Tidligere dramachef i DR praler med, at han har brugt DR’s penge til at fremme sine politiske synspunkter – det er både forargeligt og komisk

Wikipedia

DR’s tidligere dramachef Ingolf Gabold har til sit menighedsblad Politiken fortalt, at han personligt brugte enorme offentlige midler til at føre politisk kamp mod Dansk Folkeparti.

 

Det drejer sig nærmere bestemt om TV-serien ”1864”.

 

Gabold giver over for Politiken indtryk af, at det var ham personligt, der sørgede for at serien fik et politisk budskab, der var klart rettet mod ”Dansk Folkepartis meget nationalistiske tro på Danmark og det danske”.

 

DR fik i 2010 en særbevilling fra Folketinget på hele 100 mio. kr. til serien.

 

Hiver i land

Siden har Gabold dog hevet lidt i land ved til Jyllands-Posten at sige: ”Jeg kunne ikke drømme om at bruge 100 mio. kr. af DR’s penge på at genere Dansk Folkeparti.” Men det var vel sådan set lige præcis det, han pralede af i første omgang.

 

Gabolds lidt uklare meldinger hænger formentlig sammen med, at hans udtalelser først og fremmest har haft til formål at fremhæve hans egen betydningsfuldhed. Han er gået på pension og savner vel lidt offentlig opmærksomhed.

 

I anden omgang har han så indset, at man måske gik lige lovlig langt.

 

Seriens instruktør Ole Bornedal og andre bærende kræfter i DR’s serieproduktioner har da også lagt luft til Gabolds meget bastante fremstilling af sin egen og DR’s politiske rolle.

 

Som skidt fra en spædekalv

Men det er sådan set ret underordnet, hvor erklæret politiske DR’s drama-serier er. De er under alle omstændigheder smækfyldte af politisk signaler, der deles af de omkring 20 procent af danskerne, som er den politiske korrektheds kernetropper – fortrinsvis hjemmehørende i de snakkende klasser.

 

Læs også
Hvornår går borgerlige politikere i flæsket på de politiserende røde journalister?

Selvfølgelig er instruktører og andre involverede klar om, at deres produkter har denne drejning. Men hos de fleste kommer det bare helt af sig selv, som skidt fra en spædekalv.

 

De behøver ikke – som Gabold – at lave et stort nummer ud af, at de kæmper mod, hvad Dansk Folkeparti står for. Det er simpelt hen adgangsbilletten til de miljøer, der færdes i.

 

Man ville ikke have mange chancer i disse miljøer, hvis man tænkte anderledes. Den sociale kontrol er enorm.

 

Det giver til gengæld det problem, at tankevirksomheden i disse kredse er meget beskeden. Det er unødvendigt at tænke selv, fordi alle bekræfter hinanden. Ja, det er faktisk skadeligt, fordi man risikerer at blive isoleret.

 

Her ligger forklaringen på, at de betragtninger, Gabold kommer med om nationalstatens rolle i 1864 og i dag, hører hjemme i børnehaveklassen. De er simpelt hen ubehjælpsomme. Det samme er de politiske og historiske budskaber, som generelt sendes ud gennem mange TV-serier. Meget, meget primitivt.

 

Borgerlig slaphed

Der er noget forargeligt i, at hele befolkningen skal betale til, at de politisk korrekte snakkende klasser kan udstille deres eget snæversyn i TV-dramatikken. I øjeblikket kører serien ”Bedrag” om fæle kapitalister.

Læs også
Det venstreorienterede DR overrasker med initiativ, der styrker nationalfølelsen

 

Ingolf Gabolds storskrydende udtalelser er en påmindelse om borgerlig slaphed i kulturpolitikken.

 

Politikerne skal naturligvis ikke blande sig i TV-serier. Men det er i høj grad deres ansvar, at der er skabt en monopollignende institution som DR, der tildeles enorme bevillinger, som den bruger til at befæste og udbygge sin monopollignende position. Det sker med en klar politisk hældning mod venstre.

 

Gabold-debatten bør bruges som en anledning til at forberede kraftige nedskæringer i DR’s bevillinger og arbejde for en væsentligt større pluralisme i det danske medielandskab.

 

Komik

Men Gabold-sagen kalder ikke kun på forargelse. Den kalder også på et smil.

 

Den tidligere dramachefs politiske ambitioner har et komisk skær over sig. De kan proppe nok så mange venstreorienterede og politisk korrekte budskaber ind i deres TV-serier – befolkningen går alligevel sine egne veje.

 

Læs også
“Herrens veje”: Blasfemi for licenskroner

De tager TV-serierne som en god og underholdende oplevelse. Men de kunne ikke drømme om at indrette deres politiske synspunkter efter dem.

 

Tag serien ”Borgen”. Den var én stor dyrkelse af en Helle Thorning-agtig statsminister med synspunkter, der nærmest var radikale. Mens denne serie kørte på sit højeste, raslede både Helle Thorning og De Radikale ned i meningsmålingerne!

 

Og tag ”1864”. Nu skulle Dansk Folkeparti virkelig have et skud for boven. Efter serien fik Dansk Folkeparti i juni sit bedste valg nogen sinde med en kæmpefremgang!

 

Jo, de vil meget gerne politisere i DR. Men de er heldigvis rigtig dårlige til det. Simpelt hen, fordi det navlepillende miljø har alt for ringe kontakt til befolkningen.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…