Kystsikring i Danmark er en fælles opgave

Colourbox

Ingen dansker ønsker at gøre Danmark mindre

Hver gang en vinterstorm kommer ind over Danmark, skaber den ødelæggelse i form af væltede træer og hustage samt oversvømmelser, der ikke kun trænger ind i husene og eroderer kystområder men også tager en lille bid af Danmark.

 

I de senere år er stormene blevet voldsommere, og med den globale opvarmning bliver der flere og større oversvømmelser. Pga. isens afsmeltning ved polerne tales der om vandstigninger i de kommende år og århundreder – mellem 80 cm og 80 m – ikke kun pga. isen, der smelter, men ved et varmere vand bliver dets volumen større. Det er på høje tid, at politikerne tager det alvorligt, og det er nu, man skal sikre kysterne, før fremtidige storme rammer Danmark.

 

Stormen ’Bodil’ i december 2013 fik konsekvenser bl.a. for folk omkring Roskilde fjord, der i dag ikke sover trygt om natten, når det stormer. Der var på landsbasis skader for over 10 mia. kr.

 

Stormen ’Urd’ ramte Danmark 26. december 2016 og forårsagede store oversvømmelser mange steder i de danske kystområder med store vandmasser, der trængte ind i Østersøen og på vejen tilbage oversvømmede steder nær bælterne, hvor vandet pressede sig igennem. Nær Gedser Odde blev en skrænt eroderet med efterfølgende jordskred, så 3 m af kysten forsvandt. Man har forsømt at lave høfder, som kunne have forhindret denne ødelæggelse.

 

Det er en fælles opgave at sikre de danske kyster mod fremtidige storme

Det er ikke rart at få kælder og stue fyldt med vand evt. blandet med kloakvand. Man kunne måske lade være at bygge og bo så tæt på havet, men når det tager noget af vort land, så må selv folk, der bor på ’Himmelbjerget’ være interesseret i at bevare Danmark. Det bør være en folkeopgave.

 

Alle kan undvære 20 kr. om måneden?

Jeg ønskede at starte en crowd-funding til kystsikring af Danmark og regnede ud, hvad det kunne blive til, hvis 10.000 eller 100.000 danskere ville støtte med 20 kr. om måneden i et år:

 

10.000 x 20 kr. x 12 mdr. = 2.4 mio. kr.

100.000 x 20 kr. x 12 mdr. = 24 mio. kr.

 

Jeg ville betale de 1100 kr. til indsamlingsnævnet, og banken kunne oprette konto, men som privat person skal der betales skat af det indsamlede beløb! Jeg opgav, men politikerne kan skaffe penge ved et kystsikringsgebyr lig rottebekæmpelsesgebyret på 2 x 82 kr., jeg betaler via ejendomsskatten.

 

Læs også
Gribskov Kommune kaldes Nordsjællands perle – få en guide her

Man kunne lave et TV show med formålet: Bevar Danmark!

Ved Danmarksindsamlingen den 4. feb. 2017 arrangeret af DR til gavn for sultende børn kom der 90 mio. kr. i kassen. En indsamling til kystsikring kunne måske skaffe et lignende beløb?

 

Kystsikring er vigtig – og det er nu, man skal sikre sig mod de storme, der kommer til efterår, vinter og i fremtiden. Det er bedre og billigere at forebygge end at reparere skaderne.

 

Den globale opvarmning bør dog først og fremmest bremses. Politikerne har svigtet, når de fossile brændstoffer (iflg. BP) i 2015 stadig leverede 86% af den globale energi!

 

Jonna Vejrup Carlsen, global-alarm.dk

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…