Danmark overfortolker konventionerne – derfor strømmer det ind med illegale migranter

Foto: Privat

En meget stor del af den danske befolkning ønsker en opbremsning af indvandringen af flygtninge og migranter. Hver gang dette ønske fremsættes, bliver det afslået med henvisning til FNs flygtningekonvention.

 

Hvis man har status som flygtning, kan man søge om asyl ved den danske grænse. Det er korrekt. – Hvis man er migrant, har man derimod ikke krav på at kunne søge asyl og kan derfor afvises ved grænsen. Det er også indlysende korrekt, men temmelig overset i den politiske debat. Hvis man flygter fra et krigsområde, kommer i flygtningelejr og bliver godkendt som reel flygtning, så får man naturligvis flygtningestatus.

 

Hvis man derimod som flygtning forlader flygtningelejren og begiver sig på vandring igennem fredelige lande, så mister man som en følge af det naturligvis sin status som flygtning og bliver migrant. Sådan må det være.

 

IKKE NØDVENDIGT AT BRYDE KONVENTIONER FOR AT VISE HANDLEKRAFT

Hvis ovenstående antagelser er korrekte, så kan Danmark bestemme sig til at afvise migranter ved grænsen, uden at overskride konventionen, så hvad er problemet? Hvorfor er der så  ingen af de borgerlige partier eller det socialdemokratiske DF, som jo ellers alle snakker om opbremsning, som gør noget ved det?

 

Hvis danske politikere handlede ansvarligt og rationelt, kunne grænsen lukkes helt for illegale migranter – vel at mærke uden at bryde nogen international konvention overhovedet (!). Et større beløb ville dermed kunne spares og en del af dette kunne gives til  at drive flygtningelejre i nærområderne. Mange flere reelle flygtninge ville på den måde kunne hjælpes. Oven i købet ville vi kunne tage et antal flygtningefamilier fra FN- flygtningelejre. Familierne bør af gode grunde udvælges, så der er sandsynlighed for, at de kan integreres.

 

DELER POLITIKERNE BEFOLKNIINGSFLERTALLETS ØNSKER?

Det er den slags overvejelser, man gør sig som en af de mange danskere, der gerne vil bevare Danmark, så også vore børn og børnebørn kan leve her. Hvis de folkevalgte politikere deler dette ønske med et stort flertal i den befolkning, hvis tarv de er sat til at varetage, så må de snart besinde sig og tage et ansvar for femtidens Danmark på sig. En naiv og dødsensfarlig multikulturel drøm bør ikke blokere for sund fornuft.

 

Stop til en begyndelse al den nedladende politisk korrekte snak om, at almindeligt sundt tænkende danskere er højre0rienterede populister og nationalister. – Vel er vi ej! Må vi være fri for den slags stigmatiseringer fra dem, der mener at have patent på en god tone i debatten.

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…