Retslægerådet møder voldsom kritik for at gøre omskæring af to somaliske piger til noget uskadeligt

Modelfoto fra arkiv

 

Ugeskrift for Læger har netop offentliggjort en bemærkelsesværdig artikel om kritik af Retslægerådets udtalelse i en sag om omskæring af piger.

 

Piger tager ikke skade af at få helt eller delvis fjernet klitoris og de indre skamlæber.

 

Det har Retslægerådet fastslået i en udtalelse til Højesteret, hvor et somalisk ægtepar stod tiltalt for omskæring af deres to døtre, som var henholdsvis femten og otte år gamle, da overgrebet fandt sted.

 

Overgrebet blev udført på et hospital i Afrika, mener Retslægerådet.

 

”Der (er) ikke umiddelbart nogen fysisk konkret betydning svarende til forventede gener eller smerter ved seksuallivet,” skriver Retslægerådet således i sin udtalelse til Højesteret.

 

Nu vælter kritikken ned over retslægerådet

Det er Ugeskrift for Læger, som har taget sagen op i sit seneste nummer fra den 3. august, altså i fredags, og her indledes artiklen således:

 

”Kritikken vælter ned over Retslægerådet efter en højesteretssag, hvor Rådet har udtalt, at kvindelig omskæring kan udføres uden fysiske gener.”

 

En af de mange skarpe kritikere er formanden for Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi, overlæge, ph.d Hanne Brix Westergaard.

 

Overlæge: Det er genital lemlæstelse

Hun siger til Ugeskrift for Læger:

Læs også
Somalisk familie med syv børn gik under jorden – nu er de tilbage i Odder og får hjælp fra Venligboere

 

” Retslægerådets udtalelse om, at der ikke umiddelbart er nogen fysisk konkret betydning af omskæring, er jeg rygende uenig i. For alene det, at man som i dette tilfælde fjerner klitoris, har da store konsekvenser. Jeg mener, at hvis man ikke kan få orgasme ved stimulation af klitoris, så er det vel en fysisk gene?”, siger overlæge Hanne Brix Westergaard og fortsætter:

 

”Retslægerådets udtalelser kan tolkes, som om de mener, at så længe pigerne ikke har gener fra blæren eller menstruationssmerter, så går det nok. Jeg synes, det er meget betænkeligt, at man udtaler sig sådan.”

 

Hun mener, at et sådant syn på kvindelig omskæring ikke hører hjemme i et moderne samfund, hvor lægestandens opgave er at beskytte de svageste, fremgår det af artiklen.

 

”Når piger og kvinder bliver udsat for genital lemlæstelse – for det, hvad det kaldes i angelsaksisk sprogbrug – så skal det alle måder forkastes og bekæmpes.” understreger Hanne Brix Westergaard over for Ugeskrift for Læger.

 

Flere af de debatterende læger mener, at Lægeforeningen bør gå ind i sagen og kræve en forklaring fra Retslægerådet, og her lyder det fra formanden for Lægeforeningens etiske udvalg, Lise Møller i Ugeskrift for Læger:

 

”Det er uden for enhver tvivl, at Lægeforeningen tager kraftigt afstand fra omskæring af piger. Det er etisk helt uacceptabelt og jo også et ulovligt indgreb, som kan have meget alvorlige konsekvenser for barnet, også senere i livet,” og understreger Lise Møller og udtaler med henvisning til Retslægerådet udtalelse til Højesteret, at:

Læs også
Somalierne er den største gruppe udlændinge i danske fængsler – mere end hver fjerde fange har nu udenlandsk baggrund

 

”Det giver ikke umiddelbart mening, og jeg vil derfor opfordre Rådet til at præcisere deres udtalelser i den konkrete sag.”

 

Retslægerådets formand nægter at udtale sig

Ugeskrift for Læger har bedt Rådets formand, professor Bent Ottesen, Rigshospitalet, om en uddybning af udtalelsen til Højesteret, men Ottesen, hvis speciale er gynækologi og obsterik, har ingen kommentarer til den aktuelle sag.

 

I stedet nøjes han med et skriftligt svar, hvor det hedder:

 

”Retslægerådet afgiver lægevidenskabelige skøn til offentlige myndigheder i forbindelse med enkeltpersoners retsforhold,” hedder det i svaret, som fortsætter:

 

”Bedømmelserne foretages på grundlag af de konkrete lægefaglige informationer, der foreligger i den pågældende sag. Retslægerådet besvarer derfor ikke generelle spørgsmål og har ikke mulighed for at bidrage med generelle betragtninger i forbindelse med en konkret sag.” (gengivet efter artiklen i Ugeskrift for Læger)

 

Læs også
Over fem hundrede somaliere skal sendes hjem – en far er nu gået under jorden med seks børn

Forældrene, som har syv børn, blev hver idømt halvandet års fængsel

Den 2. maj år blev det somaliske forældrepar ved Højesteret idømt hver halvandet års fængsel. Moderen, der i modsætning til faderen ikke er dansk statsborger, blev desuden idømt betinget udvisning med en prøvetid på to år. Den Korte Avis her  og her

 

Ifølge Højesterets sagsfremstilling har det somaliske forældrepar syv børn, hvoraf de seks er mindreårige.

 

Ved strafudmålingen lagde Højesteret vægt på Retslægerådets stærk omdiskuterede erklæring og præciserede:

 

”Som formildende omstændigheder må der imidlertid lægges vægt på, at indgrebet formentlig er foretaget på et sygehus og på en måde, som ifølge Retslægerådet betyder, at der er sket en pæn opheling uden synligt arvæv, og at der ikke umiddelbart kan forventes gener eller smerter ved seksuallivet.”

 

Denne udtalelse fra Højesteret forarger overlæge Karin Lassen, som undersøgte de to piger på Retsmedicinsk Institut i Odense:

 

”Jeg synes, man legaliserer det lidt ved at sige sådan. Omskæring af piger er et overgreb på børn, og det er der intet formildende i. Det slås også fast af WHO (Verdenssundhedsorganisationen, red.) siger Karin Lassen til Ugeskrift for Læger.

Læs også
Otte somaliere sparkede 15-årig af knallert og truede ham

 

Forældrene har hele vejen igennem retssystemet nægtet sig skyldige.

 

Det var en skolelærer, som i 2015 fik mistanke om, at en af hendes elever og elevens søster var blevet omskåret under en udlandsrejse.

 

Her kan du læse meget mere om emnet:

http://ugeskriftet.dk/nyhed/udtalelserne-kan-tolkes-som-om-de-mener-saa-laenge-pigerne-ikke-har-gener-fra-blaeren-eller

 

Og her kan du se Højesterets afgørelse:

http://www.hoejesteret.dk/hoejesteret/nyheder/Afgorelser/Documents/1-18.pdf

 

Artiklen er opdateret 29.9.2018 …

Læs også
Somaliske og mellemøstlige drenge efterlyses for groft knivoverfald på 14-årig på Bakken
Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…