De Radikale angriber Socialdemokratiets udlændingepolitik og sender Mette F. i krise

Gennem nogen tid har Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen været båret frem af gode meningsmålinger. Men nu begynder de politiske problemer at melde sig for hende.

 

I de seneste dage er der sat spørgsmålstegn ved hendes troværdighed i flere afgørende spørgsmål.

 

Først var der TV-debatten med Lars Løkke Rasmussen. Her spurgte studieværten og Løkke hende, hvem der skal have ret til at få en tidligere pension til nedslidte.

 

Det ville Mette Frederiksen ikke svare på.

 

Løkke anklagede hende for, at hun havde givet et meget stort antal mennesker det indtryk, at de kunne få en sådan tidlig pension. Men de penge, Socialdemokratiet vil afsætte til formålet, rækker kun til et meget beskedent antal.

 

En ny måling tyder da også på, at Mette Frederiksen har et alvorligt troværdighedsproblem her.

 

Den viser, at hver femte dansker faktisk tror, at de får ret til tidlig pension med Socialdemokratiets forslag. Det kan Socialdemokratiet slet ikke indfri. (Greens/Børsen)

 

De Radikale kræver stop for stram udlændingepolitik

Nu har Mette Frederiksen fået et nyt alvorligt problem med troværdigheden. Denne gang drejer det sig om udlændingepolitikken.

 

Hun kan kun blive statsminister, hvis partierne i rød blok peger på hende – herunder De Radikale.

 

Det giver disse partier en klemme på hende. Denne klemme vil den radikale leder Morten Østergaard nu bruge til at tvinge Mette Frederiksen væk fra en stram udlændingepolitik.

Læs også
Inger Støjberg vraget – både Venstre og Socialdemokratiet glider nu væk fra den stramme udlændingepolitik

 

Konkret kræver Østergaard, at Frederiksen tager et opgør med det såkaldte paradigmeskifte. Dansk Folkeparti har lanceret dette skifte og aftalt det med regeringen. Siden har Socialdemokratiet tilsluttet sig.

 

Østergaard: de mange flygtninge skal blive i Danmark

”Paradigmeskiftet” indebærer, at krigsflygtninge skal sendes tilbage til deres hjemland, så snart forholdene dér er fredelige nok til det.

 

Mens de er her i Danmark, skal disse flygtninge forberedes til hjemsendelsen, så de kan gøre en indsats for deres land, når de kommer tilbage.

 

De skal ikke integreres i det danske samfund, så de bliver en permanent og stærkt voksende del af befolkningen i Danmark, lyder det. Det vil nemlig ændre vores samfund, kultur og værdier fundamentalt.

 

Men Morten Østergaard ikke være med til ”paradigmeskiftet”. Han kræver, at disse mange mennesker skal være en del af det danske samfund i stedet for at rejse hjem. Østergaard siger henvendt til Frederiksen:

 

Læs også
TV2 gik over stregen i forhold til Dansk Folkeparti, men trækker nu tilsyneladende i land

”Vil du være statsminister med vores mandater i ryggen, skal du skriftligt forpligte dig til at øge integrationen af flygtninge i det danske samfund. Vil du ikke det, vil vi aktivt bekæmpe, at du kan sætte dig i spidsen for landet.” (Berlingske)

 

Radikal trussel

Den radikale formand fortsætter:

 

”Skal vi kunne støtte en regering, skal vi være enige om dens politik på centrale områder, herunder hvordan vi fremmer integrationen i stedet for at sætte den i stå. Kan vi ikke det, kan vi ikke støtte en regering – og så er vi imod.”

 

Altså en trussel om at blokere for Mette Frederiksen som statsminister, hvis hun ikke går med til store lempelser i udlændingepolitikken – specielt ved at fjerne ”paradigmeskiftet”.

 

Thulesen Dahl advarer skarpt

Den radikale melding har udløst en skarp reaktion fra Dansk Folkepartis leder, Kristian Thulesen Dahl:

 

Læs også
Dansk Folkeparti ikke velkomne i området – partimedlemmer truet med tæsk og køller, da de ville hænge valgplakater op

”Det er fuldstændig afgørende, at Socialdemokratiet gør det krystalklart, at Det Radikale Venstre ikke får et ben til jorden.”

 

Ifølge Thulesen Dahl er der ”en kæmpe risiko for, at Socialdemokratiet må give efter for de her krav, præcis som vi så det sidst, Socialdemokratiet var i regering.” Han fortsætter:

 

”Tør man som vælger løbe den risiko?” (Berlingske)

 

Socialdemokratiets udlændingeordfører Mattias Tesfaye forsikrer, at man ikke vil give efter for de radikale krav.

 

Tjah. Måske-måske ikke.

 

Et meget alvorligt problem for Mette Frederiksen

Den radikale melding skaber usikkerhed om, hvad der vil ske i udlændingepolitikken, hvis Mette Frederiksen bliver statsminister.

Læs også
Danmark går til valg i en stemning af mistillid til politikerne og utilfredshed med demokratiet – det stiller enorme krav til blå bloks valgkamp

 

I 2015, da man havde en lignende situation, endte det med, at Socialdemokratiet under Helle Thorning-Schmidt lagde sig fladt ned for De Radikale, der fuldstændig definerede regeringens grundlag.

 

Det er ikke sikkert, at det ville ske igen, hvis der kommer rødt flertal. Men det er klart en mulighed. Og derfor er Morten Østergaards melding et meget alvorligt problem for Mette Frederiksen.

 

Mange vælgere, der ønsker en stram udlændingepolitik, kan blive usikre på, hvad de egentlig får, hvis Socialdemokratiet får magten.

 

De oplever samtidig, at Kristian Thulesen Dahl advarer meget kraftigt mod, hvad en S-regering med et rødt flertal bag sig vil føre til. Han taler om, at et regeringsskifte vil være at ”gamble med vores udlændingepolitik”.

 

Udlændingepolitik kan igen få hovedrolle

Dermed er Mette Frederiksen ved at havne i den situation, som hun har gjort alt for at undgå: Der sættes spørgsmålstegn ved hendes troværdighed i udlændingepolitikken.

 

Læs også
Dansk Folkeparti vigtigste opgave er at bevare selvtilliden og føre en valgkamp, der ikke bliver dikteret af Journalistisk Venstreparti

De fleste medier har på det seneste fokuseret på andre emner i forhold til det kommende valg – for eksempel klima og pensioner.

 

Men udlændingepolitikken kan meget vel komme til at spille en hovedrolle endnu engang.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…