Tidligere overtoldassistent: Vi havde en momskontrol, men den forsvandt – og nu betaler vi prisen

Colourbox

Statsrevisorerne påpeger nu, at SKAT uretmæssigt har udbetalt 85 milliarder i negativt momstilsvar. Det kan ikke overraske dem, der kender noget til loven.

 

Momsloven er efter min vurdering den lov, der indeholder flest muligheder for snyd og afgiftsunddragelse.

 

Det er vore politikere, vi kan takke for dette. Loven blev vedtaget i de hæsblæsende 1960’ere, men er løbende blevet ændret. Ikke i sine grundprincipper, men på grund af EU’s harmoniseringsbestræbelser.

 

Vi, der var ansat i Toldvæsenet dengang, blev sat til at registrere, informere og instruere i alt 360.000 virksomheder i lovens ånd og bogstav, – og senere til at kontrollere afgiftens rette erlæggelse. Det var ingen let opgave, men den lykkedes.

 

Teoretisk set er loven god og rimelig på den måde, at regnskabspligten og fordelingen af momstilsvaret fordeles på de enkelte virksomheders handelsled.

 

Men ét er teori, noget andet praksis.

 

Mange muligheder for at snyde

For i hvert enkelt led er der mange muligheder for at snyde.

 

Og jo flere led, jo flere muligheder. Og jo større afgiftssats, jo større fristelse til sort arbejde og momsunddragelse.

 

Vi var flere, som i kronikker og foredrag søgte at åbne lovgivernes øjne for dette forhold. Men intet skete, udover at vi dengang blev bedt om at skrive om alt andet end momsproblematik.

 

Og det til trods for, at enhver momstolder op igennem lovens første tyve leveår, kunne finde mange fejl og momssnyd, og indtjene egen årsløn hundrede gange eller mere.

Læs også
Lars Løkke Rasmussen og danaidernes kar

 

Toldvæsnet blev lagt under SKAT

Senere er Toldvæsenet som Etat blevet nedlagt, og momskontrollen overgået til SKAT.

 

Her har man løbende nedprioriteret virksomhedskontrolbesøg, indført bagatelgrænse på 10.000 kr. ved refusion af momsbeløb, afskediget personale og indkøbt IT-systemer.

 

IT-systemer, der ikke fungerede tilfredsstillende, og som jo ikke er i stand til at afsløre menneskers opfindsomhed i den sportsgren, der hedder skattesnyd.

 

Alt dette får enhver afdød momstolder til at vende sig i deres grave, og få os, der stadig lever og kan se ufornuften, til at korse sig.

 

Skatteministeren taler om tillid

Og tilmed en gang ekstra, når vi hører skatteministeren i TV udtale, at vi jo har et tillidsbaseret momssystem. Hvilket naivt forsøg på at ville berolige ærlige skatteydere!

Læs også
Skattemoral og den fortsatte skandale om SKAT

 

Der er selvfølgelig en grund til, at ting skal kontrolleres ordentligt. Menneskene er ikke engle. Alt og alle har en lys side og en skyggeside. Det er derfor, at blandt andre kineserne tager deres ying-yang-symbol yderst alvorligt. Jorden er endnu ikke noget Paradis, hvis nogen skulle være i tvivl.

 

Nu er skatteministeren så ung, at han ikke husker argumenter og omstændigheder ved Momslovens indførelse. Men dengang hed det, at den var et finanspolitisk instrument, og at momssatsen kunne sættes op og ned – alt efter landets økonomiske situation.

 

Men siden er det kun gået opad. Fra 7 til nu 25 %. Altså er momsen blevet en fast skatteindtægt på Finansloven, men ikke et finanspolitisk instrument.

 

Nu hænger vi på den

Det vil være yderst vanskeligt at afskaffe Europas momslove igen.

 

Både deres administration og faktureringsbestemmelser er blevet for integreret landene imellem.

 

Læs også
12. marts kan du se din årsopgørelse fra SKAT

Men der er ikke tvivl om, at Danmarks økonomi ville have været på mere sikker og gennemskuelig grund, hvis vi – i stedet for usikre momsindtægter – havde indført en produktions- og importafgift med en fast lavere afgiftssats.

 

Dette ville have formindsket antallet af smuthuller for skatteunddragelse, nedbragt antallet af de virksomheder, der krævede kontrol og betydet en mærkbar besparelse af kontrolpersonale.

 

Visti Christensen

(Fhv. overtoldassistent)

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…