Levakovic taber sag om menneskerettigheder – dukker han igen op i Danmark, så har Peter Skaarup (DF) en plan for, hvad der skal ske med ham

Nu er det uigendriveligt slut for den 31-årige og berygtede kroatiske storgangster, Jura Levakovic.

 

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol fastslog i går tirsdag, at det ikke er i strid med hans menneskerettigheder at udvise ham fra Danmark for bestandig.

 

Domstolen blåstempler hermed den udvisningsdom, som Københavns Byret afsagde i december 2012, og som blev stadfæstet af Østre Landsret i august 2013.

 

Den endelige udvisningsdom ved Københavns Byret var den tredje i rækken. Forinden havde Levakovic fået to betingede udvisningsdomme i henholdsvis 2008 og 2010.

 

Mente, det var i strid med menneskerettighederne

De betingede udvisningsdomme var begrundet i, at selvom Jura Levakovic er kroatisk statsborger, har han ingen tilknytning til landet og taler ikke sproget. Han var otte måneder gammel, da han kom til Danmark og er opvokset her.

 

På den baggrund mente dommerne dengang, at det ville være i strid med Menneskerettighedskonventionens artikel otte om retten til familieliv at udvise ham.

 

Men den opfattelse delte man altså ikke ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg, som blandt andet også begrundede stadfæstelsen af udvisningen med, at han er dårlig integreret i Danmark, samt at han ingen børn har.

 

Peter Skaarup: Nu må det være slut med de mange betingede udvisninger

Hos Dansk Folkeparti udtrykker formanden for Folketingets Retsudvalg, Peter Skaarup, tilfredshed med Menneskerettighedsdomstolens afgørelse.

 

“Dommen i Strasbourg viser, at Dansk Folkeparti har haft ret hele vejen igennem, når vi gang på gang har sagt, at Danmark sagtens kan udvise endnu flere uden at komme i konflikt med menneskerettighederne,” siger Peter Skaarup til Den Korte Avis og fortsætter:

 

Læs også
Pape fik erklæring om reform af Menneskerettigheds domstol – DF kalder den “skuffende”

”I den aktuelle afgørelse er det især vigtigt, at domstolen ikke tager hensyn til, at den udviste Jura Levakovic aldrig været i Kroatien og ingen forbindelse har til landet. Ved de hjemlige domstole plejer det at være et argument for enten ikke at udvise eller blot nøjes med en betinget udvisning”

 

”Efter dommen i Strasbourg må det nu være slut med de mange betingede udvisninger,” understreger Peter Skaarup.

 

Har været i Danmark to gange efter udvisningen

Efter at have afsonet sin fem år lange fængselsdom på fuld tid, blev Jura Levakovic ledsaget af politi i december sidste år læsset på et fly og sendt til Kroatien.

 

Men det har dog ikke afholdt Jura Levakovic fra ved flere lejligheder at rejse tilbage til Danmark.

 

Således er han to gang i år blevet pågrebet af dansk politi og er blevet straffet med først 20 dages fængsel og derpå med 60 dages fængsel for ulovlig indrejse.

 

I Københavns Dommervagt har han således ifølge Ekstra Bladet erklæret, at han de næste 50 år vil blive ved med at komme til Danmark for at besøge sin familie.

Læs også
Danmark risikerer nu en åben port for tyrkiske familiesammenføringer – tusindvis af sager om afvisning skal måske genoptages

 

Jamen, så må vi jo sende ham til et kroatisk fængsel

Men den trafik må der være råd for, lyder det fra Peter Skaarup, som nu vil have undersøgt mulighederne for at lade Jura Levakovic afsone straffen for ulovlig indrejse i et kroatisk fængsel.

“Med den fængselsstraf han i så fald i fremtiden vil få for ulovlig indrejse, kan vi jo så passende sende ham til Kroatien for at afsone,” siger Peter Skaarup til Dern Korte Avis og fortsætter:

 

”Jeg vil nu forhøre mig hos justitsministeren og bede regeringen undersøge mulighederne for at få en aftale med Kroatien om, at han kan afsone selv en kort straf i fængslerne der.”

 

En straffeattest så lang som et ondt år

Jura Levakovics kriminelle løbebane startede allerede, da han var teenager. Som 13-årig voldtog han sammen med en kammerat en lettere retarderet kvinde på et toilet og blev anbragt på en institution.

 

Lige siden han kom over den kriminelle lavalder på 15 år, har han siddet næsten konstant i fængsel. Som 20-årig havde han således allerede nået at få seks fængselsdomme.

 

Læs også
Justitsministeren leverer chokerende høje tal for, hvor ofte politiet rykker ud i sager med asylansøgere

Den syvende dom fik han i 2008 sammen med den første betingede udvisning, men det afholdt ham ikke for at fortsætte, og i 2010 fik han dom nummer otte og ligeledes en betinget udvisning.

 

Der blev ved begge de betingede udvisninger taget hensyn til, at han aldrig havde sat sine ben i Kroatien og ikke talte sproget.

 

Men så faldt hammeren

To år senere var det imidlertid slut med retssystemets tålmodighed.

 

Da han den 12. december 2012 stod i Københavns Byret og skulle have en dom for bankrøveri og et i øvrigt meget voldsomt og brutalt hjemmerøveri, faldt hammeren i form af en udvisningsdom oven i de fem års fængsel, han også blev idømt.

 

”Hvor skal jeg tage hen. I kan lige så godt begrave mig på Vestre Kirkegård,” råbte han dengang og knaldede hovedet i bordet, da han fik dommen oplæst.

 

Dommen ankede han til Østre Landsret, som den 23. august 2013 imidlertid stadfæstede udvisningen.

Læs også
Det mener Folketinget, der er råd til: Hver asylansøger kostede sidste år de danske skatteborgere langt over hundrede tusinde kroner

 

På det tidspunkt havde Jura Levakovic over to hundrede kriminelle forhold bag sig omfattende brutale hjemmerøverier, bankrøverier, farlig vold, trusler, ulovlig våbenbesiddelse, afpresning og meget andet i den genre.

 

Ud over Jura Levakovic er også tre andre medlemmer af Levakovic-klanen udvist af Danmark for bestandig.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…