Flertallet i Folketinget siger nej til at indføre grænsekontrol med asylstop – det kommer til at koste danskerne milliarder

Modelfoto/Arkiv

Efter at Finansministeriet har oplyst, at ikke-vestlige indvandrere i 2014 kostede det danske samfund 33 milliarder kroner, er et asylstop blevet mere aktuelt end nogensinde, og der er intet til hinder for, at det kan gennemføres.

 

”Da de kommer fra et sikkert land som for eksempel Tyskland, kan de jo ikke kalde sig forfulgte,” lyder begrundelsen fra Dansk Folkepartis udlændingeordfører, Martin Henriksen

 

Den holdning bakkes op af Institut for Menneskerettigheder:

 

”Juridisk er der ikke noget til hinder for den her løsning. Der er ingen problemer med konventionerne, så længe de flygtninge, der selv kommer til Danmark, men automatisk afvises, sendes tilbage til sikre lande. Lande, hvor de ikke risikerer overgreb,” sagde Instituttets direktør, Jonas Christoffersen, således til Berlingske Tidende den 27. august sidste år.

 

Socialdemokratiet foretrækker EU-løsninger

På trods af, at selv det kritiske Institut for Menneskerettigheder erkender, at der intet er til hinder for at stoppe asylansøgere ved grænsen, blev forslaget alligevel afvist af et stort flertal i Folketinget under førstebehandlingen den 23. marts.

 

Således fastslog den socialdemokratiske ordfører, Mattias Tesfaye, at Danmark skal være en del af EU’s fælles asylsystem:

 

”Jeg forstår godt hensigten og logikken bag forslaget, men jeg frygter, at de realpolitiske konsekvenser vil være, at Danmark umuligt kan blive en del af det fælleseuropæiske asylsystem,” sagde Tesfaye blandt andet og understregede:

 

”Vi skal selvfølgelig følge udviklingen nøje, men de her foreslåede ændringer er ikke, hvad Danmark har brug for. Derfor støtter Socialdemokratiet ikke forslaget.”

 

Danmark skal være en del af EU’s kvotefordeling

Ikke uventet var De Radikale heller ikke begejstrede for forslaget:

 

Læs også
Langt over to hundrede menneskesmuglere er fængslet på grund af grænsekontrol – men Radikale kaldet det symbolpolitik

”Løsningen vil være en kvotefordeling i EU, og det er det forslag, der ligger på bordet med et flertal af lande bag sig, og jeg synes, det ville være helt optimalt, hvis Dansk Folkeparti kunne bakke op om det, lød det fra den radikale ordfører, Sofie Carsten Nielsen, som understregede:

 

”Men har man krav på asyl, er man flygtning, og det er for mig de kriterier, der gælder i forhold til hvem, vil skal give asyl.”

 

Alternativet vendte også tommelfingeren nedad:

 

”Vi synes ikke, vi skal lukke vore grænser permanent, sådan som der lægges op til,” fremførte partiets ordfører, Josephine Fock, blandt andet.

 

Liberal Alliance ville heller ikke støtte forslaget, førend der var oprettet asylcentre i tredjelande:

 

”Liberal Alliances politik er jo, at man skal have de her asylcentre uden for Europas grænser, men det kræver, at alle de europæiske lande er med på det, før vi er,” erklærede partiets ordfører, Laura Lindahl, og afviste med den begrundelse forslaget.

 

Læs også
Omvendt grænsekontrol: De kriminelle fik et chok og politiet kunne gnide sig i hænderne over fangsten

Enhedslisten: Det har ikke noget med virkeligheden at gøre

Heller ikke hos Enhedslisten faldt forslaget i god jord, idet partiets ordfører, Johanne Schmidt-Nielsen, dog kunne tilslutte sig den del af forslaget, der handler om at tage imod kvoteflygtninge direkte fra FN’s flygtningelejre.

