Smæk til EU: Borgerne kræver, at de enkelte lande selv skal bestemme over deres grænser

foto: Hanne Buchberg
Udskriv

Det anerkendte amerikanske analyseinstitut Pew Research Centre har stillet to centrale spørgsmål til borgerne i ni EU-lande (Danmark er ikke med).

 

For det første: Hvem skal træffe beslutningerne om indvandring til EU-landene af personer uden for EU? Skal det være det enkelte lands regering, eller skal det være EU?

 

For det andet: Hvem skal træffe beslutninger vedrørende indvandring af EU-borgere til det enkelt medlemsland?  Skal det være det enkelte lands regering, eller skal det være EU?

 

Svarene er yderst bemærkelsesværdige. De giver smæk til EU.

 

Vægten på det nationale

Undersøgelsen sætter sagen på spidsen. Den spørger, som om det enten skal være EU eller de enkelte lande, der skal bestemme det hele.

 

I virkelighedens verden blander både EU og medlemslandene sig i disse spørgsmål.

Læs også
‘Eksperter’ påstod, at den stramme udlændingepolitik ville lægge Danmark for had i udlandet – men det er gået stik modsat

 

Men Pew-undersøgelsen giver et indtryk af, hvad befolkningerne lægger vægt på. Her er konklusionen klar:

 

De lægger først og fremmest vægt på, at deres land bestemmer over sine egne grænser.

 

Svarene på det første spørgsmål

Er det EU eller det enkelte lands regering, der skal træffe beslutningerne vedrørende indvandring af personer med herkomst uden for EU?

 

Tager man fordelingen i alle de de ni EU-lande i undersøgelsen, svarer hele 74 procent: det enkelte lands regering. Kun 23 procent siger: EU.

 

Læs også
Det er blevet en levevej for romaer at samle flasker i Danmark – nu får de hjælp af det politisk korrekte København!

I Frankrig er fordelingen 75 vs 22 procent. I Tyskland 75 vs 23 procent, i Holland 74 vs 23 procent og i Sverige er den 70 vs 27 procent.

 

Svarene på det andet spørgsmål

Er det EU eller det enkelte lands regering, der skal træffe beslutningerne vedrørende EU-borgernes bevægelser over medlemslandenes grænser?

 

Tager man de ni lande som helhed, svarer 66 procent: det enkelte lands regering. Kun 27 procent svarer: EU.

 

Denne holdning støder direkte sammen med et grundprincip i EU: arbejdskraftens fri bevægelighed på tværs af landegrænserne.

 

Den ene gang efter den anden bliver det slået fast, at danske politikere ikke kan bryde med dette princip. EU-reglerne sikrer, at EU-borgere har retten til frit at rejse til Danmark for at søge arbejde.

Læs også
Jeg holdt ferie i det skønne Skåne – men fik en trist oplevelse, da jeg så, hvordan svenskerne bliver skiftet ud med mennesker fra fremmede kulturer

 

Ofte bliver vi mindet om dette grundprincip i EU. Senest i debatten om romaerne, der også beskyttes af reglen om, at de frit kan rejse ind og blive her i tre måneder, mens de skal forestille at søge arbejde.

 

Her bestemmer EU.

 

Men borgerne i undersøgelsens ni EU-lande ønsker altså, at det enkelte land skal have større indflydelse på, hvornår EU-borgere må rejse ind i deres land.

 

Skyder hul i de politisk korrekte medier

Målingen fra Pew Research Centre skyder hul i meget af tidens mediedækning.

 

Her påstår mange af de politisk korrekte journalister og meningsdannere, at det nationale nu er ved at glide i baggrunden.

 

Vælgerne løber væk fra ”nationalismen” og ”populismen”, som de formulerer det. Men det er klicheer, der ikke fanger den politiske virkelighed.

 

Det står klart, at langt de fleste EU-borgere vil bevare EU. I de ni lande som helhed ønsker kun 18 procent at forlade EU, mens 77 procent vil blive.

 

Men Pew-målingen understreger, hvor meget national selvbestemmelse og kontrol med egne grænser betyder for Europas befolkninger. Der bliver mere national grænsekontrol i fremtiden, ikke mindre.

 

Uanset hvad politisk korrekte journalister hævder.

 

http://www.pewglobal.org/2017/06/15/most-europeans-judge-brexit-as-bad-for-eu-and-uk/?utm_content=bufferc2a21&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer#views-of-the-uk

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