Rekordlang sagsbehandlingstid for arbejdsskader

Colourbox

De lange sagsbehandlingstider for arbejdsskader har de seneste år været grundlag for opmærksomhed, da forsinkede afgørelser og erstatninger kan få stor betydning for personer ramt af arbejdsskader. Nye tal viser, at sagsbehandlingstiden fortsat er i en opadgående kurve.

 

Ifølge tal fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring lå den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for arbejdsskadesager i første kvartal 2017 på godt 10 måneder. Det er en halv måned længere end i 2016 og knap to måneder længere end i 2015.

 

Sagsbehandlingstiden steg i perioden fra 8,6 til 8,9 for nye sager, mens stigningen i sagsbehandlingstiden for revisioner og genoptagelser er størst. Her var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid på 13 måneder i 2016 og 15 måneder i første kvartal 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En tidligere beregning foretaget af Dansk Arbejdsgiverforening viser, at en længere sagsbehandlingstid øger risikoen for at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet.

 

Personer med en anmeldt erhvervssygdom, der først fik afgjort deres sag mere end 14 måneder efter anmeldelsen, havde således en beskæftigelsesandel, der var 17 procent lavere end for personer, hvor sagen blev afgjort inden for et halvt år.

Læs også
Ny opfindelse skal modvirke langvarige skader ved stående arbejde

 

For personer med en anmeldt arbejdsulykke var beskæftigelsesandelen 8 pct. lavere. Målingen tog i alle beregninger udgangspunkt i sager, der ikke førte til erstatning.

 

Sagsbehandlingstid ujævnt fordelt

I debatten om sagsbehandlingstiderne i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring er særligt sagerne om erhvervsevnetab blevet fremhævet. I starten af 2017 kunne Politiken fortælle, hvordan sagsbehandlingstiden for denne type sager i 2016 var 28 måneder i gennemsnit.

 

Siden da er sagsbehandlingstiden for nye erhvervsevnetabssager faldet til godt 24 måneder i gennemsnit. Men fra 2016 til første kvartal 2017 er den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for samtlige andre typer sager steget.

 

 

 

 

Læs også
Politimand fik over 100.000 kr. i arbejdsskade-erstatning for … loppebid

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA

 

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…