 

Til gengæld afviste ordføreren enhver tanke om at lukke af for asylansøgere den danske grænse:

 

”Det synes vi er en dårlig idé, vi synes, det er usolidarisk over for de mennesker, som er tvunget på flugt, og vi synes også, det er usolidarisk over for resten af Europa,” lød det fra Johanne Schmidt-Nielsen, som herefter gav forslaget følgende svada med på vejen:

 

”Så jeg vil sige, at ikke alene har det her forslag ikke noget med virkeligheden at gøre, det har heller ikke noget med retssikkerhed at gøre. Vi stemmer imod forslaget.”

 

Venstre: Der er jo ikke ret mange asylansøgere

I sin ordførertale henviste Venstres ordfører, Marcus Knuth, til regeringens stramninger, som efter ordførerens opfattelse har været med til nedbringe antallet af asylansøgere.

 

Læs også
Dansk Folkeparti stiller krav til ny regering om fast grænsekontrol – det er der meget gode argumenter for

”Situationen lige nu ved den danske grænse er, at asylantallet stort set er faldet liniært det sidste meget, meget lange stykke tid. Derfor støtter vi ikke op om det her beslutningsforslag,” lød det fra Marcus Knuth, som dog understregede:

 

”Men vi tvivler ikke på at hive i den såkaldte nødbremse, såfremt der igen skulle komme et pres på de danske grænser.”

 

Denne såkaldte nødbremse giver regeringen mulighed for i en presset situation at afvise asylansøgere ved den danske grænse. Der er tale om en ordning, som Dansk folkeparti fik gennemført under finanslovsforhandlingerne.

 

Først ville De Konservative selv, men så pludselig …

Tilbage i december 2015 lancerede De Konservative et forslag lig det, som Dansk Folkeparti nu har til behandling.

 

Dengang trak De Konservative imidlertid deres forslag tilbage, men efter at de nu har fået chancen for at stemme for et lignende forslag fra Dansk Folkeparti, ville de pludselig ikke være med.

 

Heller ikke, selvom sagkundskaben har erklæret, at det ikke er i strid med Danmarks såkaldt internationale forpligtelser.

Læs også
Tyskerne er blevet mere kritiske over for asylansøgere – de stoler ikke på dem

”Vi støtter vores internationale forpligtelser, nødbremsen, et velfungerende Dublinsamarbejde, og vi støtter derfor ikke beslutningsforslaget,” konkluderede Naser Khader kort og godt i sin ordførertale, der varede under ét minut.

 

Socialistisk Folkeparti var ikke til stede under Folketingets behandling af Dansk Folkepartis forslag, og havde heller ikke bedt nogle af de andre ordførere om at tilkendegive partiets holdning.

 

Opfordring fra DF: Fortæl hvad I mener under en valgkamp

I sin afsluttende tale beklagede ordføreren for forslagsstillerne, Dansk Folkepartis udlændingeordfører, Martin Henriksen, at der ikke var flertal for at lukke af for asylansøgere ved den danske grænse.

 

Idet han henviste til, at Danmark efter Dansk Folkepartis opfattelse ikke kan modtage mere end 500 flygtninge inklusive familier fra FN’s flygtningelejre, opfodrede han Folketingets øvrige partier til ligeledes at melde klart ud, hvor mange flygtninge, de mener, Danmark skal modtage.

 

”Så kan de partier, der mener, at vi skal tage 10.000 om året eller 20.000 om året, argumentere for det i en valgkamp, og så kan de se, hvor mange stemmer de får for det,” lød opfordringen fra Martin Henriksen.

 

Han understregede, at Dansk Folkeparti fortsat vil presse på for at få lukket grænsen.

Læs også
Stramninger var hårdt påkrævet: På blot fire år har asylansøgere kostet samfundet over tretten milliarder kroner

 

”Vi vil fortsat bygge videre og sørge for, at man hele dagen, alle dage, året rundt kan afvise asylansøgere ved den danske grænse. Det er entydigt i dansk interesse efter vores opfattelse, erklærede Martin Henriksen til slut.

 

https://www.b.dk/politiko/eksperter-asylansoegere-kan-afvises-ved-graensen

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…