For at værne om vores værdier skal der være skærpede krav for flygtninge, indvandrere fra muslimske lande

Gælder Nye Borgerliges skærpede krav for flygtninge, indvandrere samt tildeling af indfødsret kun for mennesker fra muslimske lande? Ja, det gør de. For al erfaring viser, at muslimer har væsentligt sværere ved at indgå ubesværet i vores fællesskab end andre.

 

Den bedste integration foregår uden tvivl på en hovedpude. Muslimske kvinder må ikke gifte sig med ikke-muslimske mænd. Derved udstødes de fra deres trossamfund og deres familie.

 

Når en religiøs forskrift, som den nævnte, efterleves af det muslimske samfund i Danmark, er det et eksempel på, at den integration, der er nødvendig for at vi kan indgå i et fællesskab, umuliggøres af islams doktrinære karakter.

 

Vi kan ikke tolerere en lovreligion på dansk grund, hvor religionen har forrang for fundamentale danske retsprincipper; herunder kvinders ret til selv at vælge og fravælge ægtefælle.

 

Det kan ikke føre til andet end evig strid, hvis op mod 5 mio. etniske danskere lever efter retsprincipper, demokratisk vedtaget af folkevalgte politikere og bedømt af upartiske domstole, skal leve med 500.000 muslimer, der lever efter en lov fra det 7-8.århundrede og bedømt af imamer, som måske kan deres koran og sura udenad, men som kommer fra en retstradition med korruption, bestikkelse og den stærkes ret.

 

Migrationen af muslimer koster det danske samfund milliarder hvert år. Og havde det alene været den økonomiske integration, der var udfordringen, så kunne man, som venstrefløjen ynder at gøre det, diskutere om vi har råd og overskud.

 

Men den økonomiske belastning er desværre blot en del af udfordringen. Langt værre er muslimske migranters evne til at integrere sig i vores kultur.

 

Vi kan ikke tolerere islams kvindeundertrykkelse, den islamiske forfølgelse af seksuelle minoriteter, islams begrænsning af vores ret til at ytre os og den muslimske forfølgelse af jøder.

 

Hvis ikke vi gør dét lysende klart, og hvis ikke vi sætter hårdt mod hårdt for vor retsstats principper, så har vi ikke fortjent det samfund, vore forfædre har skænket os, og som vi har ansvaret for at levere videre til vores børn.

 

Er du enig, så hjælp Nye Borgerlige med at blive opstillet til Folketinget. Bliv stiller her:

http://bit.ly/1Q5ntey

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…