Vred læser: Jeg bliver tvunget til at spise halalkød og betale til muslimske organisationer

Foto: Steen Raaschou

Af Jacob Rasmus Iversen

 

Endelig er der en politiker (kommunalpolitiker fra Horsens), der begynder at modarbejde den stadig pågående islamisering af det danske samfund. Han vil have fjernet det religiøse halalkød fra de offentlige institutioner. Godt begyndt, men der er lang vej endnu.

 

Problemet med halalkød er jo følgende:

Ingen mærkning

Kødprodukter i danske dagligvarebutikker er mærket med alt ”mellem himmel og jord”, således at kunderne på et oplyst grundlag har mulighed for at vælge det produkt som bedst muligt opfylder deres krav. Mange af oplysningerne er i øvrigt lovbefalet.

 

En ting der glimrer ved fravær på deklarationerne på kødvarer er, hvorvidt de stammer fra halalslagtet dyr, og dette selvom det for hundredtusindvis af danskere ville være et helt afgørende kriterie for hvorvidt, de ville købe produktet eller ej.

 

Muslimske ritualer

Halal-slagtning har udspring i den muslimske religion, og foregår efter et bestemt ritual med rødder i muslimernes hellige bog, Koranen.

 

Eksempelvis er slagtningen ledsaget af en muslimsk bøn, fremført af en rettroende muslim. Halal-slagteritualet er således helt baseret på Islam, den muslimske religion.

 

For danskere, og her naturligvis inklusive det store flertal, der bekender sig til kristendommen, er halalslagtning en kulturfremmed foreteelse baseret på en fremmed religion, der på væsentlige punkter har værdier i direkte modsætning til den kristendom, Danmark og danskerne har bekendt sig til i over tusind år.  

 

Meget kød i de danske dagligvarebutikker er i dagens Danmark – selvom man altså ikke kan se det – halalslagtet jf. den seneste tids omtale i dagspressen.

 

Danskere gives ikke en ”kinamands chance” for – hvis ønsket – at fravælge halal-kød.

Læs også
En realistisk energiaftale, der sikrer forsyningssikkerheden – er det for meget at bede om?

 

Vi er et sekulært samfund

Åbenbart er et religiøst krav fra det store og stadig voksende muslimske samfund i Danmark imødekommet af producenterne, sikkert ud fra devisen, at danskerne er da ”ligeglade”.

 

Men sandheden er, at kristne danskere de facto – på grund af den manglende mærkning – tvinges til at spise muslimsk velsignet halal-kød, selvom de ikke ønsker det. Endvidere tvangsindlægges de herved også til økonomisk at støtte Islam, eftersom halal slagterier skal købe licens hos muslimske organisationer for at få tilladelse til halal-slagtningerne.  

 

Det sekulære samfund, som er en dansk grundværdi og som indebærer, at religion skal holdes langt væk fra det offentlige rum, er stille og roligt ved at blive undergravet i vores, danskernes, misforstået tolerance og – desværre – apati.  

 

En stor græsk filosof har sagt: “Tolerance og apati er et døende samfunds sidste dyder!”

 

Lad os ikke håbe vi er kommet dertil i dagens Danmark, ja, at vi aldrig kommer dertil, selvom man sommetider kan have sin tvivl.

 

Læs også
Kæmperegninger til fjernvarmekunderne

Islamisering

Det er nemlig ikke kun med halal-kød, at vi ser islamiseringen stille og roligt æder sig ind på det danske samfund. Det sker desværre indenfor det ene område efter det andet:

 

muslimske bederum i offentlige institutioner,

 

muslimske friskoler (der tenderer til koranskoler),

 

ombygning/ tilpasning af svømmehaller til islamiske normer,

 

muslimske gymnasier,

 

voksende antisemitisme,

Læs også
EL-Forbundet: Der er overpriser på strøm – få gode råd til at skære 2.000 kr. af elregningen

 

spirende ”uofficielle” shariadomstole i ghettoerne,

 

kristne symboler fjernes fra dagligvarer (eks. Lidl’s Fetaost fra Grækenland),

 

etniske danskere finder sig stiltiende i at blive kaldt ”vantro” i deres eget land,

 

stort set kun halalkød på Hvidovre Hospital,

 

årlige kæmpe islam-religiøse magtdemonstrationer i hovedstadens gader osv. osv.

 

Vi skal ikke finde os i det

Læs også
Danskerne vil have mere dyrevelfærd i supermarkedet

Det afgørende spørgsmål er: Skal vi – Danmarks oprindelige befolkning – tvinges til at tilpasse os den fremmedartet kultur, som mennesker, der frivilligt kommer til vores land, medbringer, eller skal de fremmede, der frivilligt kommer til vores land tilpasse sig vores kultur ?

 

Svaret burde være indlysende – og så mangler vi bare at beslutningstagerne handler derefter for at undgå, at den tidligere citerede græske filosofs kloge ord går i opfyldelse.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…