Der har i en årrække været langt flere voldtægtssager, end vi har fået at vide – nu vil vi gerne have sandheden

Arkivfoto fra en voldtægt i Sverige
Udskriv

 

Sidste år blev der anmeldt knap 1.000 voldtægter til politiet. Det skriver Ritzau.

 

Dermed er der tale om en kæmpemæssig stigning i det officielle tal fra politiet i forhold til tidligere år. I 2012 blev der således anmeldt under 400 voldtægter.

 

Nu bliver en væsentlig del af forklaringen på denne enorme stigning i tallet afsløret:

 

Politiet har tidligere holdt et stort antal anmeldelser om voldtægter skjult for offentligheden.

 

Blev ikke registreret som voldtægtssager

Disse anmeldelser blev ikke placeret som voldtægter i politiets journaler. De havde ikke et voldtægtsjournalnummer.

 

Læs også
16-årig pige fik en snak med beboere på asylcenter – så blev hun voldtaget på åben gade af tre afghanere

I stedet fik disse anmeldelser kun et undersøgelsesnummer. De var altså registreret som sager, der var under undersøgelse, men ikke som voldtægtssager. Dermed fremgik det ikke af statistikken, hvad de drejede sig om.

 

På den måde blev det tal for anmeldte voldtægter, der kom ud til offentligheden, holdt kunstigt lavt.

 

Denne praksis blev i 2015 afsløret af statsadvokaterne i København og Viborg. De kritiserede politikredsene for ikke at oprette voldtægtsanmeldelser under et voldtægtsjournalnummer. Det oplyser Ritzau.

 

Statsadvokaterne påpegede, hvor skæve tallene på den måde blev. Ved gennemgang af 135 uopklarede voldtægtssager i efteråret 2015 fandt de hele 67 sager, der slet ikke var registreret som voldtægtssager!

 

Dette skete til trods for, at disse sager efter statsadvokaternes opfattelse drejede sig om voldtægt.

 

Læs også
Skolepige på bare 14 år udsat for ‘grufuld’ voldtægt – sort mand efterlyses af politiet

Pinligt for politiledelsen

Det er da noget af en afsløring. Det er pinligt for politiledelsen, som med statistisk fiks-fakseri har holdt antallet af anmeldte voldtægter nede. Og det er forargeligt for offentligheden, som på den måde er blevet misinformeret.

 

Når antallet af anmeldte voldtægter er steget så dramatisk i 2016, er en del af forklaringen altså efter al sandsynlighed, at statistikken nu i langt højere grad afspejler de faktiske anmeldelser.

 

Der har formentlig i en årrække været langt flere voldtægtssager i Danmark i, end vi har fået at vide.

 

Den ny og mere retvisende måde at lave statistik på behøver dog ikke at være hele forklaring på den kraftige stigning i voldtægtssagerne.

 

Blafrende melding

Læs også
Afrikansk mand væltede jogger og forsøgte at voldtage hende, men det kom han til at fortryde – en stribe angreb på joggere spreder rædsel

En anden forklaring kan være, at folk er blevet mere tilbøjelige til at anmelde voldtægterne.

 

Og så er der jo en tredje mulig forklaring: Der kan meget vel være tale om, at der også er sket en stigning i, hvor mange voldtægter der rent faktisk bliver begået.

 

Altså både mere korrekte tal, flere anmeldelser af voldtægter og flere voldtægter.

 

Ritzau bringer en kommentar fra vicepolitiinspektør Lars Mortensen fra Nationalt Efterforskningscenter under Rigspolitiet. Han siger:

 

”Vi har som sådan ikke indtryk af, at der er sket flere voldtægter. Men vi har formodning om og forhåbning om, at en del af stigningen sker som følge af en øget anmeldelsestilbøjelighed.”

 

Man har ”som sådan ikke indtryk af”, at der er sket flere voldtægter. Det var jo en meget blafrende formulering helt blottet for solide tal.

 

Mistillid

Der er brug for mere overbevisende oplysninger fra politiledelsens side.

 

Når politiet bliver taget i fiks-fakserier med statistikken, vokser offentlighedens mistillid til de tal og udlægninger, som man kommer med.

 

Vi ved nu, at antallet af voldtægtsanmeldelser blev holdt kunstigt nede. Så melder der sig naturligt nok også en betydelig skepsis, når politiledelsen hævder, at der slet ikke har været en stigning i voldtægter over de senere år.

 

Nu vil vi gerne have sandheden.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