Tredje generation af ikke-vestlige indvandrere klarer sig lige så dårligt som anden generation – integrationen er en regulær fiasko

Foto: Steen Raaschou

I morgen underskrives FN’s såkaldte migrationspagt i New York. Blandt underskriverne vil være den danske statsminister Lars Løkke Rasmussen.

 

Pagten sender det signal, at indvandring er godt, og at Danmark og andre lande vil have gavn af meget mere indvandring fra ikke-vestlige lande.

 

Samtidig med at Løkke skriver under på dette dokument, fremlægger to danske ministre nu en analyse, der viser, hvor store problemer den ikke-vestlige indvandring til Danmark har skabt.

 

Forsøget på at integrere ikke-vestlige indvandrere er en regulær fiasko.

 

”Analyse af børn af efterkommere med ikke-vestlig baggrund”, hedder analysen. Den er udarbejdet af Integrationsministeriet og Undervisningsministeriet. Som titlen siger, drejer den sig om børn af dem, man normalt kalder efterkommere.

 

For de flestes vedkommende er den ene af forældrene født i Danmark, mens den anden er indvandret.

 

Integrationen fungerer ikke

Undersøgelsens konklusion, der omtales i Berlingske, er ubarmhjertigt klar:

 

De ikke-vestlige indvandrere i tredje generation får ikke bedre karakterer i folkeskolen end generationen før dem. Der er ikke flere i den nye generation, der færdiggør en ungdomsuddannelse. Og der er ikke flere af dem, som får et arbejde.

 

Kort sagt: Det er overhovedet ikke gået fremad med integrationen fra 2. generation – de såkaldte efterkommere – til 3. generation, der er efterkommernes børn.

 

Hele den danske udlændinge- og integrationspolitik har ellers bygget på den grundtanke, at de ikke-vestlige indvandrere generation for generation ville blive stadig mere integrerede i det danske samfund.

Læs også
Mange unge indvandrere i København sætter religiøse love over demokratiet – men det søger man at skjule

 

Mange danskere har nok kunnet se med egne øjne, at dette ikke holdt stik. Men nu fremgår det sort på hvidt af en statistisk analyse.

 

”Et helt forfejlet syn”

De to ministre, der er ansvarlige for analysen, erkender da også, at situationen er meget alvorlig.

 

Udlændingeminister Inger Støjberg (V) siger: ”Undersøgelsen viser, at vi har abonneret på et helt forfejlet syn”.

 

Undervisningsminister Merete Riisager (LA) henviser til, at hun tidligere havde større tro på, at integrationsproblemerne ville løse sig selv. Nu lyder det: ”Men med den viden, jeg har nu, kan jeg ikke fortælle mig selv det længere.”

 

Ifølge Støjberg understreger de nedslående tal behovet for en kontant linje:

 

Læs også
DF fik sin vilje: Flygtninge, der vil kunne rejse hjem, skal ikke integreres – oppositionen raser

”Så skal vi sørge for, at tilstrømningen er lav. At folk forsørger sig selv. Og så skal vi sige klart, at integration i Danmark ikke er at mødes på midten. Man skal tage vores kultur og værdisæt på sig. Man skal – for at sige det, som det er – assimilere sig.” (Berlingske)

 

867.258 indvandrere

Det er ikke første gang, der tales om en hårdere integrationspolitik. Alligevel fortsætter problemerne med at tårne sig op.

 

Hovedårsagen er, at vi oplever en dramatisk ændring i befolkningens sammensætning.

 

Den skyldes for det første tilstrømningen af ikke-vestlige migranter.

 

For det andet skyldes den det langt større fødselstal i den ikke-vestlige indvandrerbefolkning. Ikke-vestlige indvandrere i første, anden og tredje generation udgør en stærkt voksende andel af befolkningen i Danmark – selv om tilstrømningen er gået ned.

 

Ifølge en fremskrivning fra Danmarks Statistik vil antallet af indvandrere og efterkommere fra ikke vestlige lande i 2060 vokse til 867.258!

Læs også
DR og TV2 fortier en af de vigtigste afsløringer i lang tid: Integrationen af indvandrere fungerer overhovedet ikke

 

Lukkede parallelsamfund

Hvis udviklingen fortsætter som hidtil, vil det koste det danske samfund mange penge. Finansministeriet har skønnet, at den giver et offentligt underskud på 33 mia. kr. årligt frem til 2100.

 

Men først og fremmest betyder en sådan udvikling, hvis den får lov at fortsætte, at det danske samfund vil ændre sig fundamentalt:

 

Vi får stadig større parallelsamfund, hvor islam bliver en stærk faktor.

 

Jo større disse parallelsamfund bliver, jo mere lukker de sig om deres egen verden med deres egen kultur. Og jo mere vil denne kultur blive fastholdt i kommende generationer.

 

Derfor går integrationen i stå

Nye børn vil vokse op uden at kunne ordentligt dansk.

Læs også
Få indvandrerkvinder er i arbejde – nu viser det sig, at kommunerne sender halvt så mange flygtningekvinder i praktik som mænd

 

Nye børn vil vokse op uden at være rustet med de færdigheder og værdier, der skal til for at begå sig i det danske samfund.

 

Nye børn vil vokse op med en kulturel arv fra tilbagestående og dårligt fungerende samfund.

 

Og nye børn vil vokse op med en voksende islamisk fundamentalisme og radikalisering. Jo større og mere lukkede parallelsamfundene er, desto større er denne fare.

 

Væksten i parallelsamfundene kan forklare, hvorfor integrationen går fremad i anden generation af indvandrere, mens udviklingen står i stampe for tredje generation. Denne generation er et produkt af stærke parallelsamfund.

 

Stik modsat migrationspagten

Inger Støjberg har ret i, at der skal stilles skrappere krav til, at indvandrere sørger for at integrere sig. Regeringen har da også lavet nødvendige stramninger på arbejdsmarked og sociale ydelser.

 

Læs også
Afsløret på TV: Imam i moské vil ikke give hånd til dansk mand – “det er fordi, han mener, at jeg er vantro”

Men sådanne krav krav kan ikke i sig selv sikre, at udviklingen går den rigtige vej – selv om de bidrager.

 

Hvis man skal sikre, at det danske samfund bevarer sin økonomiske, politiske og kulturelle styrke, må man have styr på den ikke-vestlige indvandrings omfang.

 

Der skal holdes en meget stram kontrol med den ikke-vestlige tilstrømning og sættes gang i hjemsendelserne.  Ellers får man aldrig gjort noget alvorligt ved de problemer, som ministeriernes analyse udstiller.

 

Det er det stik modsatte af, hvad FN’s migrationspagt lægger op til.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…