EU’s udenrigschef Mogherini vil have mere politisk islam – men det er noget helt andet Europa har brug for

Wikimedia

Det nu overståede valg i Holland gav som ventet en mandatgevinst og dermed en styrkelse til den nationale og den indvandrerkritiske del af det politiske spektrum, mens det liberale regeringsparti og socialdemokraterne gik tilbage – sidstnævnte ret voldsomt.

 

Denne kendsgerning drukner helt i de reaktioner, der efterfølgende er kommet fra det etablerede politiske establishment i almindelighed og EU-toppen i særdelshed.

 

Lettelsen i EU afspejler ikke den folkelige virkelighed

Reaktionerne udtrykker en udbredt lettelse . Lettelse over, at det, der betegnes som højrepopulistiske kræfter ikke fik tilstrækkelig fremgang til at kunne blive en afgørende faktor for alvor.

 

Hermed mener EU-politikerne anført af udenrigsminister Mogherini, der som bekendt er tidligere kommunist og kendt for sin udtalelse om, at politisk islam hører hjemme i Europa, tilsyneladende, at man kan fortsætte sin tornerosesøvn og fremdeles vende det døve øre til Europas befolkninger, der over en bred kam er stærkt bekymrede, når det gælder den massive migration fra Mellemøsten og Afrika.

 

Europa under voldsomt ydre og indre pres

For få dage siden har vi oplevet endnu en terrorhandling – denne gang i London.

 

Og Tyrkiets Erdogan, som Angela Merkel har pantsat EU’s flygtningepolitik hos (!),bliver mere og mere aggressiv i forhold til Europa.

 

Det frie, demokratisk og kristne Europa er virkelig under et voldsomt både ydre og indre pres.

 

Det ydre pres manifesterer sig tydeligt. En pause i mængden af migranter er ved at være slut, og nye migranter i hundredetusindvis fra bl.a. Afrika er har sat sig i bevægelse mod EU godt hjulpet af professionelle menneskesmuglere.

 

EU’s udenrigspolitiske talerør reagerer ved igen at fastslå, at Europa har brug for migranter (!).

 

Læs også
EU-Domstolen foretager grov diskrimination mod Israel – kræver speciel mærkning af israelske varer fra besatte områder

Også signalerne fra Tyrkiets politiske leder er bekymrende, hvis man frygter stærk tyrkisk infiltration i Europa.

 

Vores egen svaghed og misforståede humanisme

Det indre pres udgøres af vores egen svaghed og mangel på evne og vilje til at kæmpe for vore egne værdier.

 

Denne svaghed manifesterer sig i en officiel politik, der er styret af en misforstået humanisme, der sparker sig selv bagi, fordi en naiv fornægtelse af fakta fører os længere og længere mod tilstande, hvor frie og trygge demokratier bliver til samfund uden sammenhængskraft, uden et folkeligt fællesskab bygget på fælles værdier, men med en masse parallelsamfund og deraf følgende vold og kriminalitet.

 

En store del af det forårsaget af den politiske islam, som Mogherini mener, at Europa har brug for.

 

Nej, Europa har brug for stålsatte politikere, der tager deres befolkninger alvorligt, og som møder det fremmede med en stærkt tro på og vilje til at stå fast på og værne om vore egne demokratiske og kristne værdier.

 

Et ægte og grundfæstet demokrati kendes på, om det har evnen og viljen til at forsvare sig selv mod totalitære kræfter. – Derfor er den lettelse, som EU-toppolitikere giver udtryk for efter valget i Holland, en del af det indre pres, som gør os endnu mere sårbare for det ydre pres, son Mogherini og andre nægter at tage alvorligt.

Læs også
Erdogan vil ødelægge kurderne – EU og FN er magtesløse

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…