Justitsministeren leverer chokerende høje tal for, hvor ofte politiet rykker ud i sager med asylansøgere

Dansk Folkepartis Peter Skaarup har via Folketingets Retsudvalg stillet spørgsmål til justitsministeren om asylansøgere og kriminalitet.

 

I første omgang spurgte Skaarup, hvor mange gange politiet har måttet rykke ud til asylcentre.

 

24. januar fulgte DF-politikeren så op ved at spørge til, hvor mange sager med asylansøgere politiet har måttet rykke ud til uden for asylcentrene.

 

Justitsminister Søren Pape Poulsen svarede den 21. februar på det sidstnævnte spørgsmål.

 

De tal, der fremgår af de to svar, omfatter perioden 2015 til og med første halvår af 2016. Disse tal er opsigtsvækkende høje. Nu kommenterer Skaarup dem over for Den Korte Avis.

 

Næsten 3.000 sager på halvandet år

Af det første svar fremgik det, at politiet i denne periode har måttet rykke ud til asylcentre i hele 1.551 sager.

 

Det nye svar fra justitsministeren oplyser, at politiet i 1.392 sager er kørt ud til sager uden for asylcentrene, hvor mindst én asylansøger er blevet sigtet.

 

Hovedparten af dette meget store antal sager drejer sig om tyveri – nemlig 1.000 sager, herunder mere end 100 indbrud i beboelse.

 

Personfarlige kriminalitet tegner sig for 109 sager. Antallet af sager om sædelighed udgør 27.

 

Peter Skaarup: ”De skal bare ud af vagten”

Peter Skaarup siger til Den Korte Avis:

 

”Det er nogle meget voldsomme tal. Det er foruroligende, at asylansøgere udøver så omfattende kriminalitet. Det er ganske alvorligt. Og det er stærkt provokerende, at der er mennesker, som foregiver at være på flugt og beder om hjælp her i landet, som opfører sig sådan. Det er altså takken.”

 

Skaarup fortsætter:

 

”Jeg er glad for, at vi med den seneste finanslov satte fokus på at skabe orden på asylcentrene og tryghed for naboerne til centrene. Men der skal mere til. Jeg vil rette henvendelse til justitsminister Søren Pape og bede ham sikre, at politiet prioriterer truslen fra kriminelle asylansøgere i tilstrækkeligt omfang.”

 

”Og så skal vi altså blive langt bedre til at sikre hurtig og effektiv udvisning af kriminelle asylansøgere. Deres fremtid er ikke i Danmark. De skal bare ud af vagten. Hvis du som asylansøger begår alvorlig kriminalitet, så skal behandlingen af din sag stoppe lige der. Så er det bare ud. Sådan bør det være,” slutter Peter Skaarup.

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…