Danskere og europæere er meget kritiske over for muslimsk indvandring – alligevel bliver Danmark og Europa stadig mere muslimsk

Arkiv (Foto: Steen Raaschou)

En ny dansk meningsmåling viser et stort flertal for, at indvandringen af muslimer bør begrænses: 64 procent (TNS Gallup/Berlingske).

 

Det er en markant stigning i forholdt til 2015, hvor det var 54 procent.

 

En omfattende måling i 10 EU-lande, hvor Danmark ikke var med, viste for nylig et klart flertal for helt at stoppe for indvandring fra muslimske lande.

 

Den folkelige holdning til muslimsk indvandring er altså meget kritisk. Alligevel bliver Danmark og mange andre europæiske lande stadig mere muslimske.

 

Det er bagtæppet for de vigtige europæiske valg, der foregår i marts, april, maj og september. Startende med det hollandske i dag.

 

Europæerne: Fuldt stop for muslimsk indvandring

Den store europæiske undersøgelse er gennemført af det anerkendte britiske Royal Institute for International Affairs.

 

Over halvdelen af de adspurgte europæere (55 procent) går ind for fuldt stop for indvandring fra de muslimske lande.

 

I Østrig har 65 procent denne holdning, i Belgien er det 64 procent, i Frankrig 61 procent og i Tyskland 53 procent.

 

Denne kritiske holdning til muslimsk indvandring er sikkert blevet kraftigt styrket af den massive asyltilstrømning i 2015.

 

Man har fået de meget store kontraster mellem den vestlige og den muslimske verden langt tættere ind på livet.

Læs også
Danmark har fået en ny stormoské – Den Korte Avis har været på besøg

 

Stadig mere muslimsk

Efter 2015 har tilstrømningen været mindre massiv. Men sidste år var den stadig relativt høj.

 

Samtidig sætter den voldsomme tilstrømning i 2015 sig varige spor i befolkningens sammensætning. Mange unge er kommet hertil fra muslimske lande, og det øger antallet af både indvandrere og efterkommere markant.

 

Dertil kommer, at der med meget stor sandsynlighed vil komme et nyt stærkt pres for indvandring fra ikke-vestlige, overvejende muslimske lande.

 

Enorme befolkningsgrupper i Afrika, Mellemøsten og det sydlige Asien venter på at komme til Europa.

 

Allerede i dag er kendsgerningen, at migranter fra den muslimske verden udgør en voksende andel af den danske og europæiske befolkning.

 

Læs også
Video fra Sverige: Muslimske piger tvinges til at gå ind bagerst i bussen, drengene skal have de forreste pladser

Eller for at sige det meget direkte: Danmark og Europa bliver stadig mere muslimsk.

 

Folkelig mistillid

Denne fundamentale kendsgerning bliver stort set aldrig omtalt i den politiske debat, selv om den har vidtrækkende konsekvenser for vores samfund.

 

Dette sker, selv om befolkningerne eftertrykkeligt frabeder sig netop denne udvikling. Det politiske flertal vil ikke gøre, hvad der skal til for at stoppe den.

 

Resultatet er en betydelig folkelig mistillid til politikerne. Den går noget op og ned, men den ligger og murrer hele tiden.

 

På den baggrund går hollænderne i dag til parlamentsvalg. Frankrig skal have præsidentvalg den 23. april og 7. maj. Og i Tyskland er der valg til Forbundsdagen den 24. september.

 

Uberegnelig situation

Læs også
SIDSTE NYT: Den formodede gerningsmand til terrorangreb på seks franske soldater er blevet skudt i sin mørke BMW og anholdt

Men selv om disse vigtige valg foregår i en stemning af politisk mistillid og kritik af muslimsk indvandring, så bliver de også påvirket af andre forhold, som kan variere fra land til land. Det gør situationen uberegnelig.

 

I Holland kan de voldsomme tyrkiske angreb på ministerpræsident Mark Rutte meget vel gøre ham til sejrherre.

 

Både i Holland og Tyskland kan der ske det, at vælgerne støtter protestpartier i løbet af valgperioden, men ender med at vælge det sikre i form af de store partier på midten.

 

I Frankrig er hele billedet blevet mudret på grund af de politiske og juridiske angreb på den tidligere storfavorit, den konservative og islamkritiske Francois Fillon.

 

Så selv om europæerne har et klart ønske om at bremse den muslimske indvandring, kan man ikke ud fra det slutte sig til bestemte resultater ved valgene.

 

Og man kan slet ikke slutte sig til, at de kommende regeringer vil forhindre, at Europa bliver gradvis mere muslimsk. Tværtimod er der al mulig grund til at frygte, at det politiske svigt vil fortsætte.

 

Læs også
Skandale: 50 familier i indvandrerghettoen Tingbjerg modtager hver for 600.000 kroner i sociale ydelser om året

https://www.chathamhouse.org/expert/comment/what-do-europeans-think-about-muslim-immigration

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…