er det utrolige resultat af en dom ved den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Her tabte Danmark i spørgsmålet om den tyrkiske mand kunne udvises.

 

Dommen kan åbne en ladeport til Danmark for udlændinge – ikke kun de kriminelle. Hvis de er alvorligt syge, kan de ikke udvises.

 

Det kan blive konsekvensen af dommen.

 

Syge udlændinge vil fremover kunne modsætte sig udvisning med henvisning til en ny dom fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Sådan lyder advarslen fra to juraprofessor.

 

Danmark kan blive mål for en indvandring styret af ønske om behandling. Det kalder professor, dr.jur. Mads Bryde Andersen for “sundhedsindvandring” .

 

Og det kan blive en enorm udgift for Danmark – penge som så mangler til behandling af danskere.

 

Deltog i et voldsorgie

I den aktuelle sag er der er tale om den 34-årige tyrker, Arif Savran, som i 2006 deltog i et voldsorgie på Christiania, hvor en 19-årig pakistaner fik smadret baghovedet med kølleslag og døde.

 

Den 34-årige tyrker blev kendt skyldig og dømt for vold med døden til følge og udvist for bestandig, og blev i 2017 sendt til Tyrkiet.

 

Men den dom accepterede hans advokat, Tyge Trier, ikke.

 

Må ikke udvises, fordi han er narkoman og skizofren

Det lykkedes for advokaten at få Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol til at tage sagen, der blev afgjort til tyrkerens fordel.

 

Her afgjorde man sagen med den begrundelse, at den tyrkiske mand var narkoman og skizofren, samt at han under sin afsoning i Danmark modtog intens behandling.

 

Tyrkiet havde lovet, at den udvisningsdømte morder kunne få psykiatrisk behandling. Men det mente fire af de syv dommere ikke var godt nok.

 

De mente, at grænsen for det umenneskelige var overskredet, fordi man ikke kunne se bort fra, at udvisningen ville forværre sygdomstilstanden.

 

Så nu skal den tyrkiske morder hentes tilbage til Danmark for at modtage dyr psykiatrisk behandling.

 

Global indvandring med sundhedsmæssig begrundelse

Ifølge juraprofessor Mads Bryde Andersen kan dommen føre til en retsstilling, som kan ”få stor betydning for vor fremtidige politik på både udlændinge- og sundhedsområdet, og ikke mindst på de offentlige budgetter på disse områder.”

 

Det skriver Mads Bryde Andersen i en kronik i Berlingske mandag, hvor han belyser de eventuelle konsekvenser af dommen.

 

”Den nye praksis kan nemlig ikke kun påberåbes af kriminelle udlændinge. Den må antages også at afskære udvisning eller udsendelse af enhver alvorligt syg udlænding, der af en eller anden grund ikke har ret til at opholde sig i Danmark.

 

Forbuddet må antages at gælde, uanset hvorfra udlændingen kommer,” skriver Mads Bryde Andersen og fortsætter:

 

”Dermed kan EMD (Menneskerettighedsdomstolen, red.) være i færd med at tvinge medlemsstaterne til at acceptere en global indvandring med sundhedsmæssig begrundelse i sager, hvor et land som Danmark – som det ofte vil være tilfældet – ikke kan bevise, at modtagerlandet matcher udsendelseslandets høje niveauer for lægebehandling.”

 

Store konsekvenser for et land som Danmark

Juraprofessor Mads Bryde Andersen påpeger i den forbindelse, at dommen især vil få store konsekvenser for et land som Danmark.

 

”Savran-dommen har derfor store økonomiske konsekvenser for et land som Danmark. Ingen – heller ikke EMD – kender de nøjagtige merudgifter til lægebehandling, som dommen medfører,” skriver Mads Bryde Andersen og fortsætter:

 

”Udover disse udgifter skal man også indregne den sociale understøttelse til de syge personer, som nu ikke kan udsendes til deres hjemlande.”

