Danmark er hullet som en si, illegale migranter strømmer til – men hvor er den politiske vilje til at bremse strømmen?

Arkiv/Skærmprint

Det er nok kommet bag på mange, at et meget stort antal migranter lever illegalt i Danmark. Et skøn fra Rockwool Fondens Forskningsenhed lyder på cirka 18.000 personer.

 

Dette store antal kan vokse ganske kraftigt i de kommende år. Der er nemlig udsigt til en stærkt øget tilstrømning til Europa fra afrikanske lande.

 

Størsteparten af disse migranter er ikke reelle flygtninge. De kommer af økonomiske grunde, for at få bedre levevilkår.

 

Når de ikke kan opnå asyl, forsøger mange af dem i stedet at leve illegalt i landet. Og det ser ud til at lykkes i betydeligt omfang.

 

TV2 har gjort en fin indsats med at kaste lys over de illegale migranter. Senest har man afsløret, at illegale migranter har været brugt til underbetalt sort rengøringsarbejde hos burger-giganten McDonald’s. De var ikke ansat af McDonald’s selv, men af underleverandører.

 

Dansk Folkeparti og andre foreslår, at man skal kunne lukke en virksomhed, hvis den gentagne gange anvender illegal arbejdskraft.

 

Men sanktioner alene kan ikke få bugt med disse problemer, uanset hvor hårde sanktionerne er. Først og fremmest må man stoppe tilstrømningen af illegale migranter.

 

Men der synes ikke at være et politisk flertal, der har vilje til at gøre det.

 

Vi har ikke styr på vores grænser

De mange illegale migranter er udtryk for, at Danmark er hullet som en si.

 

Det er endnu værre i mange andre lande. Men også hos os er det altså relativt nemt at sive ind og blive her.

Læs også
Racisme mod franskmænd – de kalder os “hvide svin”

 

Resultatet er store ’underjordiske’ parallelsamfund og et voksende uorganiseret arbejdsmarked med elendige forhold.

 

Men trods TV2’s afsløringer er der foreløbig ikke mange politikere, som fortæller befolkningen, hvad de vil stille op med problemet.

 

Kernen i problemet er, at vi ikke har styr på vores egne grænser.

 

Grænsekontrol

Vi har fået en grænsekontrol. Den kaldes midlertidig af hensyn til EU, men den bliver hele tiden forlænget.

 

Denne kontrol har haft en vis virkning. Alligevel er der stadig store muligheder for at slippe ind i Danmark og slå sig illegalt ned.

 

Læs også
DA: Kommuner kan spare millioner ved færre indvandrere på offentlig forsørgelse

Man kan nemt finde en grænseovergang uden kontrol. Og selv hvor der er kontrol, er der gode muligheder for at slippe igennem.

 

Med et kraftigt voksende pres på Europa især fra Afrika er der grund til at frygte, at mange flere vil udnytte mulighederne for at komme illegalt til Danmark.

 

Lever i fortiden

Men foreløbig har det været småt med kommentarer til TV2’s afsløringer fra politikere og politi.

 

De burde jo komme med deres bud på, hvordan vi styrker grænsekontrollen. For uden styrket grænsekontrol har man ingen chance for at bekæmpe den illegale indvandring.

 

Men dansk politi har i de senere år nærmest set det som deres opgave at nedgøre grænsekontrol. Man har givet indtryk af, at det er en forkert anvendelse af ressourcerne.

 

Især Politiforbundets formand Claus Oxfeldt har beklaget sig over den grænsekontrol, vi allerede har – med den begrundelse, at den tager ressourcer fra vigtigere opgaver. Rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg har mildt sagt heller ikke været fortaler for grænsekontrol.

Læs også
Tyrkiet oversvømmer Europa med migranter

 

De to herrer lever i fortiden. Dengang før den store folkevandring, hvor man kunne bilde sig selv ind, at vi kan have pivåbne grænser.

 

Politi, medier og visse politikere prøver at skabe det indtryk, at vi bruger en frygtelig masse ressourcer på grænsekontrol. Men kendsgerningen er, at vi bruger meget få ressourcer på grænsekontrol. Og kendsgerningen er, at vi bliver nødt til at bruge flere.

 

Politikernes tavshed

Lige nu er tilstrømningen af asylansøgere til Danmark faldet. Det skyldes lukningen af Balkan-ruten og EU’s aftale med Tyrkiet.

 

Men snart må vi regne med den næste store bølge fra især Afrika, og her vil et meget stort antal være illegale.

 

Det vil kræve øget mandskab ved grænsen. Det vil meget tænkeligt kræve hegn på nogle strækninger. Og det vil kræve, at asylbehandlingen flyttes til grænsen – så folk, der ikke er berettiget til asyl, aldrig kommer ind i landet.

 

Læs også
Langt over to hundrede menneskesmuglere er fængslet på grund af grænsekontrol – men Radikale kaldet det symbolpolitik

Grænsekontrollen skal være smidig. Men den skal være stærkere end i dag.

 

Ellers bliver de 18.000 illegale migranter, vi debatterer nu, kun begyndelsen til noget langt større.

 

Lad os til en start høre, hvad politikerne siger til, at vi allerede har så mange illegale migranter. Foreløbig har tavsheden været slående. 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…