Befolkningen i Danmark og andre EU-lande sender en klar besked til politikerne om, hvad der er deres vigtigste opgave

Arkivfoto: Privat

Analyseinstituttet YouGov har gennemført en undersøgelse af, hvad befolkningerne i EU anser for de vigtigste politiske emner i dag.

 

Undersøgelsen omfatter de seks største EU-lande samt Danmark, Sverige, Finland, Litauen og Grækenland.

 

Man spørger både til, hvad der er de vigtigste emner for EU, og hvad der er de vigtigste emner i de enkelte lande.

 

Der er nogle forskelle i svarene. Men tendensen er meget klar:

 

Befolkningerne kræver først og fremmest, at deres politikere løser problemerne med indvandringen.

 

I 9 ud af de 11 lande i undersøgelsen ligger indvandringen på førstepladsen over udfordringerne for Europa.

 

Det gælder også i Danmark, hvor hele 53 procent udpeger indvandringen som det vigtigste emne for EU-landene – det er langt flere end på alle andre emner.

 

På andenpladsen i både Danmark og de fleste andre lande kommer terror.

 

Det er slående, at økonomi og arbejdsløshed generelt har en lavere prioritering i de undersøgte lande.

 

Disse emner ligger dog relativt høj i en række sydeuropæiske lande, som har oplevet store problemer med økonomien. Men kun i Spanien ligger arbejdsløshed højere end indvandring i prioriteringen af emner.

 

Læs også
Trods mediehysteriet omkring Emmanuel Macron er kendsgerningen, at han har ringe folkelig opbakning

Folket og politikerne

Der er således en folkelig erkendelse af de enorme konsekvenser, som massetilstrømningen fra ikke-vestlige lande til Europa har for vores samfund.

 

Denne udvikling er i færd med at skabe fundamentale forandringer i de europæiske landes befolkningsgrundlag og kultur. Forandringer, der rammer vores frihedstradition og sammenhængskraft.

 

De europæiske lande er i færd med at blive mere opsplittede, mere konfliktfyldte og mere islamiske.

 

Mens voksende dele af befolkningerne har fornemmet dette og reageret mod det, har det knebet meget blandt politikerne. I alt for høj grad har de forsøgt at nedtone og bagatellisere problemerne.

 

Så sent som i september sidste år førte den tyske forbundskansler Angela Merkel en valgkamp, hvor hun konsekvent forsøgte at undgå at tale om indvandringen og dens store problemer.

 

Det blev hun dog straffet for af vælgerne, der gav hende et elendigt valg.

Læs også
En bilist ringede til politiet og fortalte, at der dryppede blod fra den forankørende bils bagagerum …

 

Ny minister siger mærkelige ting

I Danmark er den politiske tradition mere folkelig. Afstanden mellem politikere og befolkning er mindre, og vælgernes holdninger slår mere igennem i politikernes dagsorden.

 

Men også herhjemme finder man politikere, der fornægter den ikke-vestlige indvandrings kolossale betydning for vores samfund.

 

Et eksempel er den nyudnævnte uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers.

 

Han har udnævnt det til Danmarks problem, at vi har for få udlændinge.

 

Her får han frejdigt blandet tilstrømningen af store grupper med en helt anden kultur og meget ringe forudsætninger for at begå sig i Danmark sammen med behovet for højtuddannede udenlandske specialister i danske virksomheder.

 

Læs også
Ny måling: Socialdemokratiet er lige så stort som de tre regeringspartier til sammen

Tilsyneladende kan den nye minister ikke se forskel på de to ting. Han har også kaldt problemet med flygtninge til Europa for ”marginalt”.

 

Man kan høre lignende toner fra andre erhvervsfolk, der har meget ringe indsigt i, hvad befolkningens sammensætning og kulturgrundlag betyder for et samfund.

 

Bevidsthed om, hvad der står på spil

Heldigvis er der en væsentligt bedre samfundsforståelse i befolkningen. Ikke i form af forskruede teorier og blafrende floskler. Men i form af sund fornuft og en spontan forståelse af, hvor afgørende det er at værne om værdifællesskabet i vores samfund.

 

Det folkelige forsvar for de fælles værdier er særlig stærkt i Danmark sammenlignet med mange andre lande.

 

Men bevidstheden om, hvad der står på spil, har bredt sig i Europa.

 

Det fremgår af undersøgelsen fra YouGov.

Læs også
Flygtninge og indvandrere er nu langt det vigtigste emne for vælgerne

 

https://yougov.co.uk/news/2018/05/11/yougov-data-reveals-what-europeans-think-are-most-/

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…