Boganmeldelse: Flot, informationssprængfyldt bog om menneskets grundfortællinger

Flot, informationssprængfyldt bog om menneskets grundfortællinger kræver i allerhøjeste grad noget af sine læsere. Men den er en imponerende indsats, som bør stå på enhver gymnasielærers hylde såvel som i præstens studerekammer.

 

1255 gram diger information

Forfatteren til dette digre værk er cand.mag. i religion og historie, til daglig lærer ved Egebjerg gymnasium. Han har tidligere udgivet en række religions- og historiefaglige undervisningsbøger, og hans baggrund som netop underviser går igennem som en råd tråd i hans nye opus. Han er grundig, meget grundig – bobler af et fagligt overskud og en pædagogisk iver, som gør, at det nok er de færreste, som orker at læse det hele fra ende til anden. Bogen vejer hele 1255 gram, så man trænger jævnligt til pauser både fysisk som mentalt. Til gengæld er den oplagt som opslagsværk.

 

Myten som en rejse dybt ind i menneskets sjæleliv

Hvad er er myte? De fleste i vor kulturkreds er fortrolig med Bibelens mytologiske verden, f.eks. skabelsesmyten, som de færreste – bortset fra en præst i Sønderjylland – læser på samme måde som en naturvidenskabelig forklaring på, hvordan det hele er blevet til. Myte betyder slet og ret fortælling – ikke en hvilken som helst fortælling, men en grundfortælling om tilværelsens store spørgsmål: liv og død, skabelse og tilintetgørelse, lys og mørke, godt og ondt, kaos og fylde.

 

Bogen er i tre dele. Først en indføring i mytens veje, et forsøg på at indkredse mytens væsen. Myten er et forsøg på at begribe tilværelsen, slet og ret. Et psykologisk, kommunikativt og rituelt redskab, bygget op af grundstrukturer, som benytter sig af symboler og metaforer, der referer til sind og transcendens. Det lyder ret skolemesteragtigt. Læseren bør imidlertid gøre sig den ulejlighed at overvinde evt. sproglige barrierer. Forfatteren er bedst, når han bare fortæller løs – som f.eks. når han beretter om ”Star Wars”, ”Harry Potter” og andre af nutidens store filmiske mytologier.

 

Menneskehjernen: En mytologisk hjerne?

I bogens anden del åbner lærer Larsen mytens porte ved hjælp af psykologien. En tour de force i Freud og Jung med udgangspunkt i filmen ”A Dangerous Method” (2011) med Viggo Mortensen i hovedrollen. Interessant er ikke mindst kapitlet om menneskehjernen. Er vi simpelthen udstyret med en mytologisk hjerne? Det er der en del, der tyder på. Altså: at der blandt menneskets arvemasse findes særlige gener og hjernedele, som kan forklare myters opståen.

 

Man kunne gå videre og spørge: sidder den evt. religiøse livstydning i et menneske et bestemt sted i hjernen? I hvert fald er meningerne delte om religionens betydning. Nogle betragter religion som enten et heldigt eller uheldigt sideprodukt af evolutionen. Andre ser religion som en nødvendig og mere eller mindre bevidst udviklet del af menneskelige kulturer, som har styrket disse.

 

Advarsel: meget højt læsbarhedsindeks

Tredje og sidste del handler om dannelsesmyten eller heltemyten. Også her har forfatteren udarbejdet lærde skemaer for om muligt at lette forståelsen. Som allerede nævnt: bogen har et meget højt lixtal og er en virkelig udfordring for selv den rutinerede læser af ”svære bøger”. Pluk ud, hvad du har brug for eller er interesseret i. Spring let hen over dét, som volder dig vanskeligheder. Måske vender du på et tidspunkt tilbage til de mange knuder. En god idé er at se (nogle af) de film, som bogen henviser til. Her gør bogen umiddelbart nytte for de fleste af os.

 

Thomas P. Larsen, Mytens porte. Om menneskets grundfortællinger. Eksistensen 2018, 464 sider, rigt ill., 378 kroner.

 

Læs også
Alle kender deltagerne i Vild med Dans, men ingen ved, hvor mange danskere der har fået en Nobelpris
Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…