Nye tal: Indvandrernes andel af befolkningen stiger dramatisk og kan skabe opløsning i vores samfund – beslutningstagerne reagerer med ordskvalder

Foto: Steen Raaschou

Indvandrerne udgør en hastigt stigende andel af den danske befolkning.

 

I 2060 vil hver femte indbygger i landet være indvandrer eller efterkommer.

 

Det fremgår af et svar til Folketinget fra Udlændinge- og Integrationsministeriet. Denne fremskrivning er baseret på tal fra Danmarks Statistik. Tallene bringes i Berlingske i dag.

 

Hvis denne udvikling får lov at køre videre, kan den skabe opløsning i det danske samfund.

 

Økonomisk belastning

Vestlig indvandring giver mange værdifulde bidrag til det danske samfund. Problemerne er først og fremmest forbundet med den ikke-vestlige indvandring fra især den muslimske verden.

 

I dag kommer omkring otte procent af befolkningen fra ikke-vestlige lande. I 2060 vil det ifølge fremskrivningen være omkring 13 procent. Altså en stigning på cirka 50 procent.

 

På bare de seneste fem år er der kommet knap 94.000 flere ikke-vestlige indvandrere i landet.

 

Finansministeriet kunne for nylig fortælle, at den ikke-vestlige indvandring koster det danske samfund 33 milliarder kroner om året. Og så er langt fra alle udgifter endda med.

 

Kvalifikationer og arbejdsmoral

Arbejdsgivere, politikere og andre fortæller befolkningen, at det kan blive anderledes, hvis bare disse indvandrere bliver integrerede.

 

Læs også
Danmark har fået en ny stormoské – Den Korte Avis har været på besøg

Det har man nu sagt i årtier, men det har været ordskvalder. Masser af penge er brugt på integrationsprojekter, men resultaterne er udeblevet.

 

Forklaringen er simpel. Mange af disse indvandrere mangler både kvalifikationerne og arbejdsmoralen til at kunne gavne dansk økonomi.

 

Et opsplittet samfund

Men problemerne drejer sig langt fra kun om økonomi.

 

Den ikke-vestlige indvandring, specielt fra den muslimske verden, fører til parallelsamfund og dyb opsplitning af befolkningen.

 

Den fører til øgede spændinger, flere konflikter, mere vold.

 

Samtidig bliver konsekvensen, at ideer og værdier, der er fjendtlige over for frihed og demokrati, vinder større indpas i det danske samfund.

Læs også
Der er næsten 200.000 flere personer i Danmark med indvandrerbaggrund, end hidtil oplyst – tredje generation er ikke talt med

 

Kønsadskillelse og kvindeundertrykkelse bliver mere udbredt. En voksende del af befolkning vil gå ind for, at islams ideologiske og religiøse regler skal præge samfundslivet.

 

Afrikanerne på vej

Dette er ikke gætteværk. Denne udvikling er i fuld gang i de dele af Europa, som har store muslimske parallelsamfund.

 

Fremover er der derudover udsigt til en enorm tilstrømning fra afrikanske lande, hvoraf nogle ikke er muslimske. Det vil skabe yderligere spændinger.

 

Danske beslutningstagere prøver at prakke befolkningen en indvandring på, som ikke giver den påståede økonomiske gevinst, men som skader vores samfund.

 

Arbejdsgivere vrøvler

Forrest i dette kor er arbejdsgiverne. Få leverer så ukvalificerede bidrag til debatten om ikke-vestlig indvandring som arbejdsgiverorganisationerne.

Læs også
Udskiftning af svenskere: I forhold til antallet af etniske svenskere udgør flygtninge og vestlige og ikke-vestlige indvandrere nu næsten halvdelen

 

Den ene dag taler de om, at robotterne vil frigøre en masse arbejdskraft. Den anden dag taler de om, at vi skal have mange ikke-vestlige indvandrere til Danmark, fordi vi vil mangle arbejdskraft i fremtiden.

 

Samtidig foregøgler de befolkningen, at et samfunds rigdom afhænger af, hvor mange mennesker det rummer. Derfor skal vi have masser af migranter hertil, lyder det.

 

Men hvis det holdt stik, ville Danmark være et ludfattigt land, for vi har jo kun en lille befolkning. Hele dette ræsonnement er forvrøvlet.

 

Det afgørende er, hvor megen rigdom vi skaber pr. indbygger. Og her vejer de ikke-vestlige indvandrere altså på den negative side.

 

Tilstrømningen

De nye tal vil få mange politikere og andre til at tale formanende om, hvor vigtig integrationen er. Men hvordan i alverden skulle man tro på integrationen fremover, når den slet ikke har fungeret hidtil? Vi har ellers haft rigtig mange år til at afprøve den.

 

Læs også
Indvandringen til Danmark er slet ikke under kontrol – problemerne vokser fortsat, og snart kan de ikke længere stoppes

Der findes kun én vej til at forhindre, at en massiv ikke-vestlig indvandring skaber opløsning i vores samfund: Der skal styr på tilstrømningen.

 

Trængende mennesker i den tredje verden skal hjælpes i deres nærområder. Danmark skal have styr på sine grænser og insistere på selv at bestemme, hvem og hvor mange der kommer hertil.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…