Kampen i EU mellem åbne grænser og national grænsekontrol er slut – grænsekontrollen vinder, men …

Colourbox

Den 11. november i år udløber den midlertidige grænsekontrol, som Danmark har i øjeblikket. Den bliver ikke forlænget af EU-Kommissionen.

 

Eller rettere. Den bliver ikke forlænget i den form, som den har haft hidtil.

 

Til gengæld får vi lov til at oprette en ny slags grænsekontrol med en anden begrundelse. Og den kan vi i realiteten beholde permanent.

 

Dermed er en historisk kamp inden for EU slut: Kampen mellem de åbne grænser og den nationale grænsekontrol.

 

Grænsekontrollen vinder. Men … alt afhænger af, hvordan retten til grænsekontrol nærmere bliver brugt.

 

Nye regler

Tre gange har Danmark fået forlænget sin nuværende grænsekontrol. Det samme er sket for andre EU-lande.

 

Nu siger Kommissionen stop. Denne grænsekontrol blev nemlig indført for at bremse asylstrømmen ind i vores lande, fordi kontrollen ved den ydre grænse i Grækenland ikke fungerede.

 

For øjeblikket er asylpresset mod blandt andet Danmark aftaget. Derfor får vi ikke en ny forlængelse af denne kontrol.

 

Alligevel kan vi fortsætte kontrollen – bare efter andre regler. Fremover skal begrundelsen for grænsekontrollen være truslen fra terror.

 

Med denne begrundelse kan vi forlænge grænsekontrollen, så langt øjet rækker. I morgen, onsdag, vil EU-Kommissionen fremlægge de nærmere retningslinjer.

Læs også
EU-Domstolen foretager grov diskrimination mod Israel – kræver speciel mærkning af israelske varer fra besatte områder

 

Men landene kan sådan set bare gå selv. Det gør Frankrig allerede.

 

Inger Støjberg: Kontrollen fortsætter

Reelt er dette et kæmpenederlag for EU-Kommissionen og for hele ideologien om åbne grænser inden for EU. Man finder bare et nyt regelsæt for at sminke nederlaget.

 

Kommissionen har måttet lægge sig fladt ned, fordi Danmark har EU’s to stærkeste medlemmer som allierede: Tyskland og Frankrig.

 

Vi kan nu selv indføre grænsekontrol for en længere periode ad gangen. Nok så vigtigt: Det kan vi blive ved med, så længe terroren truer – og det gør den i al overskuelig fremtid.

 

Der er således ingen udsigt til, at den nationale grænsekontrol i Danmark bliver fjernet igen. Det slår udlændingeminister Inger Støjberg da også fast.

 

Læs også
Erdogan vil ødelægge kurderne – EU og FN er magtesløse

Virkeligheden vinder, men …

Tilhængerne af national grænsekontrol har vundet. Man kan også sige, at virkeligheden har vundet.

 

For det står krystalklart, at national grænsekontrol virker. Åbne grænser er et ideologisk fantasifoster.

 

Dette er i sig selv en stor sejr for den sunde fornuft. En sejr, som ingen glæder sig mere over end Den Korte Avis.

 

Men så kommer det næste store slag. Det slag, der drejer sig om, hvordan grænsekontrollen konkret bliver brugt.

 

Stærk bemanding og skrappe regler

En svag grænsekontrol vil give svage resultater. Det er det, som blandt andet sværmerne i Det radikale Venstre arbejder for.

 

Læs også
Langt over to hundrede menneskesmuglere er fængslet på grund af grænsekontrol – men Radikale kaldet det symbolpolitik

Bemandingen skal være tilstrækkelig stærk til at opfange både terrorister, kriminelle og illegale migranter.

 

Samtidig skal grænsekontrollen kombineres med kraftig opstramning af reglerne for, hvem der har lov til at rejse ind i landet.

 

I fremtiden skal man ikke have mulighed for at komme ind bare ved at sige ”asyl”. Asylansøgninger bør behandles på grænsen.

 

Men et vigtigt første skridt er taget: Den nationale grænsekontrol er kommet for at blive.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…