Melodi Grand Prix-skandalen – bestyrelsesformand i Wonderful Copenhagen ansvarlig for underskud på 21 millioner

Erhvervsstyrelsen kræver 21 millioner fra den tidligere bestyrelsesformand i Wonderful Copenhagen, Michael Metz Mørch, for de store millionunderskud i forbindelse med afholdelsen af Eurovison i København i 2014.

 

Det viser styrelsens endelig afgørelse, som blev offentliggjort onsdag.

 

De væsentligste forhold i Erhvervsstyrelsens afgørelse er følgende:

 

Styrelsen udtaler som fondsmyndighed kritik af bestyrelsesmedlem Simon Strange for ikke at have overholdt kravet om varetagelse af fondens interesser i relation til bestyrelsens beslutninger, idet Simon Strange har handlet efter instruktion fra Københavns Kommune uden behørig hensyntagen til, om instruksen var i overensstemmelse med fondens interesser.

 

Styrelsen kritiserer bestyrelsesformand Michael Metz Mørch for at have tilbageholdt væsentlig information for den øvrige bestyrelse.

 

Styrelsen finder, at de fra fondens side til Danmarks Radio afgivne støtteerklæringer ikke indeholder en juridisk bindende, økonomisk forpligtelse for fonden, men alene kan anses for at indeholde en indsatsforpligtelse.

 

Styrelsen kritiserer, at bestyrelsesformand Michael Metz Mørch overskred sin beslutningskompetence i forhold til fonden. Denne havde som bestyrelsesformand ikke en selvstændig beslutningskompetence og afgivelse af støtteerklæringerne til DR, som efter bestyrelsesformandens egen opfattelse var politisk bindende for fonden, og derfor forudsatte bestyrelsens beslutning herom.

 

Styrelsen finder dette særligt kritisabelt i forhold til støtteerklæringen af 30. april 2014, som bestyrelsesformanden underskrev, uagtet bestyrelsen få dage forinden havde besluttet, at der ikke måtte afgives yderligere erklæringer overfor DR.

 

Styrelsen udtaler desuden kritik af de menige bestyrelsesmedlemmer for ikke at have påtalt, at daværende bestyrelsesformand, Michael Metz Mørch, uden bestyrelsens forudgående godkendelse underskrev en støtteerklæring til DR, uagtet, at det forinden på et bestyrelsesmøde i fonden blev aftalt, at der ikke måtte afgives yderligere erklæringer over for DR.

 

Styrelsen finder, at bestyrelsesformand Michael Metz Mørch handlede ansvarspådragende ved beslutningen om mellemfinansieringen den 20. juni 2014 og beslutningen om underskudsdækningen den 18. august 2014. Styrelsen finder således, at Michael Metz Mørch i væsentlig grad har tilsidesat sine forpligtelser som bestyrelsesformand, og at han er erstatningsansvarlig, jf. § 44, stk. 1, i den dagældende lov om erhvervsdrivende fonde (nugældende lov § 126, stk. 1), i forhold til den trufne beslutning om slutfinansiering, der har medført et tab for fonden.

 

Det samlede tab i denne sag kan med sikkerhed på nuværende tidspunkt opgøres til i hvert fald 21 mio.kr., som Michael Metz Mørch, vurderes at være erstatningsansvarlig for.

Læs også
Hvornår går borgerlige politikere i flæsket på de politiserende røde journalister?

 

Erhvervsstyrelsens afgørelse kan læses på:

https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/woco_afgoerelse_endelig_20170221.pdf

 

 


 

Ekspert kalder sagen opsigtsvækkende

 

Ekspert i formueret kender kun få sager så opsigtsvækkende som erstatningskravet mod grandprix-formand.

Erhvervsstyrelsen har besluttet, at den tidligere formand for fonden bag Wonderful Copenhagen, Michael Metz Mørch, er erstatningspligtig for 21 millioner kroner.

 

Styrelsen har fundet, at fonden ikke måtte dække et tab på 58 millioner kroner efter det internationale melodigrandprix i 2014, der blev afholdt i København.

 

Læs også
Det venstreorienterede DR overrasker med initiativ, der styrker nationalfølelsen

Og styrelsen er altså kommet frem til, at den tidligere formand har forbrudt sig så meget mod reglerne og fondens formål, at han er personligt ansvarlig.

 

Det er uhyre sjældent, at Erhvervsstyrelsen går så langt.

 

– Jeg husker faktisk kun to andre retssager siden 1985, hvor en bestyrelse er gjort personligt ansvarlig.

 

– Så det er en speciel sag, som vil vække opsigt blandt bestyrelser overalt i Danmark, siger professor i formueret ved Københavns Universitet Rasmus Kristian Feldthusen.

 

Fonden bag Wonderful Copenhagen valgte med Michael Metz Mørch i spidsen at dække underskuddet efter melodigrandprixet, der blev afholdt af DR, Region Hovedstaden, Københavns Kommune og Wonderful Copenhagen.

 

Det var ikke i fondens bedste interesse, og det er kun den, der må betyde noget for bestyrelsen og i særdeleshed bestyrelsesformanden.

 

Læs også
“Herrens veje”: Blasfemi for licenskroner

Kun formanden er ramt af erstatningskrav, da han ifølge Erhvervsstyrelsen ikke oplyste resten af bestyrelsen ordentligt om, at fonden ikke var juridisk forpligtiget til at tage millionregningen.

 

– Bestyrelsen skal kun tage hensyn til det, som er i fondens interesse. Og det er ikke automatisk fondens problem, at nogen sidder med en ubetalt regning, som fonden ikke er juridisk forpligtet til at dække.

 

– I en politisk virkelighed kan det godt give mening, men ikke i en juridisk. Her skal bestyrelsen alene varetage, hvad der er i fondens interesse.

 

– Erhvervsstyrelsen har altså vurderet, at det ikke var i fondens interesse alene at dække kreditorer og leverandørers tab, efter at projektet var afholdt, siger Rasmus Feldthusen.

 

/ritzau/

 

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…