Embedsværket prøver at skjule eget svigt

CBS-rapporten om landbrugets rammevilkår havde til formål, at sætte kroner og ører på alle de særbyrder dansk landbrug er blevet pålagt.

 

Rapportens foreløbige resultat er, at danske særbyrder koster en almindelig landmandsfamilie op imod 1 million kroner årligt, hvilket er i god overensstemmelse med, hvad vi oplever i praksis.

 

Rapporten har imidlertid skabt panik i ministerierne og blandt andet på Københavns Universitet, som igennem tiden har leveret de samme analyser til ministerierne bare med et helt andet resultat, nemlig at landbrugets særbyrder ikke betydet ret meget.

 

For at forstå disse menneskers stejlen i forhold til CBS rapporten, er begrebet konsekvensanalyse centralt.

 

Når man pålægger et erhverv en byrde, så skal der – blandt andet ifølge EU – laves en økonomisk konsekvens analyse, for at sikre at erhvervet ikke lider et uforholdsmæssigt stort tab.

 

Det er her embedsmændene – i bedste fald – har svigtet. Der var ikke lavet konsekvensberegninger på randzonerne og vandplanerne – begge faldt som følge Bæredygtigt Landbrugs sagsanlæg.

 

Da Brian Jakobsen Københavns universitet under gødningssagen sad vidneskranken i Vestre Landsret og udtalte sig under vidneansvar, måtte han indrømme at tabet på gødningsnormerne nok var større end de 180 millioner kr., som han have beregnet på vegne af den danske stat. I en senere rapport fra KU trækker man i land og tabet ændres til det ti dobbelte nemlig 1.800 millioner. Rystende, og mere rystende at denne afsløring ikke fik nogen konsekvenser. Hvor var I henne Kollerup, Auken, Gjerding m.fl. og for den sag skyld DR?

 

I de seneste dage er det kommet frem, at anonyme embedsmænd havde advaret miljø- og fødevareministeren om CBS rapporten. Hvorfor anonyme? Hvad er embedsmændene bange for?

 

Faktum er, at embedsværkets manglende og forkerte konsekvensberegninger er en meget alvorlig sag – også for den enkelte og for den anonyme embedsmand. KU har også meget i klemme – har man bare leveret de tal, den betalende kunde, i dette tilfælde staten ønskede? Derfor skal CBS rapporten for alt i verden stoppes. Kritikken af CBS rapporten er gået på form, metode og tilblivelse – tallene har ingen modsagt.

 

KU, som blev afsløret i at regne tabet på gødningsnormerne først til 180 mio. kr. og derefter til 1.800 mio. kr., har travlt med at beskylde kollegaen CBS for at fordreje og manipulere – måske gælder det gamle ordsprog om at ”tyv tror hver mand stjæler” også her.

 

Læs også
Skræmmekampagner skal ikke styre landbrugspolitikken

Jens Iversen, Christiansfeld, bestyrelsesmedlem i Landsforeningen Bæredygtigt Landbrug.

 

 

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…