Ung modig kvinde tabte – muslimer, der vil have bønnekald i lille by, vandt

Ebba Busch Thor har foreslået et nationalt forbud mod bønnekald for at modvirke islamisering

Det er ingen overraskelse, at moskeen fik tilladelsen. Det var givet på forhånd.

 

Som sædvanlig var der mange protester, og som sædvanlig er det den oprindelige befolkning og den oprindelige kultur der må vige. 

 

Til Aftonbladet udtaler Avdi Islami fra Stiftelsen Växjö Muslimer : “nu kan vi i samarbejde med myndighederne arbejde på at udvikle integrationen”. Deri har han ret. Hvis altså det er Sverige og landets oprindelige befolkning der skal integreret ind i islam, se her

 

Som presseansvarlig har Avdi Islami netop udtalt til Fria Tider, se her, “at han ønsker at flere moskeer gør som moskeen i Växjö, og ansøger om tilladelse til bønnekald, sådan at det muslimske budskab kan råbes ud over landet”.

 

Det er ved brug af de lige rettigheder han baner vejen for islam, men det er han pligt som muslim, at islamisere alt og alle.  

 

Linjen er lagt og kursen sat

Der er protesteret både fra centralt og lokalt hold.

 

Fra Rigsdagen har Ebba Busch Thor, der er partileder for Kristendemokraterne, råbt så højt hun kunne. Det har Anna Tenje der sidder i Kommunalrådet i Växjö også. De har råbt sammen med andre politikere og sammen med byens borgere.

 

Ebba Busch Thor – den modige kvinde – mener, at bønnekald helt skal forbydes i Sverige, se artiklen i DKA her. Hun har tidligere udtalt sig til  Aftonbladet om hvorfor. Bønnekald har som hensigt at proklamere en religions magt over et boligområde. Mens kirkeklokker er et signal, så er islamisk bønnekald en proklamation.  

 

Anna Tenje mener ikke, at tilladelsen vil gavne integrationen. I et lille samfund hvor der i forvejen er rigeligt med modsætninger, er det ikke en god idet at spæde til med flere. Det vil øge polariseringen. Se Aftonbladet her.   

 

Men protesterne har været til ingen verdens nytte. Det er som om linjen er lagt, og kursen sat.

Læs også
Forbyd muslimske bønnekald ved lov

 

Hvem er Kaptajnen ? Hvem er det der har sat kursen ?   

EU er et godt bud, for det er det samme overalt i Europa. Muligvis er Angela Merkel admiralen, Stefan Löfven kaptajnen og politi-ledelsen i Växjö deres styrmænd ?

 

Koordineret virker det i hvert fald til at være. Lige fra starten har man navigeret udenom kvalitet og kun fokuseret på kvantitet. Ved at skære bønnekaldets indhold bort, ligger tilladelsen lige til højrebenet.

 

“Det handler om hensynet til den almene orden og sikkerheden og trafikken. Vi har ikke taget hensyn til andre interesser og synspunkter. Vi holder os meningsneutrale”, siger politiets juridiske chef region syd Klas Werme. Se Göteborgposten her og Fria Tider her

 

I overensstemmelse hermed siger Statsminister Stefan Löfven, “at han ikke ser bønnekald som et religionsspørgsmål, men som et ordensspørgsmål”. 

 

På den måde “køres” det hele ind under ordensreglementet. I den afdeling har man kun de kvantitative briller på, og der kigges udelukkende på, hvor høj lydstyrken må være.

 

Læs også
Asger Aamund fylder 80 år: Islam er i krig med os – det er på tide at se virkeligheden i øjnene

Udenfor må lydtrykket højst være 110 decibel, der ligger god bid over det højest tilladte ved Roskildefestivalen som er 103 decibel. Metaforen er lånt fra Hege Storhaugs artikel i rights.no “Sverige ønsker nazisme velkommen, iklædt religiøst slør”, se den her. I niveau svarer det til lyden fra et vejarbejdes trykluftbor. Indendørs røgalarmer ligger typisk på 85 decibel.

 

Når sikkerhedsfirmaer reklamerer for tyverialarmer, beskrives 120 decibel som øredøvende. 

