Rigspolitiet: Danmark er et eldorado for menneskesmuglere og kriminelle bagmænd, der arrangerer proforma ægteskaber

(Arkivfoto fra København: Steen Raaschou)

Der tales i øjeblikket et hav af forskellige udenlandske sprog rundt omkring i de kommunale vielseskontorer i Danmark.

 

Sprogforvirringen bliver ikke mindre af, at parere, der skal vies, ofte har svært ved at kommunikere med hinanden, da de som regel kommer fra to vidt forskellige dele af verden.

 

Som for eksempel på Bornholm, hvor en indisk mand sidste år blev gift med en tysk kvinde.

 

Der var i realiteten tale om et proforma ægteskab, der udelukkende havde til formål at skaffe inderen opholdstilladelse i EU med alt, hvad det indebærer af adgang til sociale ydelser med videre samt fri bevægelighed i hele EU.

 

Og manden fra indien er ikke den eneste.

 

Således benytter tusinder af mænd fra den ikke-vestlige verden hvert år Danmark som et springbræt til at få opholdstilladelser i EU via proforma ægteskaber med kvinder, der bliver betalt for ulejligheden.

 

Kvinderne er enten EU-statsborgere eller har opholdstilladelser i EU, og ægteskaberne arrangeres i vidt omfang af kriminelle netværk og menneskesmuglere, fremgår det af et notat fra Rigspolitiet.

 

Over ti tusinde proforma ægteskaber i 2016

Der er tale om en trafik, der er eksploderet i løbet de seneste par år.

 

En undersøgelse fra 2014 foretaget af Kommunernes Landsforening viser, at 74 ud af 98 kommuner havde foretaget 7.517 vielser af udenlandske par i 2013.

 

I 2016 blev der foretaget vielser af ikke færre end 10.437 udenlandske par i blot ti kommuner, som Berlingske havde taget kontakt til.

Læs også
Italien lod ”Alexander Maersk” gå i havn – men nu skal migranterne stoppes, før de overhovedet kommer i bådene

 

Næsten fem tusinde vielser alene i fynske kommuner

Meget tyder dog på, at Berlingskes tal langt fra dækker det reelle omfang.

 

Alene i syv fynske kommuner blev der i 2016 foretaget ikke færre end 4.877 udenlandske vielser, fremgår det af en opgørelse, som Fyns Politi har udarbejdet.

 

Alene på Ærø blev der i 2016 foretaget i alt 3.697 vielser af udenlandske par. Det svarer i gennemsnit til lidt over ti vielser per dag i alle årets 365 dage.

 

Også Langeland Kommune er attraktiv for udlændinge, der skal vies proforma. Her blev der i 2016 foretaget 763 af den slags vielser.

 

Kriminelle netværk og menneskesmugling

Det er Rigspolitiets opfattelse, at kontakten mellem den kvindelige EU-borger og manden fra den ikke-vestlige verden som regel skabes via dels organiserede kriminelle netværk og dels via ægteskabsbureauer, der samarbejder med de kriminelle netværk.

Læs også
Hjælpeorganisationer beskyldes for omfattende samarbejde med menneskesmuglere i forbindelse med de både, der sejler migranter til Italien

 

På grundlag af såvel danske som udenlandske efterretninger er det således Rigspolitiets opfattelse, at de organiserede kriminelle netværk og ægteskabsbureauerne har tætte relationer.

 

Det gælder blandt andet rekruttering af kvinder i EU og transport til EU af den kommende ægtemand.

 

Det gælder ligeledes fremskaffelse af falske dokumenter, kontakter til de danske kommuner i forbindelse med vielsen, tolkning samt transport til og fra Danmark med videre.

 

Desuden er det Rigspolitiets opfattelse, at de organiserede kriminelle netværk mod betaling af anseelige beløb i nogle tilfælde begår både menneskehandel og menneskesmugling i de indledede faser af et proforma ægteskab.

 

Kvinder fra blandt andet Rumænien og Portugal

I notatet anfører Rigspolitiet, at efterretninger fra udlandet viser, at rekrutteringen af EU-borgere oftest sker blandt udsatte personer og personer med meget lav indkomst i blandt andet Rumænien og Portugal.

