Mange kommuner har reelt ikke flere ledige, skriver arbejdsgivernes blad Agenda

Ledigheden er nu på så lavt et niveau, at der i flere a-kasser næsten ingen ledige er tilbage. I næsten hver fjerde af landets kommuner er der mindst otte a-kasser med en ledighed på under 2 pct. For fire år siden var det kun 2 ud af 94 kommuner, der kunne prale af samme lave tal. I visse brancher er ledigheden i dag endnu mere udbredt. Der er eksempelvis ikke flere el-arbejdere til rådighed for virksomhederne i hele 81 ud af 94 kommuner.

 

Ledigheden i Danmark har været nærmest konstant faldende siden 2013. Den faldende ledighed betyder, at flere a-kasser i en lang række kommuner i dag har en ledighed på under 2 pct.

 

En ledighed på netop 2 pct. anses ofte som den gyldne grænse, der indikerer, at man reelt set har fuld beskæftigelse. Det vil sige, at det ikke er realistisk at presse ledigheden længere ned, idet der altid vil være en vis andel af befolkningen, der står uden arbejde, f.eks. i forbindelse med jobskifte. Når der er fuld beskæftigelse, betyder det derfor også, at der stort set ikke er nogle medarbejdere, virksomhederne kan ansætte, og der opstår således en mangel på kvalificerede medarbejdere. Konsekvenserne af denne mangel på kvalificerede medarbejdere er, at virksomheder i stigende grad må takke nej til ordrer eller på anden vis er hæmmet i deres produktion.

 

Færre ledige i næsten alle a-kasser

Ledigheden i juni 2017 er lavere end i samme måned i 2013 i næsten samtlige a-kasser. Det er særligt El-faget, metalarbejderne, byggefagene og 3F, der har haft et markant fald i ledigheden i de sidste par år.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den lave a-kasse ledighed betyder, at der i flere brancher er ganske få ledige, der står klar til at tage et arbejde. På landsplan er antallet af fuldtidsledige inden for Byggefagenes a-kasse faldet fra 1.500 i 2013 til knap 600 i 2017. Antallet af fuldtidsledige inden for El-faget er i samme periode faldet fra 750 til 250, mens antallet af fuldtidsledige metalarbejdere er faldet fra 4.000 til ca. 1.800.

Læs også
Danske virksomheder efteruddanner for 15 mia. om året

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuld beskæftigelse i flere kommuner

Hvis man opdeler tallene efter de enkelte kommuner er det tydeligt, at dele af landet reelt har en situation, hvor der i flere brancher nærmest ikke kan opstøves ledig arbejdskraft. I Billund kommune var der i juni 2017 eksempelvis slet ingen ledige indenfor hverken el-faget eller byggefagene, mens der blot var 6 fuldtidsledige metalarbejdere.

 

Læs også
Risiko for overophedning af arbejdsmarkedet inden 2020

I hele Billund var ledigheden endvidere under  2 pct. i 16 ud af 24 a-kasser. Men Billund står ikke alene med den lave ledighed. I juni 2017 var der 21 kommuner, hvor mindst 8 a-kasser havde en ledighed på under 2 pct.

 

Der er dog enkelte kommuner, hvor det kun er få a-kasser, der i dag har så lav en ledighed. I København og Frederiksberg var der f.eks. hhv. 1 og 2 a-kasser med samme lave ledighed.

 

 

 

 

 

 

 

 

Læs også
Høje offentlige udgifter kan spænde ben for den private sektor

 

 

 

 

 

 

 

 

Går man blot fire år tilbage i tiden, så billedet væsentligt anderledes ud. I juni 2013 var der blot 2 kommuner, hvor mindst 8 a-kasser havde en ledighed under 2 pct.

 

Tallene viser desuden, at der i høj grad er tale om et jysk fænomen. Af de 21 kommuner, hvor mindst 8 a-kasser har en ledighed på under 2 pct., er 15 således placeret i Jylland.

 

Læs også
Reform af efterløn sikrer samfundet stor milliardgevinst

Endvidere er der enkelte a-kasser, der har lav ledighed i stort set samtlige kommuner. For El-faget er ledigheden således under 2 pct. i 81 af 94 kommuner, mens det samme er tilfældet for 91 kommuner for Danske Sundhedsinstitutioner. 30 kommuner melder om fuld beskæftigelse for metalarbejdere.

 

AGENDA

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…