Der er næsten 200.000 flere personer i Danmark med indvandrerbaggrund, end hidtil oplyst – tredje generation er ikke talt med

Tilfædigt gadebillede fra København (Foto: Steen Raaschou)

Det viser sig nu, at der er omkring to hundrede tusinde flere personer i Danmark med indvandrerbaggrund, end det hidtil er fremgået af Danmarks Statistik.

 

Det skyldes, at Danmarks Statistik ikke tæller tredjegeneration med, når man opgør antallet af indvandrere og efterkommere. Det gør man til gengæld i Tyskland.

 

Således havde i alt 770.307 personer i Danmark indvandrerbaggrund den 1. januar 2018 ifølge den beregningsmetode, Danmarks Statisk anvender.

 

Men antallet er som nævnt langt højere, fremgår det af et svar fra integrationsministeriet til formanden for Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg, Martin Henriksen (DF).

 

Efter at have brugt den tysk beregningsmetode er Danmarks Statisk således nået frem til, at antallet af personer i Danmark med indvandrebaggrund i realiteten var en lille million eller helt præcist ialt 929.666 personer den 1. januar 2018.

 

I denne opgørelse skelnes der ikke mellem vestlige og ikke-vestlige personer med indvandrebaggrund.

 

Nye og mere præcise beregningsmetoder

Svaret her medført, at Folketinget i fredags den 1. marts havde førstebehandling af et beslutningsforslag fra Dansk Folkeparti om at nedsætte en kommission, der får til opgave:

 

”At udrede, hvordan Danmarks Statistik fremover skal opgøre antallet af indvandrere og efterkommere på fyldestgørende vis. Arbejdsgruppen skal fremkomme med forslag til nye statistiske opgørelser til brug for de politiske beslutningstagere og med henblik på at understøtte samfundsdebatten.”

 

Under finanslovsforhandlingerne havde Dansk Folkeparti på forhånd sikret sig, at der var blevet afsat et beløb til projektet, og under førstebehandlingen viste der sig da også et flertal for beslutningsforslaget bestående af de tre regeringspartier plus Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet.

 

Der er tale om et udvalg, der udelukkende skal bestå af eksperter inden for statistik med videre, men da Danmarks Statistik er en selvstændig institution, vil man her ikke være forpligtet til at følge udvalgets anbefalinger.

Læs også
Udskiftning af svenskere: I forhold til antallet af etniske svenskere udgør flygtninge og vestlige og ikke-vestlige indvandrere nu næsten halvdelen

 

Politikere og befolkning skal oplyses korrekt

Hos Dansk Folkeparti understreger indfødsretsordfører Christian Langballe, at korrekte oplysninger er en forudsætning for, at politikerne kan handle.

 

”Altså, hvis ikke politikerne kender det fulde omfang af indvandringen og indvandrernes efterkommere, er der en stor risiko for, at der ikke handles i tide og bliver truffet de rette foranstaltninger for at undgå, at udviklingen løber løbsk,” siger Christian Langballe til Den Korte Avis og fortsætter:

 

”Det er derfor rettidig omhu at få kigget på, om de værktøjer, som Danmarks Statistik anvender, er rigtige og tidssvarende,” lyder det fra Christian Langballe, som understreger:

 

”Danskerne skal kende det fulde omfang af indvandringen og selvfølgelig skal befolkningen oplyses korrekt. Hvis ikke vi kender til omfanget af indvandringen, handler vi i blinde og ser først udviklingen, når det er for sent.”

 

Alle partier var dog ikke lige begejstrede

Forslaget blev som nævnt støttet af de tre regeringspartier samt Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet.

Læs også
Indvandringen til Danmark er slet ikke under kontrol – problemerne vokser fortsat, og snart kan de ikke længere stoppes

 

Hos Folketingets øvrige partier deltog kun Caronlina Magdalene Meier fra Alternativet samt Holger K. Nielsen fra Socialistisk Folkeparti i debatten.

 

Carolina Magdalene Meier fastslog fra start, at Alternativet på ingen måde kan støtte forslaget.

 

”Der er nogle politiske signaler i det, jeg ikke rigtigt bryder mig om,” lød det fra Alternativets ordfører. Hun påpegede, at der efter hendes opfattelse var så mange andre området i samfundet, det ville vær mere rimeligt at få belyst grundigt.

 

Holger K. Nielsen afviste på både Socialistisk Folkepartis og Enhedslisten vegne forslaget, og han forstod i øvrigt ikke, hvorfor et forslag om at nedsætte en arbejdsgruppe til behandling af statistik skulle fremsættes i Folketinget.

 

”Det er usædvanligt, og der må være en politisk grund,” lød det fra Holger K. Nielsen, som i øvrigt ikke uddybede, hvad han mente med en politisk grund.

 

De Radikale deltog ikke i debatten.

Læs også
Nu er over hvert femte nyfødte barn i Danmark af udenlandsk herkomst

 

Antallet af muslimer må være langt højere en antaget

De nye opgørelser fra Danmarks Statistik vedrørende antallet af personer med indvandreherkomst i Danmark kan kun betyde, at antallet af muslimer af samme grund må være langt højere end hidtil antaget.

 

Ifølge den hidtidige opgørelse udgjorde ikke-vestlige indvandrere og efterkommer med 493.168 personer i alt 64,0 procent af samtlige indvandrere og efterkommere i Danmark den 1. januar 2018.

 

Er deres andel den sammen i den beregningsmetode, som viste, at der boede 929.666 personer med indvandrebaggrund i Danmark den 1. januar 2018, betyder det, at antallet af personer med ikke-vestlig baggrund udgjorde næsten 600.000 personer.

 

Og af dem er langt hovedparten muslimer.

 

I sin befolkningsfremskrivning operer Danmarks Statistik med i alt 930.657 personer med indvandrerbaggrund den 1. januar 2016. og hvoraf de 63,4 procent vil være af ikke-vestlig herkomst.

 

Læs også
Syriske børnefødsler i Danmark er næsten tidoblet på blot fem år

Det antal blev tilsyneladende allerede nået den 1.januar 2018, hvis man i Danmark går over til at benytte den tyske beregningsmetode for migration.

 

Den metode kan du læse mere om her:

https://www.ft.dk/samling/20171/almdel/uui/spm/908/svar/1510906/1939510/index.htm

 

befolkningsfremskrivningerne finder du her:

http://www.statistikbanken.dk/FRDK118

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…