Da De Radikale havde indflydelse blev der på et enkelt år uddelt over 19.000 danske statsborgerskaber – og sådan var det hele vejen igennem

Foto: Steen Raaschou

“Hvis det er fakta, så benægter a fakta,” sagde daværende statsminister Knud Kristensen (V) under en folketingsdebat umiddelbart efter befrielsen i 1945.

 

Noget kan tyde på, Marianne Jelved enten bevidst benægter fakta, eller blot har hukommelsestab.

 

Under alle omstændigheder hævder den nu tidligere radikale leder nu, at lempelig indvandringspolitik og manglende integration skyldes de borgerlige partier.

 

Sad på tunge ministerposter i hele Nyrup-perioden

Fakta er imidlertid, at det var De Radikale med Marianne Jelved som økonomiminister og Niels Helveg Petersen som udenrigsminister, der i hele Poul Nyrup Rasmussens (S) regeringsperiode fra 25.januar1993 til 27. november 2001 sad på to af regeringens tunge ministerposter

 

Og det var i netop den periode, der var rig uddeling af både opholdstilladelser og statsborgerskaber

 

Her blev grundlaget skabt til de problemer, Danmark oplever i dag.

 

Desværre starter Danmarks Statistiks registrering af opholdstilladelser først i 1997. Hvilket vil sige fra Nyrups sidste fem år med en indvandringspolitik under radikal indflydelse.

 

En sammenligning med de sidste fem år under Nyrup og de sidste fem år under VKO taler således deres eget tydelige sprog.

 

I Perioden 1997 – 2001 under Nyrup og De Radikale fik i alt 18.970 asylansøgere opholdstilladelse.

 

I Perioden 2007 -2011 under VKO fik 7.552 asylansøgere opholdstilladelse.

Læs også
På vej mod islamisering i rekordfart: På blot to år har Sverige uddelt langt over hundrede tusinde statsborgerskaber

 

Det er langt under halvdelen i forhold til Nyrups og De Radikales sidste fems års periode.

 

Fejrede år 2000 med et hav af danske statsborgerskaber

Der blev heller ikke sparet på tildelingen af danske statsborgerskaber, da De Radikale med to tunge ministerposter havde afgørende indflydelse på Nyrup-regeringens asylpolitik.

 

I Nyrups og De Radikales afsluttende femårige periode fra 1997 til 2001 fik ikke færre end 55.923 ikke-vestlige indvandrere tildelt dansk statsborgerskab.

 

I den tilsvarende afsluttende periode under VKO-flertallet fra 2007 til 2011 var det antal mere end halveret til i alt 25.430 danske statsborgerskaber.

 

Under alle omstændigheder er det fakta, at der i år 2000 blev uddelt ikke færre end 19.323 danske statsborgerskaber til ikke-vestlige indvandrere efterfulgt af uddeling af 11.892 statsborgerskaber i 2001.

 

Læs også
I dag vil næsten to tusinde udlændinge få stemmeret i Danmark – det sker, når Folketinget igen uddeler danske statsborgerskaber

Eller i alt en uddeling af 31.215 danske statsborgerskaber til ikke-vestlige indvandrere på blot to år. Små 6.000 flere end under VKO’s sidste fem år med krav om danskkundskaber som en forudsætning for statsborgerskab.

 

I løbet af disse to år fik ikke færre end 2.271 somaliere tildelt dansk statsborgerskab på trods af, at det formentlig kun var de færreste af dem, der kunne ét eneste ord dansk.

 

Og så kom De Radikale igen til fadet

Den 3. oktober 2011 overtog Socialdemokraterne endnu engang regeringsmagten med Helle Thorning-Schmidt som statsminister, og De Radikale fik igen med Margrethe Vestager som økonomiminister en af regeringens tunge poster.

 

Resultatet udeblev ikke. Straks efter regeringsskiftet blev VKO’s udlændingestramninger rullet tilbage.

 

Blandt andet blev starthjælpen, der skulle få flygtninge med permanent ophold i arbejde, afskaffet og erstattet af almindelig bistandshjælp, ligesom VKO’s sprogkrav i indfødsretsprøven blev lempet.

 

“Vore fokus er, at folk kan blive en del af det danske samfund. Derfor har vi nedjusteret danskkrav og justeret de prøver, som VKO skruede så gevaldigt op for,” skrev De Radikales integrationsordfører, Sofie Carsten Nielsen, begejstret på De Radikales hjemmeside umiddelbart efter regeringsdannelsen.

Læs også
De Radikale er bange for at blive isolerede – så nu prøver de at lyde lidt mindre rabiate i udlændingepolitikken

 

Hidtil har det ellers været god latin, at sproget er en forudsætning for integration, så når Marianne Jelved beskylder de borgerlige for en manglende integrationsindsats, burde hun nok snarere rette skytset mod sit eget parti.

 

Antallet af asylansøgere blev næsten fordoblet

Resultatet af den radikale indflydelse på udlændingepolitikken under den nye socialdemokratiske regering udeblev da heller ikke.

 

Medens der under VKO’s sidste år i 2011 kom 3.806 asylansøgere til Danmark, blev antallet året efter under Thorning-Schmidt og De Radikale i 2012 næsten fordoblet til 6.184 asylansøgere.

 

Og det skyldes ikke forholdene i Syrien, som regeringen dengang forsøgte at bilde befolkningen ind.

 

Antallet af asylansøgere var i 2011 under VKO på i alt 429. Året efter var det i 2012 steget til i alt 822 personer. Altså en stigning på 393 syrere mod en total stigning på i alt 2.378 asylansøgere som følge af regeringsskiftet.

 

Læs også
Thorning har et sidste våben tilbage i udlændingepolitikken

Til gengæld steg antallet asylansøgere fra Somalia drastisk fra 113 under VKO i 2011 til i alt 919 året efter i 2012 under Thorning-Schmidt og De Radikale.

 

Og nu vil De Radikale heller ikke standse en ny flygtningestrøm

I efteråret 2015 strømmede titusinder af flygtninge og migranter ind over både de europæiske og danske grænser, efter at den tyske forbundskansler Angela Merkel (CDU) havde budt dem velkommen i Europa.

 

For at forebygge en lignende situation i fremtiden, hvor tusinder af mennesker strømmer ind over den danske grænse, havde regeringen i foråret 2017 fremsat et lovforslag om en såkaldt nødbremse.

 

Det gik i al sin enkelthed ud på, at samtlige asylansøgere og migranter skulle afvises ved den danske grænse, hvis en lignende situation som den i 2015 i fremtiden skulle opstå.

 

Forslaget var til førstebehandling i Folketinget tirsdag den 23. mart 2017, hvor det blev afvist af den radikale ordfører, Sofie Carsten Nielsen med den begrundelse, at det var “et kortsigtet og symbolsk lovforslag.”

 

Forslaget blev senere vedtaget torsdag den 11. maj. De Radikale stemte imod sammen med Enhedslisten, Alternativet og SF.

Læs også
Regeringens lempelser i udlændingepolitikken fører til flere parallelsamfund som Egedalsvænge

 

Nytter ikke at afvise fakta

Tilbage står, at det er Marianne Jelved og hendes parti, der bærer en stor del af skylden for tingenes tilstand i dagens Danmark.

 

De bandemedlemmer, der i dag terroriserer især de indvandrertætte kvarterer i København, er et resultat af den uhæmmede indvandrerpolitik, som Det Radikale Venstre lige siden Nyrup har gennemtrumfet, hver gang man har haft mulighed for det.

 

Det er fakta, som Marianne Jelved ikke kan afvise. Men hun gør forsøget alligevel.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…