Uddelingen af statsborgerskaber kan udgøre en tikkende bombe: Næsten halvdelen af samtlige ikke-vestlige indvandrere har nu fået dansk statsborgerskab

Foto: Steen Raaschou

Sammenhængskraften i det danske samfund vakler som følge af tidligere tiders laden stå til over for ikke-vestlig indvandring.

 

Dobbeltsamfund med muslimsk dominans skyder i det små op overalt, og økonomien lider.

 

Alene i 2014 kostede ikke vestlig indvandring de danske skatteborgere den nette sum af 33 milliarder kroner netto, medens bruttoudgiften ifølge Finansministeriet beregninger samme år lå på hele 78 milliarder kroner.

 

En af løsningerne fremover kunne være at sende den udgiftskrævende del af de ikke-vestlige indvandre, der alle er kommer her til som flygtninge, tilbage efterhånden som forholdene i deres muslimske hjemlande bliver bedre.

 

Men det bliver stadigt sværere, og somalierne er et godt eksempel på årsagen.

 

Over halvdelen af somalierne i Danmark har dansk statsborgerskab

Udlændingestyrelsen er i øjeblikket ved at gennemgå opholdsgrundlaget for cirka 800 somaliere i Danmark med henblik på at undersøge mulighederne for hjemsendelse.

 

Det har indtil videre medført at 353 somaliere, hvoraf de 65 er familiesammenførte, har fået frataget deres opholdstilladelse og skal sendes retur.

 

Men uanset hvor stabile forholdene i Somalia fremover bliver, så var der per 1. januar i år i alt 11.974 somaliere i Danmark, som aldrig kan hjemsendes.

 

De har alle fået dansk statsborgerskab og udgør således lidt over halvdelen af de 21.050 somaliere, som i øjeblikket har opholdstilladelse i Danmark.

 

Over to hundrede tusinde ikke-vestlige har dansk statsborgerskab

Læs også
Gennem de sidste ti år har Folketinget uddelt over 50.000 statsborgerskaber – det kan forandre Danmark for altid

Den hovedløse tildeling af statsborgerskaber, som diverse indfødsretsprøver ikke har været i stand til at bremse, har nu medført, at langt over to hundrede tusinde ikke-vestlige indvandrere har fået dansk statsborgerskab.

 

Helt præcist drejede det sig per 1. januar i år om i alt 220.993 personer med dansk statsborgerskab, hvilket er lidt under halvdelen af de i alt 476.727 ikke-vestlige indvandrere, som på det tidspunkt havde opholdstilladelse i Danmark, fremgår det af tal fra Danmarks Statistik.

 

Uddelingen af statsborgerskaber til ikke vestlige indvandrere slog rekord i 2000. Det år blev der uddelt 19.323 statsborgerskaber, og heraf gik de 17.844 til ikke-vestlige indvandrere.

 

Denne udvikling er fortsat gennem de seneste år.

 

Således blev der i 2016 gavmildt uddelt 15.020 danske statsborgerskaber, og heraf gik de 13.358 til ikke-vestlige indvandrere.

 

Blandt dem 415 statsløse, som ikke skal op til nogen indfødsretsprøve, og som dermed kan få dansk statsborgerskab, uanset om de kan sproget eller ej.

 

Læs også
Østrig vil afvise statsborgere, der har kæmpet for IS – herhjemme har Lars Løkke sagt, at det er umuligt

Irakere og somaliere toppede det år med henholdsvis 2.917 og 995 tildelinger af statsborgerskaber.

 

Flertallet af libanesere, irakere, iranere med flere er danske statsborgere

Ud over somalierne er det især tre grupper, der skiller sig ud, og hvor langt det overvejende flertal er danske statsborgere.

 

Af de 26.438 personer af libanesisk oprindelse, som per 1. januar i år opholdt sig i Danmark, var de 22.801 danske statsborgere.

 

Af 31.902 irakere var de 21.837 danske statsborgere, og samme forhold gør sig gældende for iranerne, hvor 11.918 iranere ud af i alt 19.985 er danske statsborgere.

 

Dansk Folkeparti: Kun statsborgerskab til vestligt orienterede

Hos Dansk Folkeparti er Christian Langballe, som i øvrigt også er formand for Folketingets Integrationsudvalg, ikke forundret over tallene.

 

Læs også
Helt ude af kontrol: Befolkningstilvæksten af ikke-vestlige er nu fire gange så stor som den danske, og der er primært tale om muslimer

”Den udvikling er, hvad vi hele tiden har advaret imod, og nu siger vi stop. Fremover vil Dansk Folkeparti stemme imod enhver uddeling af statsborgerskaber,” siger Christian Langballe og understreger:

 

”Vores holdning er, at der fremover kun skal uddeles statsborgerskaber til folk med en vestlig baggrund. Denne her udvikling er en katastrofe, og hvis den fortsætter, vil Danmark knække sammen både kulturelt og økonomisk.”

 

Den udvikling er nu på vej og stille og roligt fremadskridende, medmindre et flertal af Folketingets partier nu siger stop for tildeling af statsborgerskaber til ikke-vestlige indvandrere, som på denne måde sikrer sig livslang forsørgelse betalt af danske skatteborgere.

 

Men der vist ikke store chancer for, at Folketingets øvrige partier vil stoppe denne udvikling.

 

”Det er jo så dejligt med alle dem, der vil Danmark,” lyder det i festtalerne fra Folketingets talerstol ved de to årlige og gavmilde uddeling af danske statsborgerskaber.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…