Nu er der for altid lukket for statsborgerskab til indvandrere med selv den mindste dom, og en del er måske i fare at miste deres danske statsborgerskab

Tilfældigt udsnit af migranter

Nu bliver der for alvor taget fat om tildelingen af danske statsborgerskaber til indvandrere, der har begået kriminalitet.

 

Hidtil har reglerne været sådan, at en fængselsstraf på over halvandet år har blokeret for dansk statsborgerskab.

 

Men det er slut nu.

 

Regeringen og Dansk Folkeparti samt Socialdemokratiet har netop indgået et forlig, der betyder en alvorlig opstramning i tildelingen af dansk statsborgerskab til indvandrere med en kriminel baggrund.

 

”Nu bliver det fremover sådan, at hvis personfarlig kriminalitet, altså vold og trusler og alt muligt andet i den boldgade, giver en straf på fængsel på over tre måneder, så bliver man nu og i al fremtid udelukket fra at få dansk statsborgerskab,” siger Dansk Folkepartis indfødsretsordfører, Christian Langballe, til Den Korte Avis.

 

Derudover nedsættes strafkravet for alle andre forbrydelser til ét år. Alt derover vil ligeledes betyde, at vedkommende i al fremtid vil blive udelukket fra at få dansk statsborgerskab.

 

Vil undersøge statsborgerskaber to år tilbage i tiden

Og det slutter ikke her, forklarer Christian Langballe:

 

”Med i forliget har vi også fået en aftale om, at samtlige danske statsborgerskaber, der er blevet tildelt gennem de sidste to år, nu skal gennemgås med henblik på at få undersøgt, om der er nogen, der ikke har oplyst om tidligere domme for kriminalitet,” forklarer Langballe og fortsætter:

 

”Hvis det er tilfældet, vil de få frataget deres danske statsborgerskab, idet de i så fald har fået det ved svig, altså ved at afgive urigtige oplysninger.”

 

Her vil Danmark ikke komme i konflikt med FN’s Statsløsekonvention, som giver konventionens underskrivere ret til at tage statsborgerskabet fra personer, der har begået terrorisme eller har opnået deres statsborgerskab gennem svig ved at afgive urigtige oplysninger.

Læs også
Gennem de sidste ti år har Folketinget uddelt over 50.000 statsborgerskaber – det kan forandre Danmark for altid

 

Blandt andet skal over tusinde somaliere nu undersøges

Det er primært ikke-vestlige indvandrere som søger og får Dansk Statsborgerskab.

 

I de to år tilbage, der nu skal undersøges fik i alt 13.358 ikke-vestlige indvandrere statsborgerskab i 2016, medens 5.096 fik dansk statsborgerskab i 2017.

 

For vestlige indvandrere gælder, at 1.670 fik dansk statsborgerskab i 2016, medens 2.176 fik det i 2017.

 

Blandt de ikke vestlige indvandrere fik i alt 1.177 somaliere dansk statsborgerskab i løbet af 2016 og 2017, medens det tilsvarende antal for tyrkere er på 1.330 tildelinger af dansk statsborgerskab i den samme periode.

 

Medens somaliere og tyrkere således er de to grupper, der blandt ikke-vestlige ligger i top med tildelingen af danske statsborgerskaber, så fører polakkerne blandt de vestlige lande med 546 danske statsborgerskaber efterfulgt af 441 svenskere, som i løbet af 2016 og 2017 fik dansk statsborgerskab.

 

Læs også
Østrig vil afvise statsborgere, der har kæmpet for IS – herhjemme har Lars Løkke sagt, at det er umuligt

Vil også have undersøgt islamiske sympatier

Udover stramningerne for tildelingen af danske statsborgerskaber til kriminelle fik Dansk Folkeparti også en hensigtserklæring fra regeringen om at prøve at nedsætte en arbejdsgruppe i politiet, der skal undersøge, om der blandt ansøgerne til dansk statsborgerskab er personer, som politiet har kendskab til for islamistiske holdninger.

 

I så fald skal de på det grundlag kunne nægtes dansk statsborgerskab.

”Det er en af de andre ting, vi også har fået skrevet ind i aftalen, og som regeringen nu har lovet at undersøge muligheden for at gennemføre,” fortæller Christian Langballe.

 

I den forbindelse er det også aftalt, at personer, som PET advarer imod at give dansk statsborgerskab, ikke længere skal være på den liste, som Integrationsministeriet sender til indfødsretsudvalget med ansøgere, som har kvalificeret sig til at får danske statsborgerskab.

 

Hidtil har de været på listen og har dermed trods protester fra Dansk Folkeparti helt automatisk fået dansk statsborgerskab.

 

Vi har ikke fået det bedste – men dog et stort fremskridt

Selvom Dansk Folkeparti under forhandlingerne om nye regler for tildeling af dansk statsborgerskab fik tilkæmpet noget væsentlige stramninger på det kriminelle område, er partiets ordfører Kristian Langballe dog kun delvis tilfreds med resultatet.

Læs også
Helt ude af kontrol: Befolkningstilvæksten af ikke-vestlige er nu fire gange så stor som den danske, og der er primært tale om muslimer

 

”Der er helt afgjort tale om forbedringer i forhold til de nuværende regler, og det var da også derfor vi gik med. Havde vi stemt imod, ville for eksempel bandekriminelle med en straf på under halvandet års fængsel fortsat have haft adgang til at få dansk statsborgerskab,” siger Kristian Langballe til Den Korte Avis og understreger:

 

”Det har vi fået forhindret, og det godt, ligesom vi også har fået gennemført en revision af de to tidligere års bevillinger af dansk stasborgerskab, men vi ville selvfølgelig langt have foretrukket at få et årligt loft på tusinde tildelinger af dansk statsborger”

 

Derud over indeholder forliget blandt andet også stramninger på området selvforsørgelse, ligesom det også fremover bliver gjort sværere at få dispensation fra kendskabet til dansk og danske samfundsforhold på grund af sygdom.

 

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…