 

Læs også
Menneskesmuglere får migranter på havet til at ringe efter hjælpeorganisationernes både til at samle dem op – som om det var taxaer

”Personer i disse samfundslag,” hedder det videre i notatet, ”er nemme at hverve til indgåelse af ægteskab, da de opnår en hurtig indkomst. Efterretninger viser endvidere, at muligheden for at tjene penge ved at indgå ægteskab med en tredjelandsborger ofte rygtes i disse samfundslag.”

 

Netværk fik beslaglagt næsten fire millioner kroner

En politiaktion rettet mod et kriminelt netværk, der brugte netop portugisiske kvinder til proformaægteskaber afslører, at det er rigtigt store penge, der er involveret.

 

I september sidste år rettede forbundspolitiet i Berlin i samarbejde med portugisisk politi og Europol en aktion mod et nigeriansk ledet kriminelt netværk, som var involveret i omfattende svindel med proformaægteskaber mellem nigerianske mænd og portugisiske kvinder.

 

Kvinderne blev rekrutteret af netværket i Portugal, og de nigerianske mænd havde betalt op til 13.000 euro eller i alt 97.000 danske kroner for at arrangere ægteskabet og fremskaffe dokumenter, således at de nigerianske mænd via ægteskabet kunne få opholdstilladelse i EU.

 

Aktionen resulterede i beslaglæggelse af pas og dokumenter samt værdier for 530.000 euro eller i alt 3,9 millioner danske kroner.

 

Inderne og de tyske kvinder på Bornholm og en halv million kroner

Læs også
Menneskesmuglere har fundet på en ny form for svindel, der kan skaffe mange muslimske migranter asyl

Som nævnt i indledningen blev indiske mænd og tyske kvinder viet i proformaægteskaber på Bornholm.

 

Sagen blev oprullet ved Retten i Nykøbing Falster, hvor to mænd den 22. september sidste år blev fundet skyldige i omfattende menneskesmugling og dokumentfalsk.

 

Der var tale om en indisk tysker og en indisk statsborger på henholdsvis 50 og 55 år, som blev anholdt af politiet ved en stikprøvekontrol i Rødby Havn.

 

Politiets efterforskning afslørede, at mændene siden 2012 i henholdsvis 25 og 36 tilfælde havde hjulpet indiske mænd til Danmark, hvor de på Bornholm blev proforma viet til tyske kvinder med det formål at skaffe inderne opholdstilladelse i EU.

 

De to mænd arrangerede ægteskabsturene og transporterede parrene fra Tyskland til Danmark og tilbage igen til Tyskland i lejede biler.

 

Mændene betalte diverse udgifter til færgebilletter, billeje, benzin, gebyr for vielsen samt eventuelt hotelophold, samt sørgede for at skaffe de nødvendige forfalskede dokumenter.

 

Læs også
Statsadvokat afslører: ”Vi har beviser for, at nogle hjælpeorganisationer samarbejder direkte med menneskesmuglerne”

De blev idømt henholdsvis seks og fire års fængsel og udvisning for bestandig samt fik beslaglagt fortjenesten på 97.000 euro eller i alt 722.000 danske kroner.

 

Begge har anket dommen til Østre Landsret.

 

Derfor vælger de kriminelle netværk Danmark

I sit notat anfører Rigspolitiet, at efterretninger fra ind- og udland viser, at de kriminelle netværks valg af Danmark til indgåelse af proforma ægteskaber primært skyldes to forhold.

 

Dels de lempelige opholdskrav til udlændinge, der ønsker at indgå ægteskab og dels, at det ifølge dansk lov efterfølgende er næsten umuligt at få ægteskabet erklæret ugyldigt.

 

Således vil et ægteskab indgået på baggrund af falske id- og opholdsdokumenter ikke automatisk være ugyldigt, og tredjelandsstatsborgeren mister derfor ikke sit EU-opholdsgrundlag, selvom det efterfølgende skulle blive afdækket, at der er tale om et proforma ægteskab.

 

Også kommunerne tjener lidt på ægteskaberne

 

Det er dog ikke kun de kriminelle netværk, der tjener på ægteskaberne, for det koster at blive viet på et rådhus, når begge parter er udlændinge.

 

Taksten er 500 kroner, og det var den også i 2016, da Ærø Kommune med lidt over 6.000 indbyggere viede 3.697 udenlandske par og dermed indkasserede 1,8 millioner kroner.

 

Her kan du læse hele Rigspolitiets notat og mere om danske sager:

http://www.ft.dk/samling/20171/almdel/REU/bilag/247/1878677.pdf

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…