 

I samme forbindelse påpeger Mads Bryde Andersen, at få lande kan sikre den samme fine behandling, som den man kan få i Danmark, og at det derfor vil blive næsten umuligt for Danmark at udvise syge udlændinge.

 

”Selv til for eksempel vores nære allierede, USA, hvor fysisk og mentalt syge personer overlades til sig selv,” skriver juraprofessoren.

 

Intet forhindrer Danmark i at melde sig ud af konventionen

Det er tolkningen af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK), der danner grundlaget for Menneskerettighedsdomstolens afgørelser.

 

Gennem de seneste år har netop disse afgørelser gang på gang medført kritik med den begrundelse, at domstolen i mange tilfælde går langt over sine beføjelser og i realiteten lovgiver i medlemslandene.

 

Men ingen er tvunget til at tilslutte sig Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og dermed være underlagt Domstolens afgørelser.

 

I en kronik er Berlingske den 3. marts i år skriver Mads Bryde Andersen, at det i juridisk forstand er enkelt at opsige medlemskabet. Det kan opsiges med seks måneders varsel.

 

”Intet i hverken EU-traktaten eller i den starut, som har skabt Europarådet, tvinger medlemsstaterne til også at opretholde et formelt medlemskab af EMRK,” skriver Mogens Bryde Andersen således.

 

Vi kan risikere at blive smidt ud af EU, hvis vi opsiger konventionen

Denne opfattelse deler man dog ikke i Justitsministeriet.

 

I to svar til Folketinget i henholdsvis 2017 og 2018 skriver daværende justitsminister Søren Pape Poulsen, at en udmeldelse af Menneskerettighedskonventionen kan medføre, at vi bliver smidt ud af EU.

 

I svaret i 2017 hedder der således blandt andet, at:

 

” Det må antages, at en opsigelse af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, som samtlige 28 EU-medlemsstater deltager i, vil blive mødt med alvorlige indsigelser fra de øvrige medlemsstater og muligvis krav om udtræden af EU, uanset at der ikke er nogen formel eksklusionsmekanisk i EU’s traktatgrundlag.”

 

Men den opfattelse afviser Mogens Bryde Andersen med en række modargumenter og konkluderer:

 

”Justitsministeriets politiske skrækscenarier ved en udmeldelse er derfor både udokumenterede og usandsynlige. Er der et politisk ønske om at forlade EMRK for at undgå EMD’s dynamiske fortolkninger på politisk følsomme områder, kan de folkevalgte eksekvere det, hvis de vil.”

 

Og det ønsker er der. I hvert fald hos Dansk Folkeparti.

 

Peter Skaarup: Den konvention skal opsiges

Dansk Folkeparti har ved flere lejligheder haft dansk udmelding af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention til debat i Folketinget.

 

Senest her i foråret, hvor man uden held forsøgte at få flertal for løsning, der går ud på, at man melder sig ud af konventionen og derpå genindtræder med forbehold for visse artikler.

 

”Det er helt sikkert en prioritet for Dansk Folkeparti at få Danmark frigjort for Menneskerettighedsdomstolens dynamiske fortolkninger og det kan desværre kun ske, ved at vi melder os ud af konventionen,” siger Peter Skaarup til Den Korte Avis og fortsætter:

 

”Vi vil nu bede regeringen forholde sig til Mogens Bryde Andersen kronik i Berlingske Tidende, og oplyse, hvad man har tænkt sig at stille op med de konsekvenser, Bryde Andersen opregner.”

 

Læs mere her (betalingsartikler):

https://www.berlingske.dk/kronikker/dom-fra-menneskerettighedsdomstol-kan-paatvinge-danmark-global

 

https://www.berlingske.dk/kommentarer/juridisk-kan-danmark-godt-melde-sig-ud-af

 

Læs Justitsministeriets svar til Folketinget her:

https://www.ft.dk/samling/20161/almdel/reu/spm/1023/svar/1436864/1808481/index.htm

 

https://www.ft.dk/samling/20181/almdel/reu/spm/225/svar/1543286/1992300/index.htm

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…