Danske kvinders risiko for at blive voldtaget er steget dramatisk i de seneste år – det dokumenteres nu sort på hvidt

Antallet af voldtægter er mere end fordoblet på fem år: Nu bliver der i gennemsnit voldtaget to kvinder om dagen i Danmark.

 

Det er efterhånden blevet mere og mere risikofyldt for danske kvinder at færdes alene ude. Risikoen for at blive voldtaget er konstant steget år for år, og alene gennem de sidste fem år er antallet af anmeldte voldtægter blevet mere end fordoblet.

 

I 2016 blev der således i gennemsnit voldtaget to kvinder hver dag i Danmark, idet antallet af anmeldte voldtægter sidste år nåede op på i alt 744 tilfælde.

 

Der er her tale om en stigning på 78 procent i forhold til 2015, hvor der blev anmeldt 419 voldtægter.

 

Set over en femårig periode er antallet af voldtægter i Danmark nu mere end fordoblet fra 364 tilfælde i 2012 til de nævnte 744 tilfælde i 2016, fremgår det af tal fra Danmarks Statistik.

 

Asylansøgere er stærkt overrepræsenterede

Siden 1. januar 2012 er i alt 17 asylansøgere blevet dømt for voldtægt, fremgår det af et svar fra tidligere justitsminister Søren Pind (V) til Folketingets Retsudvalg.

 

Det skal tilføjes, at antallet ikke dækker hele perioden frem til 1. januar i år, men udelukkende frem til 23. september 2016. Antallet kan således viser sig at være højere, når tallene for fjerde kvartal af 2016 er tilgængelige.

 

Antallet på 17 voldtægtsdømte asylansøgere i den femårige periode svarer til tre om året og skal ses i relation til, at omkring 50 personer ifølge MetroXpress hvert år bliver dømt for voldtægt.

 

I forhold til de omkring 15 – 20.000 personer, der konstant opholder sig på landets asylcentre, og dermed udgør under en halv procent landets befolkning, er asylansøgere således overrepræsenterede som voldtægtsforbrydere.

 

En tredjedel af alle voldtægter begås i fem kommuner

Læs også
Radikale muslimer lever blandt os – men de hader vores værdier og kalder os ‘hvide svin’

Ikke nok med at en tredjedel af samtlige voldtægter i 2016 blev begået i landets fem største kommuner, så er der her også tale om fordobling af antallet af voldtægter i forhold til 2015.

 

I alt blev 249 af det samlede antal voldtægter på i alt 744 i 2016 begået i landets fem største kommuner, og her var der tale om en fordobling i forhold til 2015, hvor der i de fem kommuner blev anmeldt 129 voldtægter.

 

Antallet af voldtægter tredoblet i Aarhus

Med sine 601.448 indbyggere per 1. oktober 2016 er København landets ubestridt største kommune, og her blev der således også begået de fleste tilfælde af voldtægt. Her steg antallet fra 63 anmeldelser i 2015 til i alt 113 anmeldte voldtægter i 2016.

 

I landets næst største kommune, Aarhus med 335.728 indbyggere per 1. oktober 2016, blev antallet af voldtægter tredoblet fra 19 tilfælde i 2015 til i alt 58 anmeldte voldtægter i 2016.

 

Aalborg er med sine 212.074 indbyggere per 1. oktober 2016 landets tredje største kommune, og her blev der i 2015 begået 20 voldtægter, og det antal steg i 2016 til i alt 32.

 

I Odense, som er landets fjerde største kommune med 200.917 indbyggere per 1. oktober 2016, skete der næsten en fordobling i antallet anmeldte voldtægter fra 19 tilfælde i 2015 til i alt 36 voldtægter i 2016.

Læs også
Han blev smidt ud af landet, men han vendte bare tilbage og sagde ”asyl” – så kom han ind igen med blodige konsekvenser

 

Landets femte største kommune er Esbjerg med 115.057 indbyggere, og her er overgrebene også i forhold til kommunens størrelse langt færre end i de fire øvrige kommuner med otte voldtægtsanmeldelser i 2015 og ti i 2016.

 

De fem kommuner udgør med deres tilsammen 1.465.224 indbyggere en lille fjerdedel at landets samlede befolkningstal på i alt 5.745.526 indbyggere per 1. oktober 2016.

 

http://www.statistikbanken.dk/10059

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…