Når asylansøgere først er kommet ind, er det meget dyrt at få dem ud igen – 50 betjente måtte til for at ledsage 16 vrangvillige afghanere hjem

Når asylansøgere først er kommet ind landet, er de ofte næsten umulige at få ud igen.

 

Det ved Rigspolitiet alt om.

 

Det er Rigspolitiet, der står for hjemsendelse af afviste asylansøgere, som nægter at rejse, og det dræner politiet for mandskab.

 

Den 1. marts skulle 16 afviste asylansøgere sendes hjem til Afghanistan.

 

Det krævede, at ikke færre end halvtreds (50!) politibetjente deltog som vagtstyrke i flyet. De fremgår af en artikel i Politiken.

 

Et fly, som Rigspolitiet havde chartret til transporten.

 

Det svarer til tre politibetjente til at mandsopdække hver tvangsudviste afghaner.

 

Det koster danske skatteydere meget dyrt. Tvangsudsendelser kostede næsten hundrede millioner kroner alene i de første ni måneder af 2016.

 

Det fremgår af et svar fra Justitsministeriet til Dansk Folkepartis udlændingeordfører, Martin Henriksen.

 

 

Og når de når frem, skal de tvinges ud af flyet

Læs også
Betjent blev stukket i nakken med en kniv, da asylansøgere demonstrerede – nu har han fået nok

Én ting er, at det ofte er svært at få nogle af de afviste asylansøgere ombord i flyet fra Danmark.

 

Noget helt andet er, at der derefter er næsten umuligt at få dem til forlade flyet, når det først er nået frem.

 

Under den pågældende transport til Kabul den 1. marts nægtede således to at de tvangsudsendte afghanere at forlade Rigspolitiets chartrede fly.

 

Men det slap de ikke godt fra.

 

Den lokale politichef tæskede dem ud af flyet

I Afghanistan bruger politiet mildt sagt helt andre metoder, end man er vant til i Danmark, og det fik de to afghanere at føle.

 

Under et højlydt skænderi mellem de to mænd og den lokale politichef kom situationen helt ud af kontrol, skriver Politiken.

Læs også
Nu må festen stoppe: Udviste narkodømte udenlandske forbrydere er talsmænd for sultestrejkende iranere, der nægter at forlade Danmark

 

Ifølge en rapport om turen, som Politiken har fået kendskab til, endte skænderiet med, at politichefen gav den ene af mændene mellem fire og seks hårde slag i hovedet og på kroppen.

 

”Nogle af slagene blev givet med en plasticpose med ukendt indhold,” skriver Rigspolitiet ifølge Politiken.

 

Forinden havde politichefen forgæves forsøgt at trække den pågældende afghaner ud af flysædet ved at rive ham kraftigt i håret.

 

Ligeledes fik den anden afghaner, der nægte at forlade flyet, tæsk af politichefen, som slog ham flere gange hårdt i ansigtet med en knytnæve.

 

Sagen endte med, at nogle menige afghanske politibetjente kom og førte de to afghanere ud af flyet med den ene af dem lagt i plastikstrips.

 

Rigspolitiet: En udansk magtanvendelse

Læs også
To afrikanere skulle udvises – det kostede 1,4 millioner

I sin rapport om sagen konkluderer Rigspolitiet, at:

 

”I den forbindelse gjorde politichefen brug af en magtanvendelse, som ikke ville have været berettiget, hvis dansk politi havde handlet på samme måde ved varetagelsen af en politiforretning i Danmark.”

 

Professor Thomas Gammeltoft Hansen, der er ekspert i flygtninge og menneskerettigheder mener, at sagen rejser flere spørgsmål:

 

”Sådan som jeg er forelagt sagen, rejser den en række af de samme spørgsmål som i sager om militærets fangeoverleveringer. Hvad gør betjentene i den operative situation for at sikre, at det her foregår i overensstemmelse med både dansk ret og international menneskeret?” siger Gammeltoft Hansen ifølge Politiken.

 

Tvangsudsendelser kostede næsten hundrede millioner kroner

I de første ni måneder af 2016 kostede det næsten hundrede millioner kroner at tvangsudsende afviste asylansøgere.

 

Det fremgår af et svar fra Justitsministeriet til Dansk Folkepartis udlændingeordfører, Martin Henriksen.

Læs også
Mange afviste asylansøgere bliver bare i Danmark – det findes der en simpel løsning på, men regeringen skjuler den

 

Beløbene fordeler sig med 20,5 millioner kroner til at forberede udsendelserne og omkostninger til tolke, transport, hjælpemidler med videre.

 

Dertil kommer politiets lønomkostninger til det personale, der skal ledsage de udviste samt til udsendelse af kriminelle, der er dømt til udvisning.

 

Her løb omkostningerne skønsmæssigt op i 45 – 50 millioner kroner. Af besvarelsen fremgår det, at tallene er ”behæftet med usikkerhed”.

 

Altså alt i alt et sted mellem 65,5 og 70,5 millioner kroner for at tvangsudsende afviste asylansøgere og udviste kriminelle alene i løbet af de første ni måneder af 2016.

 

Ifølge Udlændingestyrelsen tvangsudsendte politiet sidste år i alt 73 afviste asylansøgere, og heraf var de 16 afghanere.

 

Du kan læse hele historien om episoden i Kabul her:

Læs også
Familie Azizi har fået afslag på asyl men de nægter at forlade Danmark – nu koster de skatteyderne 9.338 kr om dagen

http://politiken.dk/indland/art5950278/Politichef-uddelte-knytn%C3%A6veslag-til-udviste-m%C3%A6nd-p%C3%A5-fly-fra-Rigspolitiet

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…