DF: Nu skal det være slut med at dele statsborgerskab ud med rund hånd – “hensynet til Danmark er det afgørende”

Danske statsborgerskaber er gennem årene blevet uddelt med rund hånd. Alene i perioden fra år 2000 og til og med 2016 har i alt 113.372 ikke vestlige indvandrere ifølge Danmarks Statistik fået dansk statsborgerskab.

 

Den helt store uddeling fandt sted i tidligere statsminister Poul Nyrups (S) sidste regeringsår, hvor der i år 2000 blev uddelt ikke færre end 17.844 statsborgerskaber til ikke-vestlige indvandrere.

 

Først da Dansk Folkeparti i 2005 fik gennemtrumfet en statsborgerskabsprøve, som trådte i kraft i 2007, er der kommet rimeligt styr på tildelingen.

 

Dansk Folkeparti: Det bliver stadig uddelt for mange

Men nu vil Dansk Folkeparti imidlertid have strammet yderligere op på tildelingen af statsborgerskaber. Det maksimale antal skal være på tusinde om året, mener partiet, som med et beslutningsforslag vil forsøge at få flertal i Folketinget for stramningen.

 

”Vi har sat den grænse, fordi vi synes, at tusinde er et rimeligt tal,” siger Dansk Folkepartis indfødsretsordfører, Christian Langballe, som også er formand for Folketingets Indfødsretsudvalg, til Ritzau.

 

Langballe tilføjer, at det bliver dem, der klarer indfødsretsprøven bedst, der vil få tildelt dansk statsborgerskab, men der vil også gælde andre kriterier:

 

“Man skal klare statsborgerskabsprøven  og Indfødsretsprøvet til UG og slange. De bedste får først statsborgerskab. Dog er der også indlagt andre væsentlige kriterier.”

 

”Hvis man kommer fra Norden eller fra Europa, har man forrang. Det er rimeligt, fordi nordiske og europæiske udlændinge har bedre forudsætninger for at forstå den danske kultur og blive integreret,” understreger Christian Langballe.

 

Der skal også tilknyttes en screeningsenhed (under PET forestiller jeg mig, da de screener i forvejen for terror), som skal tjekke, om man er islamist, og de kommer selvfølgelig bagerst i rækken. Det samme gør dem, der har begået kriminalitet.

 

Det er min helt klare grundholdning, at statsborgerskab ikke er en rettighed, men en gave fra det danske folk, som vi giver på vegne af danskerne. Her er det afgørende Danmark og sammenhængskraften – ikke bare nu, men også om 10, 20 og 50 år. Vi har en pligt til at sikre Danmark for vore efterkommere, og statsborgerskabet, danskheden og Danmark hører uløseligt sammen.

Læs også
Racisme mod franskmænd – de kalder os “hvide svin”

 

Hensynet til Danmark er altså det afgørende.”

 

Liberal Alliance siger på forhånd nej

Hos det ene af regeringspartierne møder forslaget på forhånd modstand. Således understreger Liberal Alliances indfødsretsordfører, Laura Lindahl, at hun under ingen omstændigheder vil være med til at sætte et loft over hvor mange udlændinge, der kan få dansk statsborgerskab.

 

”Det giver ingen mening at sætte et loft over antallet af tildelte statsborgerskaber. Vi kan nemt stå i den situation, at vi må afslå ansøger nummer 1001, som lever op til alle kravene, men som desværre søgte lidt senere end de andre,” siger Laura Lindahl således til Ritzau.

 

Hun understreger, at Liberal Alliance ikke mener, at det er en menneskeret at blive dansk statsborger, men at der trods alt skal gælde de samme lige strenge krav for alle.

 

Sidste år fik i alt 4.242 udlændinge dansk statsborgerskab. Der er her tale om både vestlige og ikke-vestlige indvandrere.

 

Læs også
DA: Kommuner kan spare millioner ved færre indvandrere på offentlig forsørgelse

Da Danmarks Statistik endnu ikke har registreret tildelingen i 2016 på nationaliteter, har det af samme grund ikke været muligt at dele gruppen op i vestlige og ikke-vestlige indvandrere.

 

http://www.statistikbanken.dk/10025

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…