S-ordfører kom galt afsted på Folketingets talerstol: Roste palæstinensisk jødehader og holocaustbenægter som god socialdemokrat

Mattias Tesfaye / Foto: Wikipedia

Den socialdemokratiske udlændingeordfører Mattias Tesfaye kom gruelig galt afsted, da han forleden skamroste udviklingen i Brøndby Strand.

 

Det skete under Folketingets forespørgselsdebat tirsdag den 7. februar, der blandt andet tog afsæt i, at indvandrere og efterkommere nu udgør et flertal i Brøndby Strand.

 

Som eksempel brugte han den lokale socialdemokratiske partiforening, hvor han selv sidder i bestyrelsen. Ifølge de navne på de bestyrelsesmedlemmer, han i sin ordførertale opremsede, må den være ægte multikulturel.

 

For at understrege det multikulturelle nævnte han også alle dem uden for bestyrelsen, der er med ved møderne og sagde blandt andet:

 

”Her deltager også Youssef, der er palæstinensisk flygtning fra Libanon.”

 

Og ham skulle den socialdemokratiske ordfører vist aldrig have nævnt. Det var en kæmpe brøler alene af den grund, at der i salen sad ét folketingsmedlem, der af egen erfaring kender alt til den roste og fremtrædende socialdemokrat, Youssef Khalil.

 

Khader: Manden er en kendt antisemit og holocaustbenægter

Aldrig så snart havde Mattias Tesfaye afsluttet sin ordførertale, førend den konservative ordfører, Naser Khader, var oppe på dupperne med følgende kommentar til den socialdemokratiske ordfører:

 

”Jeg har normalt stor respekt for ordføreren, men jeg mener, at det er en utroværdig beskrivelse, vi får af Brøndby. Ordføreren nævner en masse navne med arabisk og anden baggrund,” sagde Khader og fortsatte:

 

”Blandt andre Youssef Khalil, som engang har siddet i byrådet for Socialdemokratiet i Brøndby, og som er en kendt antisemit, holocaustbenægter, og som på Fathi El-Abeds facebookside på et tidspunkt skrev:

 

”Det vrimler med syge zionister som sædvanlig på din facebook, kære Fathi. Deres racistiske apartheid og slyngelstat er snart til ende på historiens losseplads sammen med alle zionister.”

Læs også
De 4.006 palæstinensere som europæerne ikke har hørt om

 

Dermed var Khader ikke færdig med at fortælle den socialdemokratiske ordfører sandheden om hans roste indvandrer.

 

Khader: Han gejlede de unge i Brøndby op mod mig

Tværtimod fortsatte den konservative ordfører:

 

”Da jeg var til debatmøde i Brøndby i kulturhuset i Brøndby for nogle år siden, var han til stede (Youssef Khalil, red.). Han rejste sig op og gejlede de unge op og sagde blandt andet – og det er der vidner på – til mig:

 

”Hvorfor kommer du til Brøndby? Vi vil ikke have dig her. Du er ikke velkommen. Du er en forræder. Og så gik han ud til forsamlingen og sagde: Er I ikke enige med mig i, at han er en forræder?”

 

”Jeg fatter ikke, at ordføreren roser en sådan person,” sluttede Khader sit første indlæg i debatten om Mattias Tesfaye’s ordførertale.

 

Læs også
“Langsom død” for palæstinensere i Libanon

Tesfaye: Jeg vil snakke med ham om det

I sit svar til Naser Khader fandt Tesfaye det nødvendigt at understrege, at det ikke er Socialdemokratiets opfattelse, at Khader er en forræder og fortsatte:

 

”Men det er et synspunkt, jeg engang imellem møder i Brøndby Strand, og det er et synspunkt, jeg bruger nogen tid på at diskutere,” svarede Tesfaye. Han understregede:

 

”Jeg har nu aldrig hørt Youssef konkret sige det, men hvis det er hans holdning, vil jeg tage det op med ham, og lige præcis det citat, du kommer med, må du endelig sende til mig, fordi det hører ingen steder hjemme, ligesom det ikke hører nogen steder hjemme at benægte Holocaust.”

 

”Men det vil jeg så også lige tage en smule forbehold for, før jeg anklager nogen for det,” lød det fra Mattias Tesfaye på Folketingets talerstol.

 

Khader: Læs min klage til Helle Thorning-Schmidt over ham

Dokumentationen for, at det tidligere socialdemokratiske medlem af byrådet i Brøndby blandt andet er holocaustbenægter og jødehader, behøvede Tesfaye nu ikke at lede længe efter.

 

Læs også
Arabernes mareridt: Integration af palæstinensere

I sit svar til den socialdemokratiske ordfører oplyste Naser Khader, at han i 2013 fortalte den daværende formand for Socialdemokratiet, Helle Thorning-Schmidt, om forholdene i Brøndby:

 

”Hvis ordføreren og andre vil læse lidt om mine erindringer fra Brøndby, så skrev jeg faktisk et åbent brev til den tidligere formand for Socialdemokratiet, Helle Thorning-Schmidt, og jeg gjorde det i BT den 28. februar 2013,” sagde Khader og fortsatte:

 

”Der er citater fra Youssef og en beskrivelse af det, hvor vi, da vi var færdige, efter at han havde gejlet de unge op, ikke blev stenet ud af Brøndby, men der blev kastet flasker på vores PET-bil og politibil.”

 

Tesfaye: Det overrasker mig ikke, at Khader blev jaget ud af Brøndby

Efter at Mattias Tesfaye i sin ordførertale havde skamrost Brøndby som et godt multikulturelt område, og brugt det tidligere socialdemokratiske byrådsmedlem, holocaustbenægteren og jødehaderen Youssef Kahlil som en slags rollemodel, lød der nu i svaret til Naser Khader helt andre toner:

 

”Det vil ikke overraske mig, hvis hr. Naser Khader er blevet jaget ud Brøndby Strand, fordi jeg ved, at der findes folk, der anser hr. Naser Khader for at være forræder,” lød det fra Mattias Tesfaye uden at han kom nærmere ind på, at det er blandt andet er en af hans fremtrædende partimedlemmer, der står bag hetzen mod Khader.

 

Her sluttede debatten mellem de to desværre, da et folketingsmedlem ifølge Folketingets forretningsorden kun kan stille to spørgsmål til en ordfører, efter at han har holdt sin tale.

Læs også
FN og medierne har stirret sig blinde på Israel og lukker øjnene for den apartheid, palæstinensere udsættes for i Libanon

 

Og det kan den socialdemokratiske udlændingeordfører, Mattias Tesfaye, vist prise sig lykkelig for.

 

 

http://blogs.bt.dk/verdenifoelgekhader/2013/02/28/kaere-helle-thorning/

 

http://dev.denkorteavis.dk/2013/socialdemokratisk-politiker-onsker-udslettelse-af-israel-og-alle-syge-zionister/

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…