Bageren Ali fra Tingbjerg stod over for store problemer med sin forretning, allerede inden hærværket blev begået – det viser fødevarerapport

Butikker i Tingbjerg (Google street veiw)

Det er i dag et åbent spørgsmål, om bageren om Ali Parnian ville have været i stand til at forsætte med sin kombinerede bager- og cafeteriaforretning i Tingbjerg, selv hvis han ikke var blevet udsat for hærværk.

 

En tilsynsrapport fra 6. januar i år, blot to uger før hærværket, tegnede ikke nogen lys økonomisk fremtid for den 19-årige iranske statsborger og hans far, der står som ejer af forretningen.

 

Dertil kommer, at bygningen med bageri og cafeteria ifølge lokalplanen for Tingbjerg skal rives ned.

 

Hærværk eller ej, så kunne det under alle omstændigheder være slut med Alis fremtid som forretningsdrivende med bageri og cafeteria i Tingbjerg.

 

Et uhumsk bageri og et snavset cafeteria

Det var en forbruger, der havde henvendt sig til fødevarestyrelsen, fremgår det af Fødevarerejseholdets kontrolrapport.

 

Ifølge rapporten var den hygiejniske håndtering af fødevarer så kritisabel, at Ali alene på det grundlag endte med en bøde på 5.000 kroner.

 

Af tilsynsrapporten fremgår det blandt andet, at:

 

”Der er belægninger af mørkt og indtørret snavs på gulv, langs kanter og bagvægge. Bag vaskene er ligeledes snavset,” og videre hedder det:

 

”Træhylder, der anvendes til hævning af brød, fremstår med gamle indtørrede dejrester på over- og underside. Der opbevares snavsede karklude på bord ved opvask. Brugt viskestykke anvendes som afskærmning over beholder med mel.”

 

Snavs og madrester i køleskab og ingen rottesikring

Læs også
Sverige hjemsøges af ‘unge’, der løber rundt på togsporerne – en dag afslørede jeg en af dem

Rædselsberetningen om de hygiejniske forhold i Alis bageri fortsætter:

 

”Der er snavs og madrester i mindre køleskab med fødevarer,” og videre:

 

”Afløb i gulv ved røremaskine er ikke skadedyrssikret (rotter og mus, red.). Rist sidder løs og det vides ikke, om der er etableret en vandlås i afløb.”

 

Tre dybfrosne ænder var af en så ringe hygiejnisk kvalitet, at de blev destrueret på stedet. Dog undgik nogle lammehoveder, som også lå i en fryser, samme skæbne.

 

Desuden var der sorte plamager af fugt på væggene og loftet i forrum og toilet, som nu bliver lukket ned.

 

Alle disse forhold medførte ifølge kontrolrapporten indskærpelser med et efterfølgende kontrolbesøg, som Ali selv skal betale.

 

Læs også
Mysteriet om Bager-Ali breder sig – nu er hans far arresteret og udvist samtidig med, at politiet undersøger anklager om pengeafpresning

Den sureste Smiley

Stort set var kun to forhold i orden i forretningen:

 

Ophængningen af tidligere kontrolrapport og opbevaringstemperaturen på køl og i frys.

 

Således fik Ali den sureste Smiley af dem alle. Det er den, der ligger i kategori fire, som signalerer ”bødeforlæg, politianmeldelse, autorisation eller registrering frataget,” som det formuleres i kontrolrapporten.

 

Dyster økonomisk fremtid

Så inden hærværket stod Ali og hans far med en økonomisk fremtid, der så dyster ud. Fødevarestyrelsens krav om forbedringer gjorde det nødvendigt at investere betragtelige beløb i forretningen.

 

Det gjaldt blandt andet investeringer i renovering af loft og vægge, nye toiletforhold for slet ikke at tale om skadedyrssikring og eventuel montering af vandlås med alt, hvad det kan medføre af kloakreparationer.

 

Læs også
Bager-Ali fra Tingbjerg frikendt for ildspåsættelse – nu er faderen anmeldt for grov pengeafpresning

Derudover skal bageri og cafeteria på et tidspunkt rives ned. Det gjorde det ekstra problematisk for Ali og hans far at investere en mindre formue i de forbedringer, som Fødevarestyrelsen havde forlangt.

 

Samtidig synes Ali ikke at have vist den helt store interesse for at drive forretningen og holde den åben.

 

Til Berlingske fortalte han således i slutningen af december, at han indimellem ”har lukket forretningen og er taget hjem for at slappe af. Det er ikke længere muligt at arbejde i Tingbjerg hver dag,” lød hans forklaring.

 

Dette står i kontrast til områdets øvrige handlende, som ikke har problemer med at arbejde i Tingbjerg.

 

Da fødevarerejseholdet dukkede op den 6. januar, oplyste Ali, at forretningen havde været lukket i en uge.

 

Blev reddet af hærværket

I onsdags, den 24. januar, besluttede Ali og hans far, Mohsen Parnian, så at lukke forretningen.

Læs også
De politisk korrekte forfulgte en kristen præst, der kritiserede forholdene i Tingbjerg – men en muslimsk bager behandles helt anderledes

 

De nævnte intet om Fødevarestyrelsen og de udgifter, kontrolbesøget havde medført. Heller intet om, at der er planlagt en nedrivning af bygningen med bageri og cafeteria.

 

Deres begrundelse for at lukke var alene forklaringen om, at nogen krævede beskyttelsespenge af dem.

 

”Så jeg er glad for, at min far respekterer mit ønske om at lukke i Tingbjerg. For det er meget farligt derude,” lød det fra Ali ifølge TV2 Lorry.

 

Og det var måske slet ikke så ringe en beslutning endda. Alis historie fik nemlig sympatien til at bølge mod ham, og det konservative folketingsmedlem, Mette Abildgaard, indsamlede en lille halv millioner kroner til ham.

 

Men det var altså i onsdags. Så fik Ali og hans far problemer.

 

Nu har Mette Abildgaard fået kolde fødder

Læs også
Optrapning i indvandrerghetto: Nu skal der være politi i busserne for at forhindre vold og hærværk

I går, torsdag, meddelte Mette Abildgaard på sin Facebook-side, at der endnu ikke er blevet udbetalt så meget som en krone af den knap halve million, hun har samlet ind til Ali.

 

Som begrundelse henviste hun til, at Ali er tiltalt for brandstiftelse i en sag, der behandles ved Østre Landsret i dag, fredag.

 

Her kræver politiet Ali idømt fængselsstraf og derpå udvist.

 

”Jeg er desværre blevet kontaktet af flere medier, som har forskellige historier om Ali og hans familie. Det drejer sig om nedenstående, men det er også mit indtryk, at der er mere på vej. Der rejses meget alvorlige anklager,” skriver Mette Abildgaard.

 

Mette Abildgaard henviser her til en DR-historie, hvor politiet udtaler, at der tegner sig et broget billede i forhold til, hvad der egentlig er sket i Tingbjerg.

 

Denne artikel kan du finde her:

https://www.dr.dk/nyheder/indland/politi-om-haervaerk-mod-tingbjerg-bageri-der-tegner-sig-et-broget-billede

 

Og her kan du læse Fødevarestyrelsens kontrolrapport:

file:///C:/Users/Bruger/Downloads/Ali%20-%20kontrolrapport.pdf

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…