Folk, der har fjernvarme, er stavnsbundne

Colourbox

Lige siden 1788 har loven om stavnsbåndets ophævelse været et symbol på de landboreformer, der i slutningen af det 18. århundrede hævede den danske bondestand op – eller næsten op – på niveau med alle andre stænder.

 

I øjeblikket er fyringssæsonen på sit højeste, og i mange husstande, der er helt afhængige af fjernvarme, er man med rette optaget af, om der er udsigt til lavere varmepriser.

 

Svaret er, at de 1,6 millioner hustande og mere end 3,6 millioner danskere, der får deres varme fra fjernvarme, kan se frem til højere varmepriser!

 

64 procent af alle hustande har fjernvarme, og selvom producenterne af kedler og fjernvarmerør roser sig af at Danmark er internationalt førende inden for fjernvarme, er realiteten at fjernvarmekunderne – på godt og ondt – er stavnsbundet til sin fjernvarmeleverandør.

 

Hvad er der så i vente? Fjernvarmekunderne skal i hvert fald ikke forvente lavere varmepriser. På trods af alle politiske aftaler og rimelig tæt regulering er det en kendsgerning, at fjernvarmesektoren er karakteriseret ved svingende effektivitet og alt for store forskelle i fjernvarmepriser.

 

Energitilsynet offentliggør tre gange årligt en statistik over fjernvarmepriser. Prisstatistikken indeholder priser for hver enkelt af de ca. 430 varmeforsyninger, der indberetter til Energitilsynet og leverer fjernvarme til husstande.

 

Energitilsynets seneste varmeprisstatistik omfatter priser pr. 1. august 2016. Det fremgår, at den gennemsnitlige årlige varmeregning for et hus på 130 m2 udgør i 2016 13.852 kr. Statistikken afslører samtidig, at der er uacceptable forskelle i varmepriserne, og det betyder, at nogle boligejere betaler alt for meget for varmen.

 

Dyreste og billigste fjernvarme

Forskellene i fjervarmepriser ud over landet er oprørende. Landets dyreste fjernvarme betyder, at der for et ”normalhus” på 130 m2 i Hyllinge-Menstrup Kraftvarme A.m.b.a. skal betales 23.870 kr.

 

Rise Fjernvarme, Hundslund-Oldrup, og Lørslev fjernvarmeforsyning følger godt med i den meget dyre ende.

 

Gassum Hvidsten Kraftvarmeværl A.m.b.a. leverer med en regning på 4.622 kr. for et hus på 130 m2 landets billigste fjernvarme fulgt af Give Fjernvarme med en regning på 7.578 kr. fulgt af Tørring Kraftvarmeværk og Vinderup.

Læs også
 Det er politiets fornemste opgave at beskytte truede personer – ikke at lukke munden på dem

 

Årsagerne til de store forskelle i driftsledelse, at nogle værker har svært ved at udnytte de størrelsesøkonomiske fordele, brændselsvalget, dårlig driftsledelse og samtidig er der også en række andre grunde til den store variation i værkernes effektivitet.

 

Udsigt til dyrere fjernvarme ved bortfald af ”grundbeløb”

Trods al politisk snak om effektivisering og privatisering er der udsigt til en stigning i varmepriserne på 2,5 mia. kr., når det særlige grundbeløb ved udgangen af 2018 bortfalder. Grundbeløbet er hidtil givet til de danske decentrale kraftvarmeværker, som fortrinsvis anvender naturgas. Grundbeløbet har blandt andet fungeret som en kompensation for bindingen til naturgas som brændsel samt en slags forsikring mod høje varmepriser, da elmarkedet blev liberaliseret.

 

Forrentning af indskudskapital

Energitilsynet har den 3. februar 2017 truffet afgørelse om godkendelse af forrentning af indskudskapital for EnergiGruppen Jylland Varme A/S på 172 mio. kr. for 2011-2017. Men afgørelsen kan vise sig at komme til koste langt mere end 172 mio. kr. for de danske fjernvarmekunder. For afgørelsen åbner for, at også andre selskaber kan udskrive store ekstraregninger til fjernvarme-kunder, og allerede nu ligger der 60 lignende sager på bordet hos Energitilsynet.

 

Hos Dansk Fjernvarme frygter direktør Kim Mortensen, at flere selskaber vil gøre brug af mulighed. Men han maner alligevel til besindighed, da der er stor interesse i at have konkurrencedygtige priser på fjernvarme.

 

Emne for kommunalvalget?

Læs også
Under en stor razzia kæmpede politiet med en aggressiv araber – da de fandt ud af, hvem de havde fat i, blev de rystede

Hvad er mulighederne for de stavnsbundne fjernvarmekunder? I november 2017 afholdes der kommunalvalg, og en af de muligheder utilfredse fjernvarmekunder har er at skabe opmærksomhed om de lokale fjernvarmeforhold op til kommunalvalget i efteråret 2017.

 

Nærmere oplysninger om Energitilsynets afgørelse om forrentning af indskudskapital:

http://energitilsynet.dk/tool-menu/kontakt-og-presseinfo/nyheder/enkelt-nyhed/artikel/forrentning-af-indskudskapital-2011-2017-i-energigruppen-jylland-varme-as/

Enkelt nyhed: Energitilsynetenergitilsynet.dkHvis EnergiGruppen Jylland Varme A/S ønsker at udnytte muligheden for at indregne forrentningen i priserne, skal indregningen i varmepriserne påbegyndes 1. maj 2017.

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…