Socialrådgiver: Vi er vor egen værste fjende – banesværdet kan meget vel blive vores egne vestlige love 

Wikipedia

Mange af os selv fører krig mod os selv

Det engelske ord warfare, der betyder krigsførelse, har i forlængelse af den islamiske invasion fået en tvilling – lawfare. Det dækker over advokaters brug af de vestlige landes egne love, cirkulærer og bekendtgørelser, sådan at vejen banes. Det er en krigsførelse som også mange socialrådgivere og læger tager aktivt del i.

 

Humanistisk ekstremisme er manges uddannelse og arbejde

Både socialrådgivere og læger skal være humanistiske ekstremister. Det er de uddannet til. Det er deres arbejde. Derfor finder man blandt læger virkelig mange, som stemmer på Radikal Venstre, og virkelig mange blandt socialrådgiverne der stemmer på enhedslisten. Min far der var læge, var ingen undtagelse. Selv er jeg uddannet socialrådgiver, og har oplevet den røde overvægt blandt kollegaerne på nært hold.    

 

Påberåber man sig PTSD, så står man med en god sag

PTSD er yderst vanskelig at modbevise, og særligt når humanister er dem som vurderer, så er det min erfaring, at tvivlen altid kommer den der påberåber sig ramt, til gode. Hvis der i papirerne fra egen privatpraktiserende læge, står noget om gener muligvis som følge af PTSD, som pågældende hævder at være ramt af, og socialrådgiver sammen med sociallægen vurderer PTSD som sandsynlig, så er socialrådgiverens indstilling til pension særdeles svær at komme uden om for pensionsudvalget. Særligt hvis pågældende har været omkring lokalpsykiatrien, og PTSD ikke med sikkerhed kan afvises. 

 

Overfor ond tro og humanisme i overmål er vore samfund særdeles sårbare

Så, i de tilfælde, at vore egne regler bruges i ond tro, så er vores fri samfund, særdeles sårbare. Det skyldes flere ting. Dels at de bygger på tillid, dels at vores love og regler til beskyttelse af det enkelte menneske er så talrig, og sidst men ikke mindst, så er de som administrerer reglerne, og dem som bestemmer, fortrinsvist humanistiske ekstremister.

 

Egne regler er blevet Danmarks dødklemme

Som Poul Erik Andersen netop har afdækket i denne avis den 17/1 2018, så er der udsigt til, at Danmark ikke længere kan undlade at give dispensation fra danskkundskaber, hvis pågældende har et psykisk handicap såsom PTSD, når der skal tildeles statsborgerskaber.

 

Kammeradvokaten ser aktuelt ingen muligheder for at undslå sig. Det vil betyde, helt som det tilfældet er med tildeling af førtidspension, at det så fremover vil blive endnu sværere for Danmark, at komme udenom tildeling af statsborgerskaber til mennesker, som hverken forstår landet eller sproget. Mange er blevet afvist på dette grundlag, og åbnes der for, at PTSD kan give dispensation fra danskkundskaber, så åbner det en kæmpe ladeport. Det er stærkt bekymrende.

 

Vi svækkes dag for dag

Det er stærkt bekymrende, for dermed vil Danmarks selvforsvar være afmonteret yderligere.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…