Retslægerådet møder voldsom kritik for at gøre omskæring af to somaliske piger til noget uskadeligt

Modelfoto fra arkiv

Piger tager ikke skade af at få helt eller delvis fjernet klitoris og de indre skamlæber.

 

Det har Retslægerådet fastslået i en udtalelse til Højesteret, hvor et somalisk ægtepar stod tiltalt for omskæring af deres to døtre, som var henholdsvis femten og otte år gamle, da overgrebet fandt sted.

 

Overgrebet blev udført på et hospital i Afrika, mener Retslægerådet.

 

”Der (er) ikke umiddelbart nogen fysisk konkret betydning svarende til forventede gener eller smerter ved seksuallivet,” skriver Retslægerådet således i sin udtalelse til Højesteret.

 

Nu vælter kritikken ned over retslægerådet

Det er Ugeskrift for Læger, som har taget sagen op i sit seneste nummer fra den 3. august, altså i fredags, og her indledes artiklen således:

 

”Kritikken vælter ned over Retslægerådet efter en højesteretssag, hvor Rådet har udtalt, at kvindelig omskæring kan udføres uden fysiske gener.”

 

En af de mange skarpe kritikere er formanden for Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi, overlæge, ph.d Hanne Brix Westergaard.

 

Overlæge: Det er genital lemlæstelse

Hun siger til Ugeskrift for Læger:

 

” Retslægerådets udtalelse om, at der ikke umiddelbart er nogen fysisk konkret betydning af omskæring, er jeg rygende uenig i. For alene det, at man som i dette tilfælde fjerner klitoris, har da store konsekvenser. Jeg mener, at hvis man ikke kan få orgasme ved stimulation af klitoris, så er det vel en fysisk gene?”, siger overlæge Hanne Brix Westergaard og fortsætter:

 

Læs også
Otte somaliere sparkede 15-årig af knallert og truede ham

”Retslægerådets udtalelser kan tolkes, som om de mener, at så længe pigerne ikke har gener fra blæren eller menstruationssmerter, så går det nok. Jeg synes, det er meget betænkeligt, at man udtaler sig sådan.”

 

Hun mener, at et sådant syn på kvindelig omskæring ikke hører hjemme i et moderne samfund, hvor lægestandens opgave er at beskytte de svageste.

 

”Når piger og kvinder bliver udsat for genital lemlæstelse – for det, hvad det kaldes i angelsaksisk sprogbrug – så skal det alle måder forkastes og bekæmpes.” understreger Hanne Brix Westergaard.

 

Professor: Som menneske og læge må man undre sig

I en tidligere debat om Retslægerådets udtalelse til Højesteret skrev professor i virologi ved Københavns Universitet, Allan Randrup, blandt andet:

 

”Som menneske og læge må man undre sig over, at de anførte udtalelser strammer fra et dansk lægeråd. Selv med et minimum af anatomisk indsigt må det være oplagt, at det beskrevne overgreb vil have en markant effekt på personens seksualliv.”

 

Flere af de debatterende læger mener, at Lægeforeningen bør gå ind i sagen og kræve en forklaring fra Retslægerådet, og her lyder det fra formanden for Lægeforeningens etiske udvalg, Lise Møller:

Læs også
Somaliske og mellemøstlige drenge efterlyses for groft knivoverfald på 14-årig på Bakken

 

”Det er uden for enhver tvivl, at Lægeforeningen tager kraftigt afstand fra omskæring af piger. Det er etisk helt uacceptabelt og jo også et ulovligt indgreb, som kan have meget alvorlige konsekvenser for barnet, også senere i livet,” og understreger Lise Møller og udtaler med henvisning til Retslægerådet udtalelse til Højesteret, at:

 

”Det giver ikke umiddelbart mening, og jeg vil derfor opfordre Rådet til at præcisere deres udtalelser i den konkrete sag.”

 

Retslægerådets formand nægter at udtale sig

Ugeskrift for Læger har bedt Rådets formand, professor Bent Ottesen, Rigshospitalet, om en uddybning af udtalelsen til Højesteret, men Ottesen, hvis speciale er gynækologi og obsterik, har ingen kommentarer til den aktuelle sag.

 

I stedet nøjes han med et skriftligt svar, hvor det hedder:

 

”Retslægerådet afgiver lægevidenskabelige skøn til offentlige myndigheder i forbindelse med enkeltpersoners retsforhold,” hedder det i svaret, som fortsætter:

 

Læs også
Afrikansk ægtepar fra Fredericia tog til Sudan og fik to døtre omskåret – de bliver ikke udvist

”Bedømmelserne foretages på grundlag af de konkrete lægefaglige informationer, der foreligger i den pågældende sag. Retslægerådet besvarer derfor ikke generelle spørgsmål og har ikke mulighed for at bidrage med generelle betragtninger i forbindelse med en konkret sag.”

 

Forældrene, som har syv børn, blev hver idømt halvandet års fængsel

Den 2. maj år blev det somaliske forældrepar ved Højesteret idømt hver halvandet års fængsel. Moderen, der i modsætning til faderen ikke er dansk statsborger, blev desuden idømt betinget udvisning med en prøvetid på to år. Den Korte Avis her  og her

 

Ifølge Højesterets sagsfremstilling har det somaliske forældrepar syv børn, hvoraf de seks er mindreårige.

 

Ved strafudmålingen lagde Højesteret vægt på Retslægerådets stærk omdiskuterede erklæring og præciserede:

 

”Som formildende omstændigheder må der imidlertid lægges vægt på, at indgrebet formentlig er foretaget på et sygehus og på en måde, som ifølge Retslægerådet betyder, at der er sket en pæn opheling uden synligt arvæv, og at der ikke umiddelbart kan forventes gener eller smerter ved seksuallivet.”

 

Denne udtalelse fra Højesteret forarger overlæge Karin Lassen, som undersøgte de to piger på Retsmedicinsk Institut i Odense:

Læs også
Naser Khader trækker støtte til forslag om omskæring, fordi det kan skade voksne kvinder

 

”Jeg synes, man legaliserer det lidt ved at sige sådan. Omskæring af piger er et overgreb på børn, og det er der intet formildende i. Det slås også fast af WHO (Verdenssundhedsorganisationen, red.) siger Karin Lassen til Ugeskrift for Læger.

 

Forældrene har hele vejen igennem retssystemet nægtet sig skyldige.

 

Det var en skolelærer, som i 2015 fik mistanke om, at en af hendes elever og elevens søster var blevet omskåret under en udlandsrejse.

 

Her kan du læse meget mere om emnet:

http://ugeskriftet.dk/nyhed/udtalelserne-kan-tolkes-som-om-de-mener-saa-laenge-pigerne-ikke-har-gener-fra-blaeren-eller

 

Og her kan du se Højesterets afgørelse:

http://www.hoejesteret.dk/hoejesteret/nyheder/Afgorelser/Documents/1-18.pdf

Læs også
Flertallet af somaliere i Danmark har nu dansk statsborgerskab – og det samme har næsten halvdelen af samtlige ikke-vestlige indvandrere

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…