 

Indenfor i folk stuer må lydtrykket ikke overstige 45 decibel. Det svarer til et kontorlandskab, hvor folk, printere og fotokopieringsmaskiner er i gang. 

 

Lyden der når frem til sofaen og spisebordet er imidlertid ikke arbejdsaktivitet, men en stemme der på arabisk proklamerer, at Allah er den største, Muhammed er hans budbringer, og at der kun findes en gud ved navn Allah. 

 

Det er ikke husfred, men krigens hus der er rykket indenfor.

 

Naboerne er ikke part i sagen      

Det er ikke kun bønnekaldets indhold der er rangeret ud på et sidespor. Det er også moskeens naboer.

Læs også
To bøger, der giver indsigt i muslimsk værdier og dannelsesidealer

 

Ligesom det kvalitative indhold i budskabet med ordensreglementet blev irrelevant, så er høring af naboerne ved brug af forvaltningstekniske fiksfakserier overflødiggjort. Se Göteborgposten her.

 

Det kan da godt være, at myndighederne ifølge den svenske forvaltningslov ikke er forpligtet til at partshøre naboerne. Tilladelsen er i første omgang givet for et år, og det er muligvis med den begrundelse, at myndighederne kan slippe for at spørge.  

 

Men det virker helt forkert og ganske urimeligt. Reelt er vel naboerne dem der i allerhøjeste grad er part i sagen ?    

 

Neutralitet er en skinmanøvre

Når myndighederne argumenterer med neutralitet, så er det forkert. I virkeligheden er myndighederne, i dette tilfælde politiet, det modsatte af neutral.

 

Hvis man kun forholder sig neutral når det er islam der rykker ind på vestlig kultur, mens man i tolerancens navn er vigende og selvudslettende når det gælder egne oprindelige værdier, så er man partisk. Så har man taget islams parti.

 

Læs også
Islamisk skilsmisselov skaber ulykke i Danmark

Mon myndighederne også ville forholde sig neutrale og passive, hvis proklamationen lød : “Gud Herren er den største, Jesus er hans søn og budbringer, og der er kun en gud og det er den kristne gud Herren, og hans navn er Gud” ?

 

(I denne relation er Gud et egenavn, som skrives med stort, og det navn var således allerede taget i 600-tallet. Det har været optaget meget længe af den kristne gud Herren ! Det er hensynsløs relativering at substituere Allah, der står for det diametralt modsatte, med Gud).            

 

Overalt i Europa er myndighederne generelt så forudindtaget pro islam ; at det virker som beslutningen om islamisering allerede er taget, at det i den grad er koordineret og at ordren kommer ovenfra.

 

Når Stefan Löfven siger, at spørgsmålet skal håndteres af kommunerne (se allersidst i artiklen fra Göteborgposten), så virker det til at være en facade. Linjen synes allerede lagt, og ordren som kommende fra toppen. Muligvis EU ?

 

Bønnekald er et nationalt anliggende

Dick Erixon der er chefredaktør på Samtiden.se, bakker Ebba Busch Thor op. Han anlægger den samme vinkel, at der skal lovgives mod islamisering som bønnekald på nationalt plan, se artiklen her. og evt. her.

 

Når kommunal selvbestemmelse og myndighedernes neutralitet i forvejen muligvis er en skinmanøvre, så er de protesterende borgere i lokalområderne chanceløse, når de samtidig også er oppe mod stærke politisk korrekte kræfter, der står sammen med de lige så stærke islamiske kræfter.

 

Læs også
Mission impossible? – et moderat syn på islam ud fra religiøse kilder

Beslutninger om noget så afgørende, og som er så stort et indgreb, som islamiserende tilladelser er, eksempelvis bønnekald, bør så absolut være et nationalt anliggende. Det ændrer samfundene massivt. Det ændrer landende massivt. Det ændrer de oprindelige beboeres liv massivt. Det ændrer fremtiden for deres børn massivt.

 

Det bør ligge hos landets politikere i Sverige. Der bør det også ligge i Danmark. I Folketinget. Det er på tide at politikerne fra centralt hold, tager ansvar i dette afgørende spørgsmål.

 

Læs andre artikler om tilladelse til bønnekald i Sverige. Her og her.